Range kaitse vajak

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Range kaitse vajak (inglise keeles gap in reserve area) on looduskaitsebioloogia mõiste, mis väljendab elurikkuse püsimiseks tarvilikku kaitstavate alade mahu puudust.[1]

Eestis tuli see mõiste kasutusele seoses sellega, et kuigi riik suurendas range kaitse all olevate metsade osakaalu 1996. aasta 3%-lt[2] 2002. aastal heaks kiidetud metsanduse arengukavas rohelistega kokku lepitud 10%-le[3] (ja hiljem isegi 12%-le[4]), mis pindalas teeb võrreldes 1996. aastaga viiekordse suurenemise, siis vaatamata sellele on rohelised endiselt vastu väljaspool neid alasid oleva vana majandusmetsa majandamisele[5] ja nõuavad, et ka metsatüübirühmiti oleks iga tüübirühma pindalast vähemalt 10% range kaitse all. Eriti teravaks on see teema läinud salumetsade puhul. Põhjenduseks tuuakse, et kuna Eestis on palju endisele põllumaale kasvanud hall-lepikuid[6][7], tuleks oluliselt suurendada viljakates kasvukohtades ehk salumetsas kasvavate vanade kuusikute ranget kaitset[1]. Keskkonnaministeeriumi spetsialistid ja metsateadlased aga toovad esile selle, et kuusikuid ei saa meil väga vanaks kasvatada, eriti endistel põllumaadel, sest kuuse bioloogiline vanus on juurepessu ja teiste kahjustavate tegurite tõttu oluliselt piiratud, mistõttu isegi selliseid metsi range kaitse alla võttes ja neis majandustegevust lõpetades asenduvad need peagi noore metsaga, mis viljakates kasvukohatüüpides saab tõenäoliselt olema hall-lepik[8]. Samuti leiavad metsateadlased, et kuusikute raievanuste vähendamine viljakates kasvukohatüüpides on igati mõistlik ja, et nende metsaseaduse muudatuste eesmärk on tagada jätkusuutlik ja säästlik metsa majandamine ning lihtsustada metsas toimuva tegevuse korraldamist metsaomaniku jaoks.[9][10]

Kuigi samade põhimõtete järgi oleks põhjust rääkida ka range kaitse liiast, ehk siis teatud kasvukohatüübirühmade üleesindatusest range kaitse all olevates metsades, ei ole rohelised tõstatanud küsimust üleesindatuse likvideerimiseks.

Metsatüübirühmade range kaitse vajakud ja liiad[4]
Metsa tüübirühm Tüübirühma olem, ha[11] Range kaitse olem, ha Seatud range kaitse eesmärk, ha Range kaitse vajak, ha Range kaitse liig, ha
Loometsad 52 600 8 359 5 600 0 2 759
Nõmmemetsad 8 700 8 698 281 0 8 417
Palumetsad 497 500 50 243 33 898 0 16 345
Laanemetsad 520 500 18 711 33 400 14 689 0
Salumetsad 240 800 13 030 28 000 14 970 0
Soovikumetsad 366 500 45 589 50 000 4 411 0
Rabastuvad metsad 13 500 10 820 983 0 9 837
Rohusoometsad 50 600 21 681 21 096 0 585
Samblasoometsad 116 500 42 748 35 513 0 7 235
Kõdusoometsad 328 300 28 353 0 0 28 353
Muud metsad 16 600 67 0 0 67
Kokku 2 212 100 248 299 208 771 34 070 73 598

Range kaitse ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Range kaitse all oleva metsamaa muutus Eestis
Aasta Metsamaa, ha Sellest range kaitsega, ha Range kaitse osakaal,% Märkused
1992
1993
1994 1 937 800[12]
1995
1996 57 220[13] 3%[2]
1997 2 015 500[14] 1997 suvel Riigikogus heaks kiidetud metsapoliitika nägi ette range kaitse osakaalu tõstmise 3%-lt 4%-le.[2]
1998
1999 2 187 700[15] 91 100[15] 4,2%
2000 2 249 400[16]
2001 2 243 400[17]
2002 2 205 800[18] 139 700[18] 7,2%[3] 2002 vastu võetud metsanduse arengukava aastani 2010 nägi ette 2010. aastaks range kaitse osakaalu tõstmise 7,2%-lt 10%-ni 2002.a. metsamaa pindalast.[3]
2003 2 254 900[17]
2004 2 284 600[19] 166 200[19] 7,3%
2005 2 270 275[12]
2006 2 251 900[20] 167 900[20] 7,5%
2007 2 263 900[17]
2008 2 197 400[21] 167 100[21] 7,6%
2009 2 215 700[17]
2010 2 212 000[22] 208 420[13] 9,4% 2010 vastu võetud metsanduse arengukava aastani 2020 nägi ette 2020. aastaks range kaitse osakaalu tõstmise 9,4%-lt 10%-ni 2010.a. metsamaa pindalast.[13]
2011 2 234 200[17]
2012 2 249 000[17] 10,1%[23]
2013 2 267 800[17]
2014 2 294 500[17]
2015 2 309 465[12] 240 326[24] 10,4%
2016 2 312 548[12] 271 300[12] 11,7%
2017 Eesti Metsa Abiks MTÜ nõudis 25.10.2017 Riigikogus esinedes range kaitse osakaalu tõstmist 20%-le.[25]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. 1,0 1,1 Lõhmus, A., Kohv, K., Palo, A. and Viilma, K. 2004. Loss of old-growth, and the minimum need for strictly protected forests in Estonia. – Ecol. Bull. 51: 401-411.
 2. 2,0 2,1 2,2 https://www.riigiteataja.ee/akt/73663
 3. 3,0 3,1 3,2 http://www.keskkonnainfo.ee/publications/16286_PDF.pdf
 4. 4,0 4,1 http://www.rmk.ee/metsa-majandamine/loodusblogi/kas-laane-salu-ja-soovikumetsade-range-kaitse-vajakud-on-nuud-taidetud
 5. https://www.aripaev.ee/uudised/2016/03/29/kuusikute-raievanus-pinnuks-silmas
 6. Aastaraamat "Mets 2014", Keskkonnaagentuur, 2016. Lk 8
 7. "Eesti metsad 2010", Keskkonnaagentuur, 2012
 8. https://www.envir.ee/sites/default/files/27_05_seisukohad_kokkulepped.pdf
 9. http://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/3264/Raja_Eero_ME_bak_2017.pdf?sequence=1
 10. http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/veel-metsadest-ja-metsandusest/
 11. Aastaraamat "Mets 2013" (Keskkonnaagentuur 2014)
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 Aastaraamat Mets 2016. Keskkonnaagentuur. Tallinn 2017.
 13. 13,0 13,1 13,2 http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/mak2020vastuvoetud.pdf
 14. http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=KK511&ti=METSAVARU%2C+1%2E+JAANUAR+%281973%2D1997%29&path=../Database/Keskkond/06Loodusvarad_ja_nende_kasutamine/08Metsavaru/&lang=2
 15. 15,0 15,1 Eesti metsad 1999, Metsavarude hinnang statistilisel valikmeetodil. OÜ Eesti Metsakorralduskeskus, Tallinn 2000
 16. Eesti metsad 2000, Metsavarude hinnang statistilisel valikmeetodil. OÜ Eesti Metsakorralduskeskus, Tallinn 2001
 17. 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=KK51&ti=METSAVARU+RIIKLIKU+METSAINVENTEERIMISE+%28SMI%29+HINNANGUL&path=../Database/Keskkond/06Loodusvarad_ja_nende_kasutamine/08Metsavaru/&lang=2
 18. 18,0 18,1 Eesti metsad 2002, Metsavarude hinnang statistilisel valikmeetodil. OÜ Eesti Metsakorralduskeskus, Tallinn 2003
 19. 19,0 19,1 Eesti metsad 2004, Metsavarude hinnang statistilisel valikmeetodil. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus, Tallinn 2005
 20. 20,0 20,1 Eesti metsad 2006, Metsavarude hinnang statistilisel valikmeetodil. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus, Tallinn 2007
 21. 21,0 21,1 Eesti metsad 2008, Metsavarude hinnang statistilisel valikmeetodil. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus, Tallinn 2009
 22. Eesti metsad 2010, Metsavarude hinnang statistilisel valikmeetodil. Keskkonnateabe Keskus, Tallinn 2012
 23. https://issuu.com/elfond/docs/metsaraamat
 24. https://www.envir.ee/sites/default/files/metsade_range_kaitse_2016_alohmus.pdf
 25. https://www.youtube.com/watch?v=uqIWnUuXlEM&feature=youtu.be&t=1h30m18s