Mine sisu juurde

Tallinna Linnakantselei

Allikas: Vikipeedia

Tallinna Linnakantselei on ametiasutus, mis tagab Tallinna linnavalitsuse organisatsioonilise ja tehnilise töö.

Linnakantselei tööd juhib linnapea poolt ametisse nimetatud linnasekretär. Linnakantselei koosseisu kuuluvad linnasekretäri, linnapea ja abilinnapeade bürood, 2 teenistust (sisekontrolöri teenistus ja õigusteenistus), 2 osakonda (üldosakond ning teeninduse ja asjaajamise osakond) ning 1 hallatav asutus (Tallinna Linnaarhiiv). Linnakantselei üldosakond haldab linnavalitsuse esindushoonet, Tallinna raekoda, Jaan Poska maja ning hooneid aadressidel Ernst Särgava allee 4 ja Roosikrantsi 4b.

Tallinna Linnakantselei esimesel korrusel paikneb teenindusbüroo, kust saab infot Tallinna linna teenuste kohta.

Linnakantselei põhiülesanded[muuda | muuda lähteteksti]

Tallinna linnavalitsuse hoone

Linnakantselei lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad põhiülesanded on järgmised:

 • linnavalitsuse asjaajamise korraldamine;
 • elanike vastuvõtu korraldamine linnavalitsuse liikmete ja linnakantselei ametnike poolt;
 • linnavalitsuse istungite organisatsiooniline ja tehniline ettevalmistamine ning läbiviimise tagamine vastavalt linnavalitsuse reglemendile;
 • linnavalitsuse liikmete ja linnakantselei õigusalane teenindamine;
 • Tallinna õigusaktide avaldamine ja avalikustamine;
 • linna avaliku teenistuse koordineerimine, linna ametiasutuste ühtse personali-, koolitus- ja palgapoliitika väljatöötamine ja elluviimine;
 • linna infotehnoloogia arengustrateegia loomine, arendamine ja teostamine;
 • linna eelarve ja eelarvekava koostamine, eelarve täitmise korraldamine, majandusarvestuse korraldamine;
 • linna eelarvestrateegia kujundamine ja elluviimine;
 • kohalike maksude haldamise korraldamine;
 • linnavalitsuse tegevust kajastava informatsiooni kogumine ja levitamine;
 • riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse esitatavate andmete kogumine ja kontroll andmete esitamise üle;
 • Tallinna linna nimel ostjana riigihankeid teostatavate asutuste metoodiline juhendamine riigihangete teostamisel, selle tegevuse juhtimine Tallinnas ja Tallinna riigihangete arvestuse pidamine;
 • linna ühtse sisekontrolli süsteemi koordineerimine ning juhtimis-, administratiivse ja finantskontrolli teostamine.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]