Mine sisu juurde

Sotsiaalne fakt

Allikas: Vikipeedia

Selle termini võttis kasutusele inimeste kokkukuuluvuse mehhanisme analüüsinud Emile Durkheim. Tema kohaselt kujutab sotsiaalne fakt endast igasugust tegevusviisi, selgelt määratletud või mitte, mis on suuteline avaldama indiviidile välist survet, peale selle on see levinud kogu ühiskonnas ning eksisteerib oma individuaalsetest avaldustest sõltumatult. Sotsiaalsete faktide empiirilise uurimisega tegeleb Serge Moscovici poolr loodud sotsiaalsete representatsioonide teooria.

  • Durkheim, E. Les Règles de la méthode sociologique, 1895.
  • Käärik, H. Klassikaline ja nüüdisaegne sotsioloogiline teooria: valik autoreid. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2013.
  • Moscovici, S. Jumalate loomise mehhanism: sotsioloogia ja psühholoogia, Tartu: TÜ Kirjastus, 2022.