Sango keel

Allikas: Vikipeedia
Sango keel
Kõneldakse Kesk-Aafrika Vabariik, Tšaad (lõunaosa), Kongo DV (põhjaosa)
Kokku kõnelejaid 404 000 (emakeelena), 1 600 000 (teise keelena)
Keelesugulus Adamaoua-Oubangi keeled
Keelekoodid
ISO 639-1 sg
ISO 639-2 sag

Sango keel on ngbandi keelel põhinev kreoolkeel.[1] (Ngbandi keel kuulub Oubangui keelte hulka, mida omakorda liigitatakse tavaliselt Nigeri-Kordofani hõimkonda kuuluvaks, kuigi viimane liigitus pole tõestatud.[2]) Kuigi 51% sõnavarast on prantsuse keele päritolu ja 49% Aafrika keelte päritolu, kasutatakse Aafrika päritoluga sõnu tihedamini.[1] Samuti on keele struktuur Aafrika keeltel baseeruv.[3] Sango keel on prantsuse keele kõrval samuti Kesk-Aafrika Vabariigi riigikeel.[3]

Kõnelejad[muuda | redigeeri lähteteksti]

Kesk-Aafrika Vabariigis kõneleb sangot emakeelena 350 000 inimest (1988 seisuga). Teiste riikidega kokku emakeelseid kõnelejaid 404 000. Teise keelena kõneleb sangot 1 600 000 inimest, kelle hulgas on rohkem mehi kui naisi.[1] Sango emakeelsed kõnelejad elavad enamasti linnades ja on noored.[3] Samuti kõneletakse sangot Tšaadi lõunaosas kaubanduskeelena[3], kuid emakeelseid kõnelejaid ilmselt pole ja keelekasutus on vähenev.[1] Kasvavaks keeleks on see aga Kongo DV-s, eriti põhjaosas.[1]

Numbrid[muuda | redigeeri lähteteksti]

1 – ôko

2 – ûse

3 – otâ

4 – usïö

5 – ukü

6 – omënë

7 – mbâsâmbâlâ

8 – miombe

9 – gümbâyä

10 – balë ôko

Kümneid moodustatakse lisades numbrieid 1-9 tähistava sõna ette sõna balë. Teistkümnete moodustamiseks lisatakse kümnele na (mis tähistab ja-d) ja seejärel taas arvsõna. Nt balë ukü na otâ (53). Sadade ja tuhandete moodustamine sarnaneb kümnete moodustamisele, sadade puhul kasutatakse balë asemel sõna ngbangbo ja tuhandete puhul sâke. Edasiste numbrite lisamisele kasutatakse taas na’d. Miljonit tähistab sõna kûtu.[4]

Keele struktuur[muuda | redigeeri lähteteksti]

Ortograafia[muuda | redigeeri lähteteksti]

Sango keele ametlik ortograafia pärineb aastast 1984. Keeles on 22 tähte, mille hääldus vastab nende IPA vastetele, välja arvatud y, mida hääldatakse [j].[3]

Sango tähestik ja tähtede hääldus:[5]

Teiste sango tähekombinatsioonide hääldusi IPA järgi:[5]


Sango on toonkeel ehk heli kõrgus määrab ära sõnade tähenduse. Esineb kolm põhitooni – madal, keskmine ja kõrge. Tonaalsust märgitakse ka kirjapildis. Nt:[6]

Kõrge toon
^
(kõrv)
Keskmine toon
¨
(tundma)
Madal toon (markeering puudub) Ma (ronima)

Fonoloogia[muuda | redigeeri lähteteksti]

Vokaalid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Sango keeles on 5 nasaalset (ĩ ã ɛ̃ ɔ̃ ũ) ja 7 oraalset (i, u, a, e, o, ɛ, ɔ) vokaali.[6]

Konsonandid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Sango keeles esinevad järgmised konsonandid: p, b, t, d, k, g, kp, gb, mb, mv, nd, ng, ngb, nz, f, v, s, z, h, l, r, y, w. Harvemini, vaid mõnedes laensõnades esinevad ka: ’b, s, z.[6]

Fonotaktika[muuda | redigeeri lähteteksti]

Silbitüübina tavaliselt kasutusel CV (c – konsonant, v – vokaal) või V. Harvemini esineb ka CCV.[6]

Morfoloogia[muuda | redigeeri lähteteksti]

Sango keel on isoleeriv keel. Sõnajärjeks on SVO, olenemata lausetüübist. Sango keeles esinevad järgnevad sõnaliigid: substantiivid, verbid, adjektiivid, adverbid, numeraalid, pronoomenid, prepositsioonid, konjunktsioonid ja interjektsioonid.[6]

Modaalsus[muuda | redigeeri lähteteksti]

Esineb modaalsus ehk grammatiline kategooria, mis väljendab rääkija vahekorda lausesisuga ja lausesisu vahekorda tegelikkusega. Sango keeles võib rääkida deontilisest modaalsusest, mis kirjeldab agendi seotust tegevusega läbi selle võimalikkuse, kohustuslikkuse või lubatavuse ja episteemilisest modaalsusest, mis kirjeldab rääkija suhtumist lause sisu tõenäolisusse. Episteemilist modaalsust peetakse keeles hilisemaks nähtuseks, mis on deontilisest modaalsusest välja arenenud. Sango keeles võib üks modaalverb samas kontekstis tähistada nii ühte kui teist modaalsuse tüüpi. Nt il faut que ('peab' eesti keeles) võib tähistada nii seda, et tegevus on agendile kohustuslik, kui seda, et rääkija usub, et lause sisu on väga tõenäoline.[6]

Pronoomenid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Mina - mbï

Sina – mo

Tema - lo

Meie - ë

Teie - âla

Nemad - âla

Kui verbile ei eelne pronoomenit, liitub talle eesliide a-. Nt mo yeke (sina oled), aga Bêafrîka ayeke (Keskaafrika on).[3]

Genitiiv[muuda | redigeeri lähteteksti]

Genitiiv moodustatakse tavaliselt eessõnaga .

dû tî ngû

Auk GEN vesi – veeauk. [3]

Artiklid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Kasutusel on nii definiitsed, kui indefiniitsed artiklid. Nt:[6]

Mbênî môlengê - Laps (indefiniitne, nagu inglise keele a)

Môlengê - See laps (definiitne, nagu inlglise keele the)

Môlengê dûê - Kõik lapsed (kvantor, nagu inglise keele all)

Môlengê - See laps (demonstratiivne, nagu inglise keele this)

Mitmus[muuda | redigeeri lähteteksti]

Mitmust märgitakse eesliitega â-, mis liitub substantiivile ja/või indefiniitsele artiklile ja/või adjektiivile. Mitmuse märkimine ei ole kohustuslik. Tavaliselt märgitakse mitmus elusolendite puhul. Kui arv aga lauses kajastub, ei ole mitmuse märkimine tavaline.[6]

Keelenäide[muuda | redigeeri lähteteksti]

Adü âzo kûê yamba, ngâ âla lîngbi terê na lêgë tî nëngö-terê na tî ângangü. Ala kûê awara ndarä na börö-li sï âla lîngbi tî dutï na âmbâ tî âla gï na lêngö söngö.[5]

Kõik inimesed sünnivad vabadena ja võrdsetena oma väärikuselt ja õigustelt. Neile on antud mõistus ja südametunnistus ja nende suhtumist üksteisesse peab kandma vendluse vaim. [7]

Kirjaviis[muuda | redigeeri lähteteksti]

Sango keel kasutab ladina tähestikku.[3]

Keelest veel[muuda | redigeeri lähteteksti]

Internetist võib leida inglise-sango/prantsuse-sango sõnaraamatu: http://joelandjes.com/sangolex/index.htm Sango keeles on ilmunud põhiliselt religioosset kirjandust, muud trükisõna on ilmunud vähe.[3]

Viited[muuda | redigeeri lähteteksti]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Ethnologue, Sango language. Kasutatud 25.11.2013. (Inglise keel)
  2. Wikipedia, Ubangian languages. Kasutatud 25.11.2013. (Inglise keel)
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 Wikipedia, Sango language. Kasutatud 25.11.2013. (Inglise keel)
  4. Of languages and numbers, How to count in Sango. Kasutatud 25.11.2013. (Inglise keel)
  5. 5,0 5,1 5,2 Omniglot, Sango. Kasutatud 25.11.2013. (Inglise keel)
  6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 Thornell, Christina. "The Sango Language and Its Lexicon" ("Sêndâ-yângâ tî Sängö"). Lund : Lund University Press, 1997
  7. United Nations Human Rights, Inimõiguste ülddeklaratsioon. Kasutatud 25.11.2013. (Inglise keel, eesti keel)