Mine sisu juurde

Täislause

Allikas: Vikipeedia

Tüüpiline lause on täislause, s.o ehituselt täielik lause, mis väljendab terviklikku mõtet. Täislause sobib paljudesse kontekstidesse ja on mõistetav ka kontekstist lahus. Igal täielikul lausel on kaks osa:

  • alusosa ehk alus (subjekt), mis näitab, millest lauses kõneldakse
  • ütlusosa ehk öeldis (predikaat), mis näitab, mida alusest öeldakse

Täislause on grammatiliselt kujundatud ja intonatsiooniliselt vormistatud. Täislause koosneb tüüpiliselt finiitverbist (verbi pöördelisest vormist) ja selle juurde kuuluvatest nominaalsetest liikmetest, mida tavaliselt on vähemalt üks, näiteks

  • Vanaema (alus) koob (öeldis) õhtuti (määrus) sokke (sihitis).
  • Väike (täiend) poiss (alus) ehitab (öeldis) klotsidest (määrus) maja (sihitis).