Vikipeedia:Eesti 1000

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
Valdkond Artiklite arv
Riik 35
Keel ja rahvas 25
Haldusjaotus 100
Ajalugu 140
Loodus 130
Kultuur 115
Asutused 83
Hooned ja rajatised 64
Majandus ja transport 58
Inimesed 250
Kokku 1000

Eesti 1000 loetleb üles Eesti-teemalisi artikleid, mis võiksid olla esindatud kõigis Vikipeedia erinevates keeleversioonides.

Seda nimekirja ei tasu võtta kui loendit kõige tähtsamatest artiklitest, vaid ainult kui subjektiivset arvamust sellest, et millistele artiklitele peaks pöörama kõrgendatud tähelepanu. Eri valdkondade esindatus ei rõhuta nende tähtsust või tähtsuse puudumist.

Soovitused teemade lisamiseks/eemaldamiseks teha siinse lehekülje arutelusse. Seda lehte otse muuta ei tohi!

Selles nimekirjas olevate artiklite alusel on kokku pandud erikeelsete Vikipeediate pingerida ehk tabel selle kohta, kui hästi mingi Vikipeedia keeleversioon Eestiga seotud teemasid katab.

Eestiga seotud olulistest artiklitest koostatud samalaadsed nimekirjad on Vikipeedia:Eesti 100 ja Vikipeedia:Eesti 200. Valdkondadeülene kõige olulisemaks peetud tuhande artikli nimekiri on leitav siit.

Sisukord

Riik | State (35)[muuda lähteteksti]

Keel ja rahvas | Language and people (25)[muuda lähteteksti]

Haldusjaotus | Administrative divisions (100)[muuda lähteteksti]

Ajalugu | History (140)[muuda lähteteksti]

jäetud 1 vaba koht

Loodus | Nature (130)[muuda lähteteksti]

Kultuur | Culture (115)[muuda lähteteksti]

Rahvakultuur | Folk culture (13)[muuda lähteteksti]

Meedia ja film | Media and film (19)[muuda lähteteksti]

Muusika | Music (2)[muuda lähteteksti]

Muusikakollektiivid | Music groups (5)[muuda lähteteksti]

Kunsti- ja kirjandusrühmitused | Art and literary groups (5)[muuda lähteteksti]

Kohalikke tõuge | Local breeds (5)[muuda lähteteksti]

Köök | Cuisine (5)[muuda lähteteksti]

Teosed | Creative works (20)[muuda lähteteksti]

kunstiteosed (5)

heliteosed (5)

filmid (5)

kirjandusteosed (5)

Religioon | Religion (5)[muuda lähteteksti]

Sport | Sport (5)[muuda lähteteksti]

Teater | Theatre (11)[muuda lähteteksti]

Üritused | Events (9)[muuda lähteteksti]

Asutused | Institutions (83)[muuda lähteteksti]

Riigiasutused | State institutions (30)[muuda lähteteksti]

Muuseumid | Museums (20)[muuda lähteteksti]

Õppeasutused | Educational institutions (20)[muuda lähteteksti]

Hooned ja rajatised | Buildings and constructions (64)[muuda lähteteksti]

Kirikud | Churches (9)[muuda lähteteksti]

Kindlusehitised | Fortifications (12)[muuda lähteteksti]

Hooned | Buildings (24)[muuda lähteteksti]

Rajatised | Constructions (15)[muuda lähteteksti]

Muu | Other (4)[muuda lähteteksti]

Majandus ja transport | Economy and transportation (58)[muuda lähteteksti]

Majandus | Economy (14)[muuda lähteteksti]

Transport | Transportation (19)[muuda lähteteksti]

Eesti ettevõtted | Estonian companies (25)[muuda lähteteksti]

Inimesed | People (250)[muuda lähteteksti]

Teadlased | Scientists (26)[muuda lähteteksti]

Poliitikud | Politicians (21)[muuda lähteteksti]

Kirjanikud ja luuletajad | Writers and poets (20)[muuda lähteteksti]

Kunstnikud | Artists (20)[muuda lähteteksti]

Televisioon, film ja teater | Television, film and theatre (20)[muuda lähteteksti]

Sportlased | Athletes (16)[muuda lähteteksti]

Ettevõtjad | Entrepreneurs (15)[muuda lähteteksti]

Heliloojad | Composers (15)[muuda lähteteksti]

Muusikud | Musicians (15)[muuda lähteteksti]

Advokaadid, õigusteadlased, kohtunikud | Lawyers, legal scientists and judges (11)[muuda lähteteksti]

Arhitektid | Architects (10)[muuda lähteteksti]

Ajaloolised tegelased | Historical figures (10)[muuda lähteteksti]

Sõjaväelased | Military personnel (9)[muuda lähteteksti]

Usutegelased | Religious figures (7)[muuda lähteteksti]

Maadeavastajad | Explorers (6)[muuda lähteteksti]

Dirigendid | Conductors (5)[muuda lähteteksti]

Fotograafid | Photographers (5)[muuda lähteteksti]

Ärkamisaja tegelased | People from Estonian national awakening time (5)[muuda lähteteksti]

Looduskaitsjad | Conservationists (4)[muuda lähteteksti]

Modellid | Models (4)[muuda lähteteksti]

Leiutajad | Inventors (3)[muuda lähteteksti]

Naisõiguslased | Feminists (1)[muuda lähteteksti]

Rahvakultuuritegelased | Folk culture people (1)[muuda lähteteksti]