Piret Voolaid

Allikas: Vikipeedia
Piret Voolaid. Foto: Piret Pakler

Piret Voolaid (sündinud 23. aprillil 1971) on eesti folklorist, alates 2023. aastast Eesti Kirjandusmuuseumi direktor.

Haridus[muuda | muuda lähteteksti]

Piret Voolaid lõpetas 1996. aastal Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule erialal.[1] 2005. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis teadusmagistri kraadi (magistritöö "Eesti mõistatuste perifeerne aines: elektroonilised andmebaasid internetis").[2]

Aastatel 2005–2011 õppis ta Tartu Ülikoolis eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas doktorantuuris.[3] Doktoriväitekirjas "Eesti mõistatused kui pärimusliik muutuvas kultuurikontekstis" analüüsis ja mõtestas eesti mõistatusi kogu nende liigilises mitmekesisuses. Töö põhifookuses on mõistatuste tänapäevased allvormid (keerdküsimused, liitsõnamängud, lühendmõistatused, piltmõistatused jne), mis erinevad oma sisult ja vormilt oluliselt vanematest traditsioonilistest mõistatustest. Töös demonstreeritakse mõistatuste alaliikides toimunud muutusi ja näidatakse, kuidas ühiskondlik-kultuuriline (sh poliitiline, etniline, majanduslik ja tehnoloogiline) ümbrus mõjutab pidevalt mõistatuste vormi ja sisu.[4]

Töö[muuda | muuda lähteteksti]

1993. aastal asus ta tööle Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi folkloristika osakonnas vanemlaborandina. Aastatel 2000–2005 oli ta Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas assistent, aastatel 2005–2012 teadur.

Alates 2011. aastast on Voolaid ajakirjade “Mäetagused” ja “Folklore. Electronic Journal of Folklore” ülevaatetoimetaja. Aastast 2013 töötas ta Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas vanemteaduri ametikohal, alates 2016. aasta aprillist 2022. aasta lõpuni täitis ta lisaks Eesti-uuringute Tippkeskuse tegevjuhi ülesandeid.[5]

5. detsembril 2022 valis teaduspoliitika komisjon Voolaiu Kirjandusmuuseumi direktoriks. Tema viis aastat kestev ametiaeg algas 1. jaanuaril 2023.[6] [7]

Piret Voolaid on osalenud erinevates rahvusvahelistes teadusprojektides ja kuulub mitmetesse erialaorganisatsioonidesse. Oma uurimistulemusi on ta tutvustanud arvukatel konverentsidel ja seminaridel nii Eestis kui ka rahvusvahelistel foorumitel. Ta on täiendanud end teadusvälisvahetuse raames nt Soomes, Sloveenias, Poolas, Ungaris. Sagedane esineja on ta olnud Rahvusvahelise Parömioloogia Assotsiatsiooni (IAP), Rahvusvahelise Etnoloogia ja Folkloori Ühingu (SIEF), Rahvusvahelise Rahvajuttude Uurimise Seltsi (ISFNR), Rahvusvahelise Kehakultuuri- ja Spordiajaloo Ühingu (ISHPES) jt üritustel, rääkimata kaasategemisest kohalikel Kreutzwaldi päevadel (Kirjandusmuuseumi aastakonverentsil), Eesti-uuringute Tippkeskuse konverentsidel või folkloristide talvekonverentsidel (vt http://www.folklore.ee/rl/talvekonverents/). Ta on korraldanud rohkelt nii sisemaiseid kui ka rahvusvahelisi teadussündmusi, olnud mitmete suurte üleriigiliste laste- ja noortepärimuse kogumisaktsioonide algataja, korraldaja ja mõtestaja (nt 2007 - üleriigiline koolipärimuse kogumisvõistlus; 2011 - üle-eestiline lasteaiapärimuse kogumisvõistlus; 2021 - koolipärimuse kogumisvõistlus Kanada eestlastele). Ta on aastaid korraldanud (lasteaia)õpetajatele suunatud koolituspäevi, esinenud rohkete ettekannete ja loengutega laiemale avalikkusele mõeldud seminaridel-konverentsidel-koolitustel.

Ta on panustanud teadusnõukogude ja -komisjonide töösse.

Looming[muuda | muuda lähteteksti]

Peamised uurimisteemad on folkloori lühivormid (mõistatuste liigiline mitmekesisus ja sotsiokultuurilised kontekstid, vanasõnade kaasaegsed kasutusümbrused), laste- ja noortefolkloor kui ühiskondlike muutuste ja hoiakute indikaator, meediafolkloor, sh interneti sotsiaalmeedia ilmingud, multimodaalsed ja visuaalsed folkloorivormid (nt paröömiline grafiti, piltmõistatused, internetimeemid) kui nüüdisühiskonna sünkreetlised kultuurinähtused. Ta on spordifolkloristika ehk spordifolkloorile keskenduva uurimissuuna ehk sportloristika juurutaja ja arendaja, analüüsides nt dopingufolkloori, spordi rolli identiteedinarratiivide konstrueerimisel.[viide?]

Koostanud mitmeid folkloori lühivormide andmebaase, avaldanud teadusartikleid, toimetanud artiklikogumikke ja ajakirjade erinumbreid. On jaganud trükisõna ja meedia vahendusel laiemale üldsusele teadmisi vanasõnade, kõnekäändude ja mõistatuste kohta, et toetada tänapäevase eesti keele loomingulist potentsiaali, rikastada sõnavara, avada meie keelekasutuse laiemat tähendust. Tõsiteaduslike käsitluste kõrval kuuluvad Piret Voolaiu tööde hulka lastele, noortele ja laiemale üldsusele suunatud populaarteaduslikud kogumikud, mängulised kaardipakid sarjast "Head eesti ...", samuti pidevad lühifolkloorialased raadioesinemised, nt Vikerraadio saadetes "Huvitaja" [8] ja "Keelesaade", populaarteaduslikud artiklid nt ajalehtedes Sirp[9], Eesti Ekspress, Õpetajate Leht[10] ja ajakirjas Horisont. On löönud kaasa Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi eesti ja rahvaluule osakonna folkloristika õppekavas, pidanud külalisloenguid folkloori lühivormidest, internetifolkloorist, juhendanud magistrante ja oponeerinud lõputöid. Ta on korraldanud hulgaliselt nii riigisiseseid kui rahvusvahelisi teaduskonverentse, on olnud mitmete suurte üleriigiliste laste- ja noortepärimuse kogumisaktsioonide korraldaja (nt 2007 - üleriigiline koolipärimuse kogumisvõistlus; 2011 - üle-eestiline lasteaiapärimuse kogumisvõistlus; 2021 - koolipärimuse kogumisvõistlus Kanada eestlastele).[11] On aastaid korraldanud (lasteaia)õpetajatele suunatud koolituspäevi.[12]

Koostatud andmebaasid[muuda | muuda lähteteksti]

 • 2002 − Eesti piltmõistatused
 • 2003 − Eesti liitsõnamängud
 • 2004 − Eesti keerdküsimused
 • 2004 − Eesti lühendmõistatused
 • 2013 − Grafiti andmebaas

Valik raamatuid[muuda | muuda lähteteksti]

 • Voolaid, Piret (1998). Elevant külmkapis: Kimbuke keerdküsimusi eesti koolilaste suust. Tallinn: Koolibri.
 • Voolaid, Piret (2002). Kotisuu ei räägi: Liitsõnamänge. Tallinn: Eesti Kirjandusmuuseum.
 • Voolaid, Piret (2003). Kaelkirjak akna taga: Põimik piltmõistatusi. Tallinn: Koolibri.
 • Voolaid, Piret (2010). Kus sõnu, seal mõnu: Valimik vanasõnu noortele. Tallinn: Ajakirjade Kirjastus.
 • Voolaid, Piret (2010). Jänes hüppab kitse: Loomamõistatused sõnas ja pildis. Tallinn: Ajakirjade Kirjastus.
 • Voolaid, Piret (2012). Pane like ja postita oma seinale! Valimik Facebooki ahelpostitusi. Tallinn: Ajakirjade Kirjastus.
 • Voolaid, Piret (2013). Kahe lehega kapsapea: Mõistatusi inimesest, elamisest ja olemisest. Tallinn: Ajakirjade Kirjastus.
 • Baran, Anneli; Laineste, Liisi; Voolaid, Piret (2014). Scala naturae. Festschrift in Honour of Arvo Krikmann: for his 75th birthday. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus.
 • Voolaid, Piret; Järv, Risto; Ots, Loone (2018). Kes otsib, see leiab. 1111 eesti vanasõna selgituste ja kommentaaridega. Tallinn: Rahva Raamat.
 • Voolaid, Piret; Babič, Saša (2019). Variation in Folklore and Language. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Valik artikleid[muuda | muuda lähteteksti]

 • Voolaid, Piret (2009). Narratiivsed piltmõistatused - mitme folkloorižanri piirinähtus. Keel ja Kirjandus, 7. Lk 473−488
 • Voolaid, Piret (2010). Humorous Interpretations of Abbreviations as a Socio-Cultural Phenomenon. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 46. Lk 61−82
 • Voolaid, Piret (2014). Olümpiavõitja kui rahvuskangelane: folkloristlik vaade ühele dopingujuhtumile. Mäetagused. Elektrooniline ajakiri, 58. Lk 53−84
 • Voolaid, Piret (2014). Collecting and Representing Newer Paremiological Forms: The Academic Online Database of Paremic Graffiti. // Scala naturae: Festschrift in Honour of Arvo Krikmann: for his 75th birthday. Baran, Anneli; Laineste, Liisi; Voolaid, Piret (Ed.). Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. Lk 225−240
 • Voolaid, Piret (2015). Lapsesuufolkloor lingvistilise huumoriteooria vaateväljas: Suulistel ütlustel põhinev kirjalik traditsioon. Keel ja Kirjandus, 12. Lk 841−858
 • Granbom-Herranen, Liisa; Babič, Saša; Voolaid, Piret (2015). Proverbial Expressions in Newspapers. A Study in Estonia, Finland and Slovenia. Traditiones : zbornik Instituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU = Acta Instituti ethnographiae et Instituti ethnomusicologiae Slovenorum, 44 (3, 1). Lk 5−32
 • Voolaid, Piret (2015). New Estonian Paremiological Database: Proverbs in Graffiti. // Soares, Rui JB; Lauhakangas, Outi (Ed.). 8º Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios: 8th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs: Tavira - Portugal, 02-09 Nov 2014. Tavira 2015: International Association of Paremiology. Lk 542−554
 • Voolaid, Piret (2016). Children’s Funny Remarks in the Field of Linguistic Humour Theory. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 64. Lk 159−180
 • Laineste, Liisi; Voolaid, Piret (2016). Laughing across borders: Intertextuality of Internet memes. European Journal of Humour Research, 4 (4). Lk 26−49
 • Voolaid, Piret (2016). Värvisõnad ja värvisümbolid eesti mõistatuste alaliikides. Mäetagused, 2. Lk 69−98. https://www.folklore.ee/tagused/nr64/voolaid.pdf
 • Voolaid, Piret (2017). Eesti rahvussport – suurtest narratiividest variatiivse ja humoorika/iroonilise rahvaretoorikani. Mäetagused, 69. Lk 109−132. https://www.folklore.ee/tagused/nr69/voolaid.pdf
 • Voolaid, Piret (2017). Mõistatused ja mõistatamine Virumaal. Mäetagused, 66. Lk 115−138. https://www.folklore.ee/tagused/nr66/voolaid.pdf
 • Voolaid, Piret (2018). Новая визуальная жизнь шуточных вопросов в интернет-мемах. Sator, 19. Lk 397−416
 • Voolaid, Piret (2021). Kaugõppe kujutamine COVID-19 pandeemia esimese laine meemides: huumor kui toimetulekuviis ja enesekaitsestrateegia. Mäetagused, 81. Lk 19-44. https://www.folklore.ee/tagused/nr81/voolaid.pdf

Raadios[muuda | muuda lähteteksti]

 • Piret Voolaid. Vikerraadio saates "Huvitaja" esitatud vanasõnade seletused [2]
 • Piret Voolaid. Vikerraadio "Keelesaade" (2013) Mõistatused [3]
 • Piret Voolaid. Vikerraadio "Keelesaade" (2016) Vanasõnad [4]
 • Piret Voolaid. Vikerraadio "Keelesaade" (2020) Spordiajakirjanike kõnepruuk [5]
 • Piret Voolaid. Vikerraadio "Keelesaade" (2022) Keerd- ehk naljaküsimused [6]

Teaduskorralduslik tegevus[muuda | muuda lähteteksti]

 • 2003 Fraseoloogiakonverentsi korraldaja (23. novembril 2003 Eesti Kirjandusmuuseumis)
 • 2005 Folkloristide talvekonverentsi "Haldjas 10" korraldaja (15.–16. detsembril 2005 Marguse Puhkekeskuses)
 • 2006 Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse aastakonverentsi "Tsensuur ja enesetsensuur" korraldaja (1.–2. novembril 2006 Rõuges)
 • 2006−2007 Üle-eestilise koolipärimuse kogumisvõistluse 2007 korraldustoimkonna liige
 • 2010−2011 Üle-eestilise lasteaiapärimuse kogumisvõistluse 2011 korraldaja
 • 2010−2020 Lasteaiaõpetajate iga-aastaste eesti keele koolitusseminaride (www.folklore.ee/kp/lp) korraldaja
 • 2014 Üheksanda folkloristide talvekonverentsi "Folkloor ja sidusus" korraldaja (26.–27. veebruaril 2014 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigis)
 • 2014 Akadeemik Arvo Krikmanni juubelisümpoosioni "Scala naturae" korraldaja (18. augustil 2014 Eesti Teaduste Akadeemias)
 • 2016 Eesti-uuringute Tippkeskuse konverentsi "Eesti-uuringute interdistsiplinaarsed dialoogid" korraldaja (28.–29. aprillil 2016 Jõgevamaal Tõrve külas)
 • 2016 Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverentsi ja Kreutzwaldi päevade 60. konverentsi "Suuline ja kirjalik kultuuris: põimumised ja põrkumised" korraldaja (12.–13. detsembril 2016 Eesti Kirjandusmuuseumis) korraldaja

Liikmesus[muuda | muuda lähteteksti]

Tunnustus[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. "Bakalaureusetöö kokkuvõte (1996): Piret Voolaid". www.folklore.ee. Vaadatud 18. veebruaril 2023.
 2. Eesti mõistatuste perifeerne aines
 3. Eesti mõistatused kui pärimusliik muutuvas kultuurikontekstis
 4. Eesti mõistatused kui pärimusliik muutuvas kultuurikontekstis
 5. Piret Voolaid. ETIS.
 6. "Eesti kirjandusmuuseumi uueks juhiks saab Piret Voolaid" ERR kultuur, 5. detsember 2022
 7. "Reedene rõõm: Folklorist liugleb kirjandusmuuseumi juhi ametisse – tee on tuttav, siht uus" Tartu Postimees, 16. detsember 2022
 8. [1]
 9. Voolaid, Piret (2018). Tugitoolispordist meeleheiteolümpiani: Eesti rahvussport iroonia ja retoorika mänguväljal. Sirp, 6, 32−32, 09.02.2018
 10. Voolaid, Piret (2023). A, B, C, mängust välja läheb see! Salmipärimus lastekeele arengus. Õpetajate Leht, 21, 9, 02.06.2023
 11. Voolaid, Piret; Noorhani, Piret (2022). Väliseesti koolipärimuse kogumisaktsioon Kanadas. Esimesed kokkuvõtted. Eesti Elu: Estonian Life, 7, 18.02.2022.[alaline kõdulink]
 12. Lasteaiapärimus
 13. Mõistatused ja muinasjutud valmistavad mängurõõmu Tartu Postimees, 8. oktoober 2014]
 14. Folklorist Piret Voolaid: teadlane peab mõtlema küsimusele, miks maailm ilma tema tööta kokku variseks Maaleht, 3. juuni 2020

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]