VU-mõõtur

Allikas: Vikipeedia

VU-meeter on helitehnikas mõõteriist audiosignaali helirõhutaseme (helinivoo) näitamiseks (lühend VU inglise keele sõnadest Volume Unit, helitugevuse ühik).

Helinivood väljendatakse detsibellides (dB); selline logaritmiline skaala vastab hästi kuulmise iseärasustele. Mõõtmine detsibellides tähendab siin antud helitaseme võrdlemist teatava nullväärtusega (0 dB). Stuudiotehnikas vastab nulltasemele helirõutase +4 dBu (vt Detsibellide liigid). Seda taset ületavate detsibellide väärtusi tähistatakse plussmärgiga (nt +3 dB) ja väiksemaid väärtusi miinusmärgiga (kuni –20 dB). VU-meetrid näitavad helinivood teatava inertsiga, harilikult on ajakonstant 300 millisekundit.

VU-meetrid võeti kasutusele eelmise sajandi alguskümnendeil, kõigepealt telefonitehnikas. Algselt olid nad osutimõõteriistad, tänapäeval LED-tulpnäidikud.