Portaal:Infoteadus

Allikas: Vikipeedia
Muuda  

Infoteaduste portaal

Messagebox info.svg

Infoteadus on interdistsiplinaarne teadusharu, mis tegeleb peamiselt infoobjektide loomise, kogumise, liigitamise, otsingute, hoiu ja säilitamise meetodite ja süstemaatilise analüüsiga; infoprotsesside nagu info edastamine ja kasutamine uurimisega, samuti info kui teadmise kasutamise uurimisega.

Infoteaduste portaal koondab selliseid valdkondi nagu arhiivindus, dokumendihaldus, museoloogia ja raamatukogundus.

Eesmärk on koondada antud valdkonna artiklid ühtsesse portaali, et lihtsustada uute loomist ja olemasolevate muutmist eesmärgiga tagada nende kvaliteet. Mõistete ja terminoloogia korrastamine.

Muuda  

Arhiivindus

Arhiivindus on ajaloo abiteadus, mis käsitleb dokumentide (s.o. arhiivimaterjali) kogumist, korraldamist, säilitamist, kasutamist ja trükis avaldamist. Arhiivindus hõlmab arhiivinduse teooria ja praktika, arhiivinduse ajaloo, arhiivinduse organisatsiooni jm.

Muuda  

Dokumendihaldus

Dokumendihaldus on dokumentide loomise, saamise, kasutamise ning säilitamise korraldamine ning selleks loodud süsteem, mille eesmärgiks on tagada väärtuslikku teavet tagavate dokumentide säilimine ning kättesaadavus.

Dokumendisüsteem on infosüsteem, millega hõlmatakse ja hallatakse dokumente ning võimaldatakse neile pidev juurdepääs. See peab tagama, et dokumentide ja arhiivi haldamine toimuks süstemaatiliselt ja et kõik dokumentidega tehtavad toimingud oleksid tuvastatud. Lähtuda tuleb asutuse vajadustest ja süsteem peab toetama selle tegevuse eesmärke. Seega peab kõigepealt kindlaks määrama, missuguseid dokumente asutus vajab ning millal, kuidas ja kus tuleb need dokumendid süsteemi hõlmata. Loe edasi ...

Muuda  

Head artiklid

Praegu selles valdkonnas head artiklid puuduvad. Siinse portaali üks eesmärke on seda olukorda muuta. Vaata altpoolt, kuidas Sina saad aidata!

Muuda  

Mida tehaMuuda  

Abimaterjalid

Artiklite kirjutamisel või parandamisel võib näidisena ette võtta head artiklid, samuti on suureks abiks vormistusreeglid ja sprikker. Kui midagi jääb endiselt segaseks, on lisaks abilehtede lugemisele võimalik alati abi küsida, näiteks Üldisest arutelust, enda kasutajalehekülje arutelus või teiste kasutajate käest.

Vikipeedias kirjutades tuleb arvestada, et tegu on siiski entsüklopeediaga. Seetõttu võiks jälgida mõningaid põhimõtteid ja ning arvesse võtta, mida Vikipeedia ei ole. Enne muudatuse salvestamist on kindlasti abiks ka "Näita eelvaadet" nupu kasutamine.

Muuda  

Kategooriad

Muuda  

Seotud portaalid

Muuda  

Sõsarprojektidest