Transponder

Allikas: Vikipeedia

Transponder (inglise k sõnadest transmitter saatja + responder vastaja) on raadiosideseade, mis teatud kindla raadiosignaali vastuvõtmisel automaatselt edastab vastussignaali või saadab signaali teisendatult ja võimendatult edasi.

Transponderid jagunevad passiivseteks ja aktiivseteks.

  • Passiivtransponder kasutab signaali töötlemiseks ja vastussignaali saatmiseks vastuvõetava elektromagnetvälja energiat. Seetõttu ei vaja nad toitevooluallikat, ent toimivad üksnes lähidistantsil ‒ kuni mõni sentimeeter. Passiivtransponder on kasutusel RFID- ehk raadiosagedusliku lähituvastuse süsteemis, näiteks koduloomakiibis, pääslakaardis, linnatranspordi ühiskaardis jm.
  • Aktiivne transponder kasutab vastuvõetavate andmete töötlemiseks ja edasisaatmiseks toitevoolu välisest elektrivõrgust või transponderi sõltumatust elektritoiteallikast, milleks on enamasti keemiline vooluallikas.

Aktiivtransponderit rakendatakse laialdaselt lennujuhtimises, satelliittelevisioonis jm.

  • Lennunduses kasutatakse aktiivtransponderit lennuki identimiseks. Lennuki transponder võtab vastu kontrollikeskusest kindlaksmääratud sagedusel saadetud kodeeritud signaali ja saadab vastussignaali etteantud sagedusel tagasi keskusse, kus saadud andmed esitatakse radariekraanil.
  • Sidesatelliidi transponder võtab maapealsest paraboolantennist saabuva raadiosignaali vastu, töötleb ja võimendab seda ning saadab teisel sagedusel Maa poole tagasi.
  • Autovarustuses on transpondersüsteem kasutusel ärandamisvastase kaitse vahendina.