Mine sisu juurde

Sadamakapten

Allikas: Vikipeedia

Sadama pidaja peab määrama eeltoodud nõuete täitmiseks sadamale sadamakapteni, kes  reguleerib sadamaala ohutust, korraldab sadama akvatooriumis ohutut veeliiklust ja sildumist ning veeliikluse veesõidukite ohutut seismist. (Sadamaseadus)

Seega, sadamakapten vastutab veeliikluse ohutuse, turvalisuse ja keskkonnakaitse nõuete täitmise eest.

Sadamaseaduse § 10 lõike 2 kohaselt peab sadamakaten olema atesteeritud. See nõue ei kehti väikesadama sadamakaptenile, kuid sel juhul peab olema tal väikelaevajuhi tunnistus. Antud tingimus on sätestatud sama seaduse sama paragrahvi lõikes 8.

Sadamakapteni õigused ja kohustused on sätestatud sadamaseaduse § -s 11:

·       Sadamakaptenil on ohutu veeliikluse korraldamiseks õigus nõuda sadamas viibivatelt isikutelt õigusaktidest, sadama eeskirjast ja heast merepraktikast tulenevate nõuete täitmist.

·       Sadamakapten on kohustatud veeliikluse ohutusega seotud puuduste korral viivitamata võtma tarvitusele meetmed nende kõrvaldamiseks ja teavitama puudustest sadama pidajat.

·       Sadamakapten kehtestab vajaduse korral veesõidukite sadamasse sisenemise ja sadamast väljumise erikorra ning suurimad veesõiduki mõõtmed, millega võib sadamasse siseneda.

·       Sadamakapten koordineerib ja kontrollib vastavalt õigusaktidele ja sadama eeskirjale veesõidukitega veetava ohtliku lasti üle arvestuse pidamist sadamas.

Sadamakapten peab teavitama Transpordiametit laevast, mis on sadamas ja millel on ilmseid nõuetest kõrvalekaldeid, mis võivad ohustada laeva ohutut juhtimist või mis on põhjendamatu oht merekeskkonnale.Sadama pidaja peab määrama eeltoodud nõuete täitmiseks sadamale sadamakapteni, kes  reguleerib sadamaala ohutust, korraldab sadama akvatooriumis ohutut veeliiklust ja sildumist ning veeliikluse veesõidukite ohutut seismist. (Sadamaseadus)

Seega, sadamakapten vastutab veeliikluse ohutuse, turvalisuse ja keskkonnakaitse nõuete täitmise eest.

Sadamaseaduse § 10 lõike 2 kohaselt peab sadamakaten olema atesteeritud. See nõue ei kehti väikesadama sadamakaptenile, kuid sel juhul peab olema tal väikelaevajuhi tunnistus. Antud tingimus on sätestatud sama seaduse sama paragrahvi lõikes 8.

Sadamakapteni õigused ja kohustused on sätestatud sadamaseaduse § -s 11:

·       Sadamakaptenil on ohutu veeliikluse korraldamiseks õigus nõuda sadamas viibivatelt isikutelt õigusaktidest, sadama eeskirjast ja heast merepraktikast tulenevate nõuete täitmist.

·       Sadamakapten on kohustatud veeliikluse ohutusega seotud puuduste korral viivitamata võtma tarvitusele meetmed nende kõrvaldamiseks ja teavitama puudustest sadama pidajat.

·       Sadamakapten kehtestab vajaduse korral veesõidukite sadamasse sisenemise ja sadamast väljumise erikorra ning suurimad veesõiduki mõõtmed, millega võib sadamasse siseneda.

·       Sadamakapten koordineerib ja kontrollib vastavalt õigusaktidele ja sadama eeskirjale veesõidukitega veetava ohtliku lasti üle arvestuse pidamist sadamas.

Sadamakapten peab teavitama Transpordiametit laevast, mis on sadamas ja millel on ilmseid nõuetest kõrvalekaldeid, mis võivad ohustada laeva ohutut juhtimist või mis on põhjendamatu oht merekeskkonnale.