Vikipeedia:KAE maailma

Allikas: Vikipeedia
KAE maailma!

Vikipeedia konkurss "KAE maailma!" on 1. septembrist kuni 31. oktoobrini 2017 kestev ÜRO kestliku arengu eesmärkide teemaline Vikipeedia artiklikonkurss, mis on suunatud kooliõpilastele.

"KAE maailma!" toimub Eesti suurima arengukoostöö, humanitaarabi ja maailmaharidusega tegeleva organisatsiooni MTÜ Mondo eestvedamisel. Võistlusega tähistatakse MTÜ Mondo 10. sünnipäeva ning antakse panus projekti Miljon+ õnnestumisesse, mille eesmärk on saada eestikeelsesse Vikipeediasse 1 000 000 artiklit.

Lisaks võimalusele võita auhindu, saab seeläbi sooritada ka oma gümnaasiumiastme praktilist tööd või harjutada uurimuspõhist allikatega tööd ning korrektset viitamist enne uurimistöö alustamist. Miks mitte tabada mitu kärbest ühe hoobiga?

Kuidas osaleda[muuda lähteteksti]

Konkursil saavad osaleda gümnaasiumiastme (sh kutsekoolide) õpilased vanuses 15–19. Osaleja peab looma Vikipeedia kasutajakonto ning andma endast märku siin. See on oluline võitjatega kontakteerumiseks. Valides artikli alltoodud loetelust, tuleb lisada iga artikli järele osaleja nimi või Vikipeedia kasutajanimi.

Kui Sa ei ole varem Vikipeediale kaastööd teinud, võid alustada sissejuhatusest. Mõnele oma küsimusele võid leida vastuse ka korduma kippuvate küsimuste lehelt. Eeskujuks võid võtta näiteks eestikeelse Vikipeedia A-klassi artikleid.

Uue artikliga alustamiseks klõpsa punasele lingile või sisesta otsingukasti vastav termin (kui sellenimelist artiklit pole, siis saad vastuseks samuti punase lingi). Olemasoleva artikli puhul on artikli kohal lingid "Muuda" ja "Muuda lähteteksti", mida saad kasutada artikli täiendamiseks.

Hindamiskomisjon[muuda lähteteksti]

Artikleid hinnatakse perioodil 1.–15. november 2017. Hindamiskomisjoni liikmed on Mai Aasjõe (MTÜ Mondo), Ann Siiman (Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut), Sven-Erik Soosaar (MTÜ Wikimedia Eesti), Jaan Meriniit (vikipedist), Reigo Ginter (Välisministeeriumi Arengukoostöö ja humanitaarabi büroo) ning Sigrid Solnik (Arengukoostöö Ümarlaud). Hindamiskomisjon selgitab välja parimad artiklikirjutajad, keda premeeritakse auhinnaga. Selleks võetakse arvesse nii artiklite kvaliteeti, kvantiteeti kui ka teema keerukust ja olulisust.

Auhinnad:

Auhinnad antakse üle Eesti Rahva Muuseumis toimuval Mondo 10. sünnipäeval, 25. novembril 2017. Tunnustatud saavad ka parimate autorite juhendajad.

Kriteeriumid[muuda lähteteksti]

Komisjon lähtub järgmistest kriteeriumidest:

  1. Vikipeedia enda kvaliteedikriteeriumid (sh faktipõhisus, korrektne viitamine, keelekasutus ja stiil).
  2. Artiklite arv ühe õpilase kohta ei ole piiratud. Gümnaasiumitasemel kandideerivad peaauhinnale õpilased, kes on kirjutanud vähemalt 3 temaatilist artiklit pikkusega minimaalselt 2500 tähemärki (tm-ide arvestus ilma allikate ja Vikipeediale iseloomulike viideteta).
  3. Valmis artikkel või artiklid üles laadida Vikipeedia lehele ja saata link ka aadressile maailmaharidus@mondo.org.ee samalt e-maili aadressilt, mis konkursile registreerumisel edastati.
  4. Kõigile artikli koostamisel kasutatud allikatele peab viitama. Võib kasutada ka võõrkeelseid allikamaterjale ning tõlkida teiste keeleversioonide Vikipeedia artikleid, kuid kindlasti tuleks sellisel juhul juurde lisada Eestiga seotud materjale. Vikiartiklitele ei viidata.
  5. Loomevargus ehk plagiaat on keelatud ja toob kaasa kohese diskvalifitseerimise võistluselt.
  6. Soovituslik on lasta artikkel keeleliselt üle kontrollida emakeeleõpetajal.

Tugi osalejatele[muuda lähteteksti]

MTÜ Mondo ja MTÜ Wikimedia Eesti pakuvad osalejatele ka lühikoolitust sellest, kuidas Vikipeedia artiklit koostada ja millele tähelepanu pöörata. Koolitused toimuvad Pärnus (11.09), Tartus (12.09), Tallinnas (13.09) ja Narvas (14.09). Koolituste toimumise koha ja kellaaja kohta tuleb info siia ja anname teada ka Maailmakooli Facebookis. Koolitusele on vajalik eelnev registreerumine siin.

Lisaks sellele võib olla artikli koostamisel abi Vikipeedia e-kursusel osalemisest (registreerumise tähtaeg 8.10).

Konkurss toimub projekti "Digitaalsed õpimärgid ja õiglasem maailmamajandus – maailmahariduse tõhustamine Eesti koolides" raames, mida rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Konkurssi toetab ekspertarvamusega ka Tartu Ülikooli Miljon+ meeskond ja MTÜ Wikimedia Eesti.

Soovituslike artiklite loend[muuda lähteteksti]

Sihiks on luua ja täiendada artikleid, mis käsitlevad teemasid: vaesus, näljahäda, tervis ja heaolu, kvaliteetne haridus, sooline võrdõiguslikkus, puhas vesi ja sanitaaria, jätkusuutlik energia, tööhõive ja majanduskasv, tööstus, uuendus ja taristu, ebavõrdsuse vähendamine, jätkusuutlikud linnad ja asumid, säästev tootmine ja tarbimine, kliimamuutused, ookeanid ja mereressursid, maa ökosüsteemid, rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid ning üleilmne koostöö.

Artiklite loetelu on inspireeritud "ÜRO kestliku arengu eesmärkidest (2015–2030)", maailmahariduse, humanitaarabi ja arengukoostöö valdkondadest. Siit leiab ka jooksvalt täieneva loetelu temaatilistest artiklitest, mis seni puudu, aga osaleda võib ka omavalitud teemakohas(t)e artikli(te)ga.

Usaldusväärsete allikatena võite infot koguda muu hulgas ka järgmistest allikatest: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7].

Artikliloend

Konkursiga seotud küsimusi saab esitada Mai Aasjõele (mai.aasjoe@mondo.org.ee). Samuti saab neid esitada siinse lehekülje arutelus.

Välislingid[muuda lähteteksti]