Rahvusvaheline suuruste süsteem

Allikas: Vikipeedia

Rahvusvaheline suuruste süsteem (International System of Quantities, ISQ) on füüsikaliste suuruste süsteem, mis on aluseks rahvusvahelise mõõtühikute süsteemile (SI). See suuruste süsteem on avaldatud rahvusvaheliste standardite sarjas ISO/IEC 80000.[1]

Põhisuurused[muuda | muuda lähteteksti]

ISQ defineerib põhisuurustena seitse füüsikalist suurust: aeg, pikkus, mass, elektrivoolu tugevus, temperatuur, ainehulk ja valgustugevus. Kõik teised füüsikalised suurused tuletatakse põhisuurustest. Füüsikalised põhisuurused valitakse kokkuleppe kohaselt nii, et need ei avalduks teiste antud süsteemi kuuluvate suuruste kaudu.

Vastavalt ISQ standardile ISO 80000-1 tähistatakse põhisuuruseid ja teisi füüsikalisi suurusi kursiivkirjas (kaldkirjas) tähtedega.[2] Kokkuleppe kohaselt tähistatakse dimensioone püstkirjas suurtähtedega seriifideta kirjas ehk plokk-kirjas.[3] Igale dimensioonile vastab kindel mõõtühik. Mõõtühikute tähised on püstkirjas.

Põhisuurus Suuruse tähis Dimensiooni tähis SI ühik Ühiku tähis
pikkus meeter m
mass kilogramm kg
aeg sekund s
elektrivoolu tugevus amper A
temperatuur kelvin K
ainehulk mool mol
valgustugevus kandela cd

Tuletatud suurused[muuda | muuda lähteteksti]

Tuletatud suurused on suuruste süsteemi kuuluvad füüsikalised suurused, mida määratletakse antud süsteemi põhisuuruste abil.

Tuletatud suuruse dimensiooni tähis koosneb põhisuuruste astendatud dimensioonide korrutisest vastavalt tuletatud suuruse definitsioonile. Tuletatud suuruse dimensiooni märgitakse kujul , kus dimensioonide astendajad võivad olla positiivsed, negatiivsed või võrdsed nulliga. Dimensiooni sümboli võib kirjutamata jätta, kui tema astendaja on võrdne nulliga. Suurus dimensiooniga 1 (üks) on dimensioonita suurus (selle dimensiooni korral on kõikide põhisuuruste dimensioonide astendajad võrdsed nulliga).

Järgmises tabelis on loetletud mõned ISQ-s defineeritud füüsikalised suurused.

Tuletatud suurus Dimensiooni tähis
nurk
ruuminurk
sagedus
jõud
rõhk
kiirus
pindala
ruumala
kiirendus

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. S. V. Gupta, Units of Measurement: Past, Present and Future. International System of Units, p. 16, Springer, 2009.
  2. ISO 80000-1:2009
  3. Seriifideta kirjatüübi kasutamise kohustus ei ole päriselt selge, kuna ISO 80000-1:2009 seda ei maini. Samas teises allikas BIPM JCGM 200:2012 märgitakse seriifideta kirjatüübi kasutamise vajadust.