Vikipeedia:Õigusteadus (TÜ väljendusõpetus)/2021 sügis

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Juhised teemavalikuks[muuda lähteteksti]

1. Registreeru Vikipeedia kasutajaks.
2. Otsusta, mis teemal artikli kirjutad.

 • Võid kirjutada uue artikli või täiendada mõnd olemasolevat artiklit.
 • Artikkel võib olla vabalt valitud teemal. Soovi korral vaata konkursi "Eestikeelne õigusteaduskond 100" soovituslike artiklite loendit.
 • Vaata eelmistel õppeaastatel loodud õigusteaduslikke artikleid, et saada aimu artikli mahust jms.

3. Pane valitud teema alltoodud loendisse kirja (ülal "Muuda lähteteksti"). Lisa teema taha sulgudesse ka enda nimi (nt eesnimi või eesnimi koos perekonnanime esitähega) ja rühma tähis. Kui artiklid on valmis, saab need andmed siit eemaldada.
4. Artikli kirjutamisel ja vormistamisel järgi oma rühma Moodle'i lehel esitatud juhiseid.

Valitud teemad

 1. ÜRO Rahvusvahelise Kohtu statuut (Getter M, rühm C)
 2. Nullum crimen, nulla poena sine lege (Enelin T, rühm C)
 3. Üürileandja (Nele O, rühm A)
 4. Eesti põhiseaduse aluspõhimõtted (Mary-Liis M, rühm C)
 5. Õiguspositivism (Keete P, rühm A)
 6. ''In dubio pro reo'' (Andor, rühm C)
 7. Kohtunikuabi (Mathias H, rühm C)
 8. Inimväärikus (Rebeca L, rühm A)
 9. "Conditio sine qua non" (Robert S, rühm B)
 10. Üldpreventsioon (Gerlin, rühm A)
 11. Omandipuutumatus (Karoline, rühm B)
 12. Varavastane süütegu (Teiri M, rühm C)
 13. Kinnitatud tõlge (Rosalind, rühm B)
 14. Süüteokatse (Birgit, rühm A)
 15. Esimese astme kohus (Karina T, rühm A)
 16. Süütegu (Kristiina U, rühm A)
 17. Apellatsioon (Bretely J, rühm A)
 18. Ehitusluba (Katre K, rühm A)
 19. Kinnipidamisõigus (Carmen Linda P, rühm A)
 20. Ajakirjandusvabadus (Annabel K, rühm C)
 21. Kuritegu (Laureen H, rühm A)
 22. Tartu Ülikooli õigusteaduskond (Moon L, rühm A)
 23. Juriidiline isik (Sirle T, rühm A)
 24. Thomas Hobbes, John Locke ja Charles de Montesquieu mõju Ameerika põhiseadusele (Paul K, rühm C) - RR: sel teemal on eraldi peatükk Montesquieu artiklis olemas
 25. Käsuõigus (Hans A, rühm A)
 26. Tugeva hingelise erutuse seisund (Maria L, rühm C)
 27. Tahteavaldus (Sten-Erik S, rühm A)
 28. Kolme samba teooria (Hanna-Lii H, rühm A)
 29. Omandi üleandmise kohustus (Romet J, rühm A)
 30. Ümbertöötamine (specificatio) asjaõiguslik institutsioon (Karmen V, rühm B) - RR: nimetus pole keeleliselt korrektne
 31. Meditsiiniõigus (Grete K, rühm B)
 32. Haldusõigus (Elena Hanna S, rühm C)
 33. Määratletuse põhimõte (Ann V, rühm B)
 34. Puuetega inimeste õiguste konventsioon (Jonatan S, rühm B)
 35. Rendileping (Joosep A, rühm C)
 36. Ringkonnakohus (Hans Mikk, rühm B)
 37. Valimispõhimõtted (Siim J, rühm A)
 38. Ruth Bader Ginsburg (Marie F, rühm B)
 39. Roe vs. Wade (Ewa-Maria V, rühm B)
 40. Moeõigus (Mirjam O, rühm C)
 41. Õigusvastasus (Kristin R, rühm A)
 42. 1919. aasta maaseadus (Helina K, rühm A)
 43. Relatiivsed karistusteooriad (Mari-Ann, rühm A)
 44. Õiguslik alus (Ingrid L, rühm B)
 45. Eesti õiguskaitseasutuste süsteem (Angelina A, rühm C)
 46. Kriminoloogia (Birke V, rühm B)
 47. Juriidiline fakt (Kamilla Z, rühm B)
 48. Halduskohus (Alexandra K, rühm C)
 49. Põhivabadused (Regina Rebeca R, rühm A)
 50. Üürileping (Andre T, rühm A)
 51. Õigusloome (Marit R, rühm B)
 52. Legitiimsus (Valeria V, rühm B)
 53. Kohustuse täitmise nõudmine (Eduard K, rühm B)
 54. Võõrandamisleping (Lotta O, rühm B)
 55. Distsiplinaarvastutus (Raili A, rühm B)
 56. Väärtegu (Elise J. rühm B)
 57. Käsiraha (Andreas E, rühm A)
 58. Sõnumisaladus (Tom S, rühm A)
 59. Eesti Advokatuuri komisjonid (Karmel Justina L, rühm B)
 60. Leppetrahv (Sandra Melani M, rühm C)
 61. Süüteokoosseis (Karl-Enrik K, rühm A)
 62. Õigusajalugu (Auli Sander, rühm C)
 63. Eksimus õigusvastasust välistavas asjaolus (Kertu-Liis R, rühm A)
 64. Müügileping (Kristina I, rühm A)
 65. Lepingu rikkumine (Mart E, rühm A)
 66. Riigipäevahoone tulekahju (Martin P, rühm C)
 67. Eesti NSV advokaatide kolleegium (Markus Ü, rühm A)
 68. Õiguste pantimine (Chris-Robin H, rühm C)
 69. Haldusleping (Luisa J, rühm B)
 70. Lotuse kaasus (Helena, rühm A)
 71. Martens'i klausel (Joosep L, rühm B) - RR: nime tuleks käänata sidekriipsuta
 72. Vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhe (Rovin R, rühm B)
 73. Müügigarantii (Eva-Triin K, rühm C)
 74. Aktsiate ja osade müügilepingud (Amanda T, rühm B) - RR: pole vist mõiste; võiks olla "Aktsiate müügileping"
 75. Lorenz Luden (Elisabeth P, rühm A)
 76. Loomuõigus (Samuel Axel, rühm C)
 77. Karistusseaduse kehtivuspiirid - ruumiline kehtivus (Janeli-Sandra Sirkel, rühm C)
 78. Võrdlev õigusteadus (Nikita Š, rühm A)
 79. Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ajalugu) (Denis T, rühm C)
 80. Holokausti eitamise seaduslikkus (Jaan K, rühm B)
 81. Rahvusvaheline humanitaarõigus (Erich N, rühm B)
 82. Eesti, Rootsi ja Norra kodakondsuse saamine (Mariann K, rühm C)
 83. ELSA Estonia (Carolyn S, rühm B)
 84. Tehing (Laura Stina K, rühm A)
 85. Levinumad süüteo koosseisutüübid (Johanna K, rühm B)
 86. Karistusseaduse kehtivuspiirid: ajaline kehtivus (Donatella Desiree H, rühm B)
 87. Laiendatud konfiskeerimine (Simon L, rühm A)
 88. Tasuta kasutamise leping (Triinu Ruul, rühm C)