Rahvamajanduse kogutoodang

Allikas: Vikipeedia

Rahvamajanduse kogutoodang (ka rahvuslik kogutulu, kogurahvatulu), lühendina RKT on majanduses teatud ajavahemikus toodetud lõpphüviste summa, millele on juurde arvatud ekspordi ja impordi saldo.

See on makroökonoomika tähtsaim näitaja.

Kõrvuti rahvamajanduse kogutoodanguga on majanduse näitajaks sisemajanduse kogutoodang (SKT).