Rein Müllerson

Allikas: Vikipeedia

Rein Müllerson (sündinud 23. märtsil 1944 Leningradis) on eesti õigusteadlane ja Eesti poliitik, Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia president.

Isa Avo Laido. Rein Müllerson lõpetas 1976. aastal Moskva Riikliku Ülikooli. Aastal 1985 kaitses ta õigusteaduse doktori kraadi.

Aastatel 19781987 töötas ta Moskva Riiklikus Ülikoolis õppejõuna. Aastatel 19911992 oli Rein Müllerson Eesti asevälisminister. Alates 1992. aastast on ta töötanud õppejõuna Suurbritannias, sealhulgas Londoni Ülikooli King's College'i professorina.

15. mail 2009 valis Akadeemia Nordi (praegu Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia) juhatus Rein Müllersoni ülikooli uueks rektoriks. Tema ametiaeg algas sama aasta 1. septembril. Praegu on tema ametinimetus "president".

Ta esines 4. märtsil 2014 ETV saates "Vabariigi kodanikud", kus väitis, et Venemaa tegevus Ukrainas on ÜRO definitsiooni järgi kindlasti agressioon ega ole kooskõlas rahvusvahelise õigusega, kuid pärast lääneriikide tegevust näiteks Kosovos on Putinil võimalik seda nimetada legitiimseks. Okupatsiooniga seni tegemist ei ole. Venemaa eesmärk olevat luua endale Ukraina näol heatahtlik naaber.[1]

Kaitsepolitseiameti 2017. aasta aastaraamatus kirjutatakse temast: "Veel üks näide Venemaa mõjutustegevusest on 18. septembril 2017 Simferopolis ise ennast rahvusvaheliseks meediaklubiks tituleeriva Format A-33 üritus „USA, Euroopa, Venemaa: ideoloogiate põrkumise geopoliitika“. Sel osales Tallinna Ülikoolis töötav Eesti teadlane Rein Müllerson, kes õigustas Krimmi annekteerimist ning avaldas arvamust, et Krimmi juriidiline tunnustamine Lääne poolt ning sanktsioonide tühistamine leiab aset peagi ja ilma suurema kärata."[2]


Ühiskondlik tegevus[muuda | muuda lähteteksti]

Aastatel 19721990 oli ta NLKP liige. Aastatel 19881992 oli Rein Müllerson ÜRO Inimõiguste Komitee liige.

Aastast 2003 Eesti Keskerakonna liige. Ta kandideeris 2011. aasta Riigikogu valimistel, sai 197 häält ja valituks ei osutunud.

Teoseid[muuda | muuda lähteteksti]

 • "International law, rights and politics : development in Eastern Europe and the CIS", Routledge, 1994, ISBN 041511134X
 • "Human Rights Diplomacy", Routledge, 1997, ISBN 978-0415153904
 • "Constitutional Reform and International Law in Central and Eastern Europe", Martinus Nijhoff Publishers, 1998, ISBN 9041105263
 • "Ordering anarchy : international law in international society", Springer 2000, ISBN 9041114084
 • "Central Asia: A Chessboard and Player in the New Great Game", Columbia University Press, 2007, ISBN 0-7103-1316-0
 • "Democracy – a Destiny of Humankind? a Qualified, Contingent and Contextual Case for Democracy Promotion", Nova Science Publishers, 2009, ISBN 978-1607413691
 • Tõlge eesti keelde: Demokraatia – kas inimkonna tulevik? Tingimusliku ja kontekstuaalse lähenemise vajalikkusest demokraatia levitamisel, Tallinna Ülikooli Kirjastus: Tallinn 2013, tõlkinud Pille Kruus, ISBN 97899985587560

Vene keeles[muuda | muuda lähteteksti]

 • Мюллерсон Р.А. Соотношение и взаимодействие международного публичного, международного частного и национального права (Теоретико-методологическое исследование). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. М., 1985.
 • Мюллерсон, Р.А. Международный договор и национальный закон. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1979.
 • Шестаков Л.И., Мюллерсон Р.А. XXI ежегодное собрание Советской ассоциации международного права // оветское государство и право, 1978, №7, С. 141 – 142.
 • Национально-правовая имплементация международных договоров в СССР // Вестник МГУ, Серия XI, Право, 1978, №6, С. 64 – 70.
 • Тункин Г.И., Мюллерсон Р.А. Закон о международных договорах СССР // Советское государство и право, 1975, №2, С. 22 – 31.
 • Шестаков Л. Н., Мюллерсон Р.А. XXII ежегодное собрание Советской ассоциации международного права. 30 января – 1 февраля (1979 г.) // Советское государство и право, 1979, №8, С. 141 – 142.
 • Шестаков Л. Н., Мюллерсон Р.А. XXIII ежегодное собрание Советской ассоциации международного права // Советское государство и право, 1980, №6, С. 140 – 142.
 • Мюллерсон Р.А. Рец. на кн.: Талалаев А.Н. Право международных договоров. Общие вопросы // Советское государство и право, М., 1980, №7, С. 151 – 153.
 • Шестаков Л. Н., Мюллерсон Р.А. Правовые вопросы деятельности СЭВ // Общественные науки, 1980, №4, С. 198 – 2000.
 • Мюллерсон Р.А. Рец. на кн.: Тиунов О.И. Принцип соблюдения международных обязательств. М., //Международные отношения, 1979, 184 С. Вестник МГУ, Серия II, Право, 1980, №3, С. 82 – 84.
 • Мюллерсон Р.А. Конституция СССР и вопросы соотношения международного и национального права, М., Издательство МГУ, 1980.
 • Тункин Г.И., Мюллерсон Р.А. Рец. на кн.: Нгуен Кок Дин, Дайе П., Пелле А. Международное публичное право. – Париж. Издательство Р. Пишон и Р. Дюран. – Озна, 1980. На фр. языке // Советское государство и право, 1981, №7, С. 151 – 153.
 • Шестаков Л. Н., Мюллерсон Р.А. XXIV ежегодное собрание Советской ассоциации международного права // Советское государство и право, М., 1981, №9, С. 140-142.
 • Мюллерсон Р.А. С крадеными лозунгами // Новое время, 1981, №23, С. 18-19.
 • Мюллерсон Р.А. Международные конференции. Вестник МГУ, Серия II, Право, 1981, №4, С. 69 – 70. Рец. на кн.: Ашавский Б. М. Межправительственные конференции. Международно-правовые вопросы // Международные отношения, М., 1980.
 • Мюллерсон Р.А., Протопопова О.В. Некоторые вопросы авторского права. Вестник МГУ. Серия II. Право, 1982, №4, С. 76- 77. Рец. на кн.: Авторское право /под ред. Х. Пюшеля. Лейпциг, 1980.
 • Мюллерсон Р.А. К вопросу «о праве Европейских сообществ». // Вестник МГУ. Серия II. Право, 1982, №5, С. 48 – 57.
 • Мюллерсон Р.А. О соотношении международного публичного, международного частного и национального права // Советское государство и право, М., 1982, №2, С. 80 – 89.
 • Mюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права // Международные отношения, М., 1982, С. 128 – 135.
 • Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права / Международные отношения, М., 1982. Рецензия // Вестник МГУ, Серия II. Право, 1984, №4, С. 141 – 143. Фельдман Д.И.
 • Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права / Международные отношения, М., 1982. Рецензия // Вестник МГУ, Серия II. Право, 1984, №3. С. 88 – 91. Рыжий В.И.
 • Мюллерсон Р.А. Колизионные и отсылочные нормы в регулировании международных отношений // Вестник МГУ. Серия Серия II. Право, 1983, №5, С. 45 – 54.
 • Тункин Г.М. Мюллерсон Р.А. Позитивизм в буржуазной науке международного права (На примере французской доктрины) // Советское государство и право, М., 1984, №2, С. 102 – 110.
 • Галенская Л.Н., Мюллерсон Р.А. Рец. на кн.: Богуславский М.М. Международное частное право, 2-е изд., переработанное и дополненное / Международные отношения, М., 1982. 336 с. – Правоведение, Л., 1984, №6, С. 106 – 108.
 • Тункин Г.И., Мюллерсон Р.А. Рец. на кн.: Собакин В.К. Равная безопасность. Принцип равенства и одинаковой безопасности в современных международных отношениях / Международные отношения, М., 1984 // Советское государство и право, 1985, №10, С. 149 – 150.
 • Мюллерсон Р.А. Некоторые вопросы методологии науки международного права / В кн.: Методологические и теоретические проблемы юридической науки. М., 1986, С. 158 – 171.
 • Митрофанов М.В., Мюллерсон Р.А. О внутреннем праве международной организации // Правоведение, Л., 1986, №4, С. 76 – 77.
 • Мюллерсон Р.А. Обеспечение мира, мировое общественное мнение и международное право // Советское государство и право, М., 1986, №3, С. 64 – 71.
 • Мюллерсон Р.А. Становление и развитие социалистической доктрины международного права. К 80-летию Г. И. Тункина / В кн.: Советский ежегодник международного права, 1986. М., 1987, С. 107 – 118
 • Мюллерсон Р.А. Роль и возможности международного права в создании ВСМБ / В кн.: Всеобъемлющая система международной безопасности и международное право. М., 1987, С. 8 – 14.
 • Верещетин В.С., Мюллерсон Р.А., Новое мышление и международное право // Советское государство и право, М., 1988, №3, С. 3 – 9.
 • Мюллерсон Р.А. Рец. на кн.: Мировой океан и международное право. Основы современного правопорядка в Мировом океане / Под ред. А. Г. Мовчана, А. Янкова, М., Издательство «Наука», 1986 / Советское государство и право, М., 1988, №6, С. 147 – 149.
 • Мюллерсон Р.А., Бордунов В. Д. Рец. на кн.: Методология исследования теоретических проблем международного права / Отв. ред. Ю.Я. Баскин, Казань, 1986 / В кн.: Советский ежегодник международного права, 1987, М., 1988, С. 315 – 317.
 • Мюллерсон Р.А. Решение Международного суда по делу Никарагуа против США и международное право / В кн.: Советский ежегодник международного права, М., 1987, С. 36 – 54.
 • Выстрел из прошлого (Размышления ученых о событиях 1939 года и межнациональных отношениях в Прибалтике) // Вестник АН СССР, 1989, №11, С. 3 – 21. Выступление Р. А. Мюллерсона, с. 4-5, 6-7, 8-9, 10.
 • Курс международного права: в 7-ми томах / Ред. Коллектив: Кудрявцев В. Н. (гл. ред.) и др., АН СССР, Институт государства и права, М., Издательство «Наука», 1989.
 • Понятие, предмет и система международного права / Отв. ред. Мюллерсон Р.А., Тункин Г. И., 359 с.
 • Международная безопасность и право / Международная жизнь, 1989, №3, С. 108 – 122. Выступление Р. А. Мюллерсона на заседании «круглого стола», С. 119 – 120.
 • Верещетин В. С., Мюллерсон Р.А. Примат международного права в мировой политике / Советское государство и право, М., 1989, №7, С. 3 – 11.
 • Мюллерсон Р.А. Советско-германские договоренности 1939 г. в аспекте международного права / Советское государство и право, М., 1989, №9, С. 105 – 109.
 • Мюллерсон Р.А. Принцип неприменения силы и угрозы силой в современном мире / В кн.: Международное право: советский и английские подходы. М., 1989. С. 14 – 24.
 • Верещетин В.С., Даниленко Г. М., Мюллерсон Р. А. Конституционная реформа в СССР и международное право / Советское государство и право, 1990, №5, С. 13 – 22.
 • Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность, М., Издательство «Юридическая литература», 1991, 159 с.
 • Международное уголовное право / Отв. ред. В. Н. Кудрявцев, Институт государства и права РАН, М., Издательство «Наука», 1995.
 • Курс международного права: в 7-ми томах / Ред. Коллектив: Кудрявцев В. Н. (гл. ред.) и др., АН СССР, Институт государства и права, М., Издательство «Наука», 1989.
 • Понятие, предмет и система международного права / Отв. ред. Мюллерсон Р.А., Тункин Г. И., 359 с.
 • Лукашук И.И. Функционирование международного права / Ред. Мюллерсон Р.А., Институт государства и права РАН, М., Издательство «Наука», 1992.
 • Ушаков Н. А. Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности / Ред. Мюллерсон Р.А., Институт государства и права РАН, М., Издательство «Наука», 1993.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]