Tartu Politseiprefektuur

Allikas: Vikipeedia
Tartu Politseiprefektuur
Eesti politsei vapp
Asutatud 1990
Tegevuse lõpetanud 2003
Tüüp avaõiguslik
Eesmärk sisejulgeoleku tagamine
Peakorter Tartu
Asukoht Vanemuise tänav 64, Tartu Tartu maakond
Tegevuspiirkond Tartu maakond[1]
Juhtkond Tartu politseiprefekt
Aleks Uibo (1991–1996)
Raivo Palu
Aivar Otsalt (2002–2003)
Emaorganisatsioon Politseiamet
Allorganisatsioonid kriminaalosakond
korrakaitseosakond
teenistusosakond
raamatupidamistalitus
majandustalitus

Tartu Politseiprefektuur oli 19902003 tegutsenud Eesti Politsei territoriaalne politseiprefektuur.

Prefektuur asus Tartu linnas aadressil Vanemuise tänav 64. Prefektuuri tööpiirkond oli Tartu maakond.[2]

Politseiprefektuuri ülesanneteks olid:

 • erakorraliste sündmuste ning süütegude kohta saabuva teabe vastuvõtmine ja registreerimine ning viivitamatu meetmete rakendamine nende tõkestamiseks ja lokaliseerimiseks, kannatanutele abi osutamiseks ning õiguserikkujate kinnipidamiseks;
 • süütegude ennetamine, tõkestamine ja avastamine;
 • kriminaalasjade kohtueelse uurimise teostamine ning väärtegude menetlemine;
 • eeluurimise või kohtu eest või vabadusekaotusliku karistuse kandmisest kõrvalehoidvate ja teadmata kadunud isikute tagaotsimine;
 • aresti kohaldamise otsuste täideviimine;
 • tundmatuks jäänud laipade isikute tuvastamine;
 • leitud ja politseile üleantud asjade hoidmise ning omanikule või seaduslikule valdajale tagastamise tagamine õigusaktides ettenähtud korras;
 • liiklusjärelevalve teostamine ning osalemine liiklusohutuse ja liikluskasvatuse alastel üritustel;
 • relva- ja muude lubade väljaandmine seaduses ettenähtud juhtudel ja korras;
 • kriminaalpreventiivses töös osalemine ning sellealase koostöö tegemine teiste riigiasutuste ning kohalike omavalitsustega;
 • üldsuse teavitamine oma tegevusest seaduses sätestatud korras ja ulatuses ning õiguskasvatuses osalemine;
 • ettepanekute tegemine riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning füüsilistele ja juriidilistele isikutele õiguserikkumisi soodustavate tingimuste kõrvaldamiseks;
 • muude talle seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega, siseministri määruse ja käskkirjaga ning politseipeadirektori käskkirja ja korraldusega pandud ülesannete täitmine.
Tartu maakond

Tartu Politseiprefektuuri struktuuriüksused olid: 1) kriminaalosakond; 2) korrakaitseosakond; 3) teenistusosakond; 4) raamatupidamistalitus; 5) majandustalitus.

Jaani tänav 8
Kompanii tänav 6
Kompanii tänav 8

Tartu politseiprefektuur kasutas tegevuses erinevaid hooneid Tartu linnas Kompanii tänav 6 ja 8, 10, sh ka hoonet Jaani tänav 8, mis avati vanglana 1837. aastal, ning suleti aresti- ning kainestusmajana 1990. aastate algul[3]. 1997. aastal kolis politseiprefektuur uude politseimajja Vanemuise tänavas, algselt büroohooneks kavandatud maja Vanemuise tänavas ostis siseministeerium 1996. aastal. Hoone maksis 3,7 miljonit krooni, ümberehitamiseks kulus 6,7 miljonit. Seni Tartu prefektuuri käsutuses olnud kolmest Kompanii tänava majast kaks tagastati õigusjärgsetele omanikele. Politseile jäid endiselt hooned Kompanii 10 ja Gildi tänav 12, kus asusid juurdlejad[4].

2004. aastal kolis Lõuna Politseiprefektuur 20 aastaks üüritud ruumidesse Riia tänav 132[5]

2004. aasta 1. jaanuaril moodustati Tartu Politseiprefektuuri, Jõgeva Politseiprefektuuri, Viljandi Politseiprefektuuri, Põlva Politseiprefektuuri, Võru Politseiprefektuuri ja Valga Politseiprefektuuri baasil uus politseiprefektuur Lõuna Politseiprefektuur.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]