Variatsioonikordaja

Allikas: Vikipeedia

Variatsioonikordaja on hajuvusmõõt, mis seisneb kogumi standardhälbe ja keskväärtuse suhtes. Variatsioonikordaja on ühikuta suurus ja ta esitatakse tavaliselt protsentides.

Variatsioonikordajat kasutatakse tavaliselt siis, kui on vaja kahe kogumi hajuvust võrrelda, kuid teised hajuvusmõõdud võrdlemiseks ei sobi (näiteks andmed on võrreldamatud oma dimensiooni poolest).