Teadlikkus

Allikas: Vikipeedia

Teadlikkus (ladina keeles conscientia; saksa keeles bewusstsein, mis tähendab ka ka teadvuslikkus või meel; inglise keeles sõltuvalt kontekstist kas awareness või consciousness) on inimese kaasasündinud võime teadvustada. Teadlikkus ei ole mõtlemine ega emotsioon vaid on neist erinev nähtus (nt "inimene tuleb teadvele" ei tähenda, et inimene hakkab midagi mõtlema või mingit emotsiooni tundma).

Inimese teadlikkus võib olla suunatud (inglise keeles awareness) mingile objektile või olla staatiline empiiriline kogemus (inglise keeles consciousness).

Staatilist teadlikkust on selgitatud ingliskeelses Wikipedias kui teadveloleku kvaliteeti (inglise keeles quality of awareness[1]). Staatiline teadlikkus on kirjeldatav aga kui teadlikkus teadlikkusest. Sellest on võimalik teadlikuks saada, kui märgata nähtust, mis võimaldab inimesel olla teadlik objektist. Selline teadlikkus on alati samasugune ja ei muutu erinevalt tema poolt teadvustatavast objektist.

Suunatud teadlikkust kasutab inimene iga välise või seesmise objekti olemasolu teadvustamiseks. Seda saab kirjeldada kui sidet inimese (subjekti) ja mistahes objekti vahel. See objekt ei pea aga olema välismaailmas (nn füüsilises maailmas) või füüsilises kehas. See võib olla ka inimese sees, nt inimese tunded, mõtted, ettekujutlused, taipamised vms.

Teadvelolekuga haakub ka kaasajal levinud ärksameelsus (inglise keeles mindfulness). Ärksameelsust selgitatakse kui inimese võimet märgata hetkes olevat - see on psühholoogile protsess, mis võimaldab viia tähelepanu sellele, mis toimub sisemaailmas või välismaailmas praegusel hetkel. Ärksameelsus tugineb budistlikule traditsioonile ja selle peamine eesmärk ongi hetke teadvustamine. Ärksameelsuse mõiste võttis kasutusele ja selle levikule pani aluse oma Jon Kabat-Zinn.

Ilma teadlikkust kasutamata ei teaks inimene, et ta on olemas. Enamasti allub inimeste teadvustamisvõime välismaailmas aset leidvale juhuslikkusele (inglise keeles sageli kasutatud mõiste monkey-mind) ja sellisel juhul juhib seda inimese alateadlik (inglise keeles subconscious) ehk automaatselt toimiv osa. Reeglina langeb teadlikkus automaatselt objektile, mis on uudne, et edasi rännata järgmisele uuele uudsele objektile. Kitsast, 5 tunnetusvahendi kaudu mingile detailile või objektile suunatud teadlikkust nimetatakse tähelepanuks (inglise keeles attention). Teadlikkuse (ja tähelepanu) hoidmine millelgi nõuab väga head keskendumisoskust. Oma teadlikkuse valdamine ja sihilikult rakendama õppimine vajab eelkõige praktikat. Suhteliselt lihtne on harjutada end olema lühiajaliselt teadlik mingist välisest objektist (nt vaadelda küünalt, sihtmärki, kuulata ainiti õpetajat klassi ees vms). Pikaaegne teadlikkuse hoidmine samal liikumatul objektil on aga inimeste jaoks sageli väga keerukas, sest monotoonset tegevust hakkavad häirima nii sisemaailma objektid (mõtted, tunded) kui välismaailmas toimuv (muud sündmused, mis toimivad foonil ja mis uudsuse tõttu tõmbavad inimese teadlikkust endale).

Teadlikkuse õpetaja Ingvar Villido on öelnud, et "Teadlikkus võimaldab adekvaatselt aru saada, mis toimub meie endaga ja meie ümber"[2].

Teadlikkuse valdamise plussiks on hea märkamis- ja taipamisvõime. Seetõttu on see viimasel ajal olnud uurimisobjektiks mitmetes teadusuuringutes nii seoses psühholoogia, ärksameelsuse kui ka muude teemadega. Helena Lass toob välja, et "2013. aastal viidi läbi tuhandeid uuringuid teadlikkuse vallas, millest 532 publitseeriti maailma juhtivates teadusajakirjades. Uuringute arv on viimase 10 aasta jooksul plahvatuslikult kasvanud. Thompsoni ja Gauntlett-Gilberti teadustöö (2008) käigus toodi välja, et teadlikkuse treenimine loob potentsiaali suuremaks eneseteadlikkuseks, paranenud impulsikontrolliks ning vähenenud emotsionaalseks reaktiivsuseks keerulistes olukordades. Teadlaste töödes on viiteid tähelepanuvõime ja ka unekvaliteedi paranemisele. Selgub, et teadlikkuse treenimine vähendab stressi ning parandab enesekindlust, suhteid teistega, tähelepanu, enesehinnangut ning kujundab optimistlikku suhtumist. Vastupidiselt hajevilolekule ja tähelepanematusele suurendab teadlikkuse kasutamine loomingulisust, psüühilist paindlikkust ning informatsiooni paremat säilitamist ja kasutamisoskust."[3]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

Tiina Kaukvere "Eesti inimesed tahavad elama õppida", ajaleht "Postimees+", 12.01.2018

Helena Lass "Mis on vaimne vorm & kuidas see aitab elus paremini hakkama saada?", netiajakiri Edasi.org, 11.01.2018

Kaur Lass "Eesti Apple – pehme vara", ajaleht "Äripäev", 29. november 2017

Conscious Initiative OÜ. "Ingvar Villido – Teadlikkus võimaldab aru saada, mis toimub", 17.04.2015.

Ülevaade teadlikkuse alastest uuringutest – psühhiaater Helena Lass.

Helena Lass, "Vaimne vorm, ettevõtte teadvustamata vara", ajakiri Director, 6/2015.

Helena Lass, "TEADLIKKUS: Tähtsaim tegur, mis teeb sind tulevikus tööturul asendamatuks!", ajakiri Director 4/2015.

Miles Thompson ja Jeremy Gauntlett-Gilbert "Mindfulness with Children and Adolescents: Effective Clinical Application", ajakiri Clinical Child Psychology and Psychiatry, 01.06.2008

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. Wikipeedia. "Consciousness". Wikipeedia.
  2. Conscious Initiative OÜ. "Ingvar Villido - Teadlikkus võimaldab aru saada, mis toimub". 17.04.2015.
  3. Helena Lass, "Vaimne vorm, ettevõtte teadvustamata vara", ajakiri "Director" 6/2015