Saksamaa kodakondsus

Allikas: Vikipeedia

Saksamaa kodakondsus on reguleeritud Saksamaa Liitvabariigi põhiseaduse artiklites 16 ja 116 ning Saksamaa kodakondsusseaduses (Staatsangehörigkeitsgesetz) aastast 1913.

Saksamaa pőhiseaduse lõiked[muuda | muuda lähteteksti]

  • Artikkel 16 (Kodakondsus ja väljaandmine)

(1)Saksa kodakondsust ei tohi ära võtta. Saksa kodakondsuse võib keegi oma tahte vastu kaotada ainult, kui seda näeb üks seadus ette ja too ei jää tagajärjena kodakondsusetuks. (2)Ühtki sakslast ei tohi välismaale välja anda. Seaduse kaudu võib sellest reeglist erineva otsuse langetada väljaandmiste puhul teisele Euroopa Liidu liikmesriigile või rahvusvahelisele kohtule, kui õigusriigile omapärastest põhimõtetest kinni peetakse.

  • Artikkel 116 (Termin "sakslane" - kodakondsuse taastamine)

(1)Sakslane selle põhiseaduse mõttes on see, kes Saksamaa kodakondsust omab või see, kes saksa rahvusest põgenikuna või küüditatuna või tema abikaasana või järeltulijana Saksa Riigi 31.detsembri 1937. aasta seisus elama on asunud. (2)Endised Saksamaa kodanikud, kellelt 30.jaanuarist 1933 kuni 8.maini 1945 Saksamaa kodakondsus poliitiliste, rassiliste või usuliste põhjuste tõttu ära võeti ja nende järeltulijad tuleb nende soovi korral naturaliseerida. Nad kehtivad kui mitte kodakondsust kaotanutena, kui nad peale 8.maid 1945 Saksamaale on elama läinud ja ei ole oma vastupidist soovi avaldanud.

Saksamaa kodakondsusseadus[muuda | muuda lähteteksti]

§1 (Termin "sakslane") Sakslane selle seaduse mõttes on see, kes Saksamaa kodakondsust omab.

§2 (tähtsusetu)

§3 (Saksamaa kodakondsuse saamine) Saksamaa kodakondsust saadakse: 1. sünni kaudu (§4) 2. seletuse kaudu (§5) 3. lapsena vastuvõtmise kaudu (§6) 4. Saksamaa liiduküüditatute seaduse §15 lg 1 või 2 järgi väljastatud tunnistuse kaudu (§7) 4a.ülekandmise kaudu ilma Saksamaa kodakondsuseta sakslasena põhiseaduse 116.artikli järgi (§40a) 5. välismaalasena naturalisatsiooni kaudu (§§ 8-16, 40b ja 40c)

§4 (Kodakondsuse saamine sünni kaudu) (1)Sünni kaudu saab laps Saksamaa kodakondsuse, kui üks vanematest Saksamaa kodanik on. Kui sünni ajal ainult lapse isa Saksamaa kodanik on ja kui Saksamaa seadused suguluse tuvastamiseks isaks tunnistamist või isaduse tõestamist nõuavad, siis on vaja kodakondsuse kehtestamiseks saksa seaduste järgi kehtivat isaks tunnistamist või isaduse tõestamist; isaks tunnistamise või isaduse tõestamise protseduur peab alanud olema enne lapse 23-aastaseks saamist. (2)Laps, kes Saksamaal leitakse (leidlaps), kehtib kuni vastupidise tõendi leidmiseni sakslase lapsena. (3)Saksamaal sündimise korral saab välismaalasest vanemate laps Saksamaa kodakondsuse, kui üks vanematest: 1. kaheksa aastat Saksamaal legaalselt elab ja 2. vaba liikumisõigusega liidukodanik või samade õigustega Euroopa Majanduspiirkonna kodanik on või Šveitsi kodanikuna elamisluba omab.