Sergei Kljaštornõi

Allikas: Vikipeedia

Sergei Grigorjevitš Kljaštornõi (4. veebruar 1928, Gomel21. september 2014, Peterburi) oli vene orientalist.

1945–1950 õppis ta Leningradi Riikliku Ülikooli orientalistikafakulteedis turgi filoloogiat ja Lähis-Ida ning Kesk-Aasia ajalugu.

1950–1957 töötas Kljaštornõi Üleliidulises Geoloogia Instituudis (VSEGEI) esmalt bibliograafina (kuni 1953), seejärel bibliograafiaosakonna juhatajana. 1957 viidi ta üle NSVL TA orientalistikainstituudi Leningradi osakonna turkoloogia ja mongolistika sektorisse. 1960–1962 töötas ta NSVL TA OI LO raamatukogus.

1962. aastal kaitses Kljaštornõi oma kandidaadiväitekirja "Muistsed ruunikivid Kesk-Aasia ajaloo allikana" (juhendajad Aleksandr Bernštam ja Sergei Malov). Alates 1963. aastast oli ta NSVL TA OI LO turkoloogia ja mongolistika sektori juhataja.