Raapuri

Allikas: Vikipeedia

Raapuri ehk täispuri ehk ristpuri ehk raaseil (inglise square sail, hollandi razeil) on risti laevakerega asetsev, raa keskosaga masti või tengi esiküljele kinnitatud ja raa külge soritud (kinnitatud) nelinurkne puri.

Raapurje ülaliik ehk purjeliik (ülaserv ) on kinnitatud raa alaküljel asetseva jaktaagi ehk varda külge. Ülemised purjenurgad on seotud raa välisotsde (raanukkade) külge lühikeste trosside ehk nokkpentselite abil. Alumised purjenurgad, ehk soodinurgad kinnitatakse kas allpool asetsevate raade välisotste külge või soodinurkadel asetsevad soodi ja halsitrossi abil kinnitataksde laevatekil raapurje tuulde seadmisel. Põhiliselt seatakse raapurjed tuulde raanukkade külge kinnitatad brasside abil.

Raapurje korjamisel (mahavõtmisel) tõmmatakse puri kokku koordingute ja kiitaude abil, rullitakse raa peale ja seesitakse (seotakse) sellele kinni.