Mine sisu juurde

Portaal:Infoteadus

Allikas: Vikipeedia
Pildid, videod ja helifailid CommonsisLaadi uut sisu
Sotsiaalteadused: InfoteadusMajandusÕigusteadusPolitoloogia

Arhiivindus

Arhiivindus on ajaloo abiteadus, mis käsitleb dokumentide (s.o. arhiivimaterjali) kogumist, korraldamist, säilitamist, kasutamist ja trükis avaldamist. Arhiivindus hõlmab arhiivinduse teooria ja praktika, arhiivinduse ajaloo, arhiivinduse organisatsiooni jm.

Dokumendihaldus

Dokumendihaldus on dokumentide loomise, saamise, kasutamise ning säilitamise korraldamine ning selleks loodud süsteem, mille eesmärgiks on tagada väärtuslikku teavet tagavate dokumentide säilimine ning kättesaadavus.

Dokumendisüsteem on infosüsteem, millega hõlmatakse ja hallatakse dokumente ning võimaldatakse neile pidev juurdepääs. See peab tagama, et dokumentide ja arhiivi haldamine toimuks süstemaatiliselt ja et kõik dokumentidega tehtavad toimingud oleksid tuvastatud. Lähtuda tuleb asutuse vajadustest ja süsteem peab toetama selle tegevuse eesmärke. Seega peab kõigepealt kindlaks määrama, missuguseid dokumente asutus vajab ning millal, kuidas ja kus tuleb need dokumendid süsteemi hõlmata. Loe edasi ...

Infoteaduse portaalist

Infoteadus on interdistsiplinaarne teadusharu, mis tegeleb peamiselt infoobjektide loomise, kogumise, liigitamise, otsingute, hoiu ja säilitamise meetodite ja süstemaatilise analüüsiga; infoprotsesside nagu info edastamine ja kasutamine uurimisega, samuti info kui teadmise kasutamise uurimisega.

Infoteaduste portaal koondab selliseid valdkondi nagu arhiivindus, dokumendihaldus, museoloogia ja raamatukogundus.

Eesmärk on koondada antud valdkonna artiklid ühtsesse portaali, et lihtsustada uute loomist ja olemasolevate muutmist eesmärgiga tagada nende kvaliteet. Mõistete ja terminoloogia korrastamine.

Kategooriapuu

Kuidas saad aidata?