Turundusmeetmestik

Allikas: Vikipeedia

Turundusmeetmestik (laiemalt tuntud kui 4P mudel) on meetmete kombinatsioon, mida ettevõte rakendab sihtturu mõjutamiseks. [1].

Selle mõiste võttis 1949. aastal esmakordselt kasutusele Neil Hopper Borden artiklis "The Concept of the Marketing Mix". N. Borden hakkas mõistet aktiivselt kasutama pärast seda, kui tema partner James Culliton oli 1946. aastal kirjeldanud turundajat kui koostisosade miksijat, kes kombineerib erinevaid turundusvõtteid, jõudes viimaks välja optimaalse lahenduseni, mis on ettevõtte jaoks kasulik. [2]

Turundusmeetmestiku skeem

J. McCarthy 4P-mudelid[muuda | muuda lähteteksti]

1960. aastal pakkus E. Jerome McCarthy välja 4P-lähenemisviisi, mida kasutatakse laialdaselt tänapäevani. Paraku on 4P-mõtteviis liiga üldine, ei sobi iga olukorra jaoks ega sisalda tänapäeva turunduse elemente. Klassikaline turundusmeetmestik (inglise keeles marketing mix, vahel ka 4 P's ehk 4 P-d) käsitleb turundustegevuste kavandamisel nelja vaatenurka: hind (price), müügitoetus (promotion), toode (product) ja turustus (place). [3]

Hind[muuda | muuda lähteteksti]

Hind viitab rahale, mida klient toote eest maksab.

Hinnastrateegia:

 • Baashind määratakse kõigepealt, sellele järgneb hinnastrateegia
 • Aktiivne hinnastrateegia – turu koorimine, turu hõivamine
 • Passiivne hinnastrateegia (konkurentsist, turust lähtuvalt)
 • Madal hinnatase
 • Kõrge hinnatase

Müügitoetus[muuda | muuda lähteteksti]

Müügitoetus hõlmab suhtlust tarbija ja avalikkusega.

Eesmärgid:

 • Tarbijate informeerimine toodetest, vajadustest, mida need rahuldavad ja müügikohtadest
 • Tarbija mõjutamine, veenmine
 • Kaupade olemasolu, kättesaadavuse meenutamine

Liigid:

 • Reklaam
 • Isiklik müük
 • Müügi soodustamine
 • Avaliku arvamuse kujundamine [4]

Toode[muuda | muuda lähteteksti]

Toode – kõik, mida turul pakutakse ning mis rahuldab tarbija vajadusi ja soove. Tooted jagunevad kaheks: materiaalsed (kaubad) ja immateriaalsed (teenused ja kogemused).

Toodete liigitus:

 • Lähtuvalt kasutajast (tarbekaup, tööstuskaup)
 • Kasutusajast (lühitarbekaup, kestuskaup, teenus)
 • Ostuharjumusest (esmatarbekaup – regulaarkaup, impulsskaup, hädaabikaup, valikkaup, võõrkaup, erikaup)

Turustus[muuda | muuda lähteteksti]

Turustus tagab klientidele juurdepääsu pakkumisele ja nõudlusele ning tagab tarbijale mugavuse. Turustuse eesmärgiks on vähendada kulusid kontaktide loomisel ja tehingute sõlmimisel.

Turustus jaguneb kaheks:

 • Vertikaalsed turustuskanalid – tootja, vahendaja, müüja töötavad koos ühe toote nimel (butiik, ametlik maaletooja jne)
 • Horisontaalsed turustuskanalid – tootja, vahendaja ja müüja töötavad eraldi (kaubanduskett – kulude vähendamine, ketikaubanduses omamine, frantsiis ja rent) [5]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. [1]. Turundusmeetmestik ehk turundusmiks
 2. [2]. Marketing mix
 3. Edmund Jerome McCarthy, Stanley Shapiro. Essentials of marketing. 1983
 4. [3]. Marketing Mix (Basic 4P's)
 5. [4]. Definition of 'Marketing mix'

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]