Vikipeedia:Eesti foneetika seminar

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Eesti foneetika seminar on õppeaine Tartu ülikoolis 2017/18. õa kevadsemestril.
Siin leheküljel on loetletud foneetika-teemalisi vikiartikleid, mida selle kursuse jooksul võiks täiendada ja luua.

Artiklite loend[muuda lähteteksti]

Täiendamist vajavad artiklid
Häälikute loend
Foneetika kategooriasse kuuluvad artiklid
fonoloogia

Puuduolevad artiklid
kõva suulagi, häälduskoht, häälduselund, madal vokaal, pehme suulagi, spektrogramm, aproksimant, välde, segmentaalfoneetika, tajufoneetika, hääldusfoneetika, eesti keele kõnesüntesaator, IPA transkriptsioon, soome-ugri transkriptsioon, Rahvusvahelise Foneetikaassotsiatsiooni.

ümardamata madal eesvokaal, ümardatud keskkõrge tagavokaal, ümardatud keskkõrge eesvokaal, ümardamata vaegmadal eesvokaal, ümardatud keskmadal eesvokaal, ümardamata kõrge tagavokaal, ümardatud keskmadal tagavokaal, ümardatud madal tagavokaal, ümardatud madal eesvokaal, ümardatud kõrge tagavokaal, ümardatud kõrge eesvokaal, ümardamata kõrge eesvokaal, ümardamata keskmadal tagavokaal, keskmine keskvokaal, ümardamata keskmadal eesvokaal, ümardamata keskkõrge tagavokaal, ümardamata keskkõrge eesvokaal.

Tartu ülikooli foneetika labor
Isikuartiklid
Ilse Lehiste, Georg Liiv, Arvo Eek, Pärtel Lippus, Pire Teras, Eva Liina Asu-Garcia.

Artiklite tööversioonid[muuda lähteteksti]

Enne artikli loomist või täiendamist registreeri end Vikipeedia kasutajaks, kasutades lehekülje ülaosas leiduvat nuppu "Logi sisse / registreeru kasutajaks".
Seejärel lisa siia lehele enda kasutaja alamlehe link. Alamlehel saad alustada mustandi kirjutamist.

Lisa link ja selle järele oma allkiri (~~~~). Selleks trüki sisse järgnev tekst: # Kasutaja:Kasutajanimi/Artikliteema (~~~~). Vajuta ülevalt "Muuda lähteteksti" ja näed ka näidist.


 1. Kasutaja:Kleppik/Foneetika Kleppik (arutelu) 28. veebruar 2018, kell 09:26 (EET)
 2. Kasutaja:Kleppik/Proovi_artikkel --Kleppik (arutelu) 11. november 2018, kell 17:30 (EET)

Artikli mustandi loomine[muuda lähteteksti]

Artiklit luues pane tähele:

 • Pööra tähelepanu juba Vikipeedias olevale sisule. Kui Sinu teemal on artikkel juba olemas, siis kopeeri selle artikli tekst ja täienda-paranda seda.
 • Artikli alguses on pealkiri paksus kirjas, millele järgnevad n-ö definitsioon ja sissejuhatus (vt teiste Vikipeedia artiklite algusi).
 • Liigenda artikkel peatükkideks.
 • Viita. Kasuta endale mugavat ühtset viitamissüsteemi, Vikipeedial ei ole oma viitamisstandardit.
 • Võõrkeelne Vikipeedia artikkel ei sobi allikaks, kopeerima peab lähteartiklis olemasoleva viite.
 • Viimane peatükk on "Viited". Selle järele võib tulla peatükk "Välislingid". Need "viitavad tavaliselt kõnealuse isiku või organisatsiooni enda kodulehele ja autoriteetsete andmebaaside või kogumike sissekannetele, mis on täielikult pühendatud artikli teemale".
 • Mõtle, kas ja mis sisuga infokast artikli juurde lisada.
 • Artikli tekst peab olema entsüklopeediline ja kindlasti ei tohi kopeerida teiste autorite loodut (plagiaat ehk loomevargus on lubamatu). S.t kasuta omaenda sõnastust ning viita faktide päritolule, et nende paikapidavust oleks võimalik kontrollida.
 • Vaata videot, kuidas artikkel Vikipeedias vormistada.

Abi[muuda lähteteksti]

Artikli vormistamise ühe võimaluse kohta on olemas video. Küsimustele leiab vastused juhendist. Sealt saad vaadata ka seda, kuidas on mõni konkreetne artikliosa vormistatud, kuidas lisada viiteid ja pilte.