Piibli raamatute loend

Allikas: Vikipeedia

Vana Testament[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Esimene Moosese raamat (1Ms, varem 1 Mo)
 2. Teine Moosese raamat (2Ms, varem 2 Mo)
 3. Kolmas Moosese raamat (3Ms, varem 3 Mo)
 4. Neljas Moosese raamat (4Ms, varem 4 Mo)
 5. Viies Moosese raamat (5Ms, varem 5 Mo)
 6. Joosua raamat (Jo)
 7. Kohtumõistjate raamat (Km, varem Ko)
 8. Rutt (Rt)
 9. Esimene Saamueli raamat (1Sm, varem 1 Sa)
 10. Teine Saamueli raamat (2Sm, varem 1 Sa)
 11. Esimene Kuningate raamat (1Kn, varem 1 Ku)
 12. Teine Kuningate raamat (2Kn, varem 1 Ku)
 13. Esimene Ajaraamat (1Aj)
 14. Teine Ajaraamat (2Aj)
 15. Esra (Esr)
 16. Nehemja (Ne)
 17. Ester (Er)
 18. Iiob (Ii)
 19. Laulud (Ps, varem L)
 20. Õpetussõnad (Õp)
 21. Koguja (Kg)
 22. Ülemlaul (Ül)
 23. Jesaja (Js)
 24. Jeremija (Jr)
 25. Nutulaulud (Nl)
 26. Hesekiel (Hs)
 27. Taaniel (Tn)
 28. Hoosea (Ho)
 29. Joel (Jl)
 30. Aamos (Am)
 31. Obadja (Ob)
 32. Joona (Jn)
 33. Miika (Mi)
 34. Nahum (Na)
 35. Habakuk (Ha)
 36. Sefanja (Sf)
 37. Haggai (Hg)
 38. Sakarja (Sk)
 39. Malaki (Ml)

Apokrüüfid[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Juudit (Jdt)
 2. Saalomoni Tarkuseraamat (Trk)
 3. Toobit (Tb)
 4. Jeesus Siiraki tarkuseraamat (Srk)
 5. Baaruk (Brk)
 6. Esimene Makabite raamat (1 Mak)
 7. Teine Makabite raamat (2 Mak)
 8. Estri raamatu lisad (Erl)
 9. Susanna lugu (Su)
 10. Beel (Bl)
 11. Lohemadu (Lm)
 12. Asarja palve (As)
 13. Kolme mehe kiituslaul (Kml)
 14. Manasse palve (Mn)
 15. Eenoki raamat (Gn)

Uus Testament[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Matteuse evangeelium (Mt)
 2. Markuse evangeelium (Mk)
 3. Luuka evangeelium (Lk)
 4. Johannese evangeelium (Jh)
 5. Apostlite teod (Ap)
 6. Pauluse kiri roomlastele (Rm, varem Ro)
 7. Pauluse esimene kiri korintlastele (1Kr, varem 1 Ko)
 8. Pauluse teine kiri korintlastele (2Kr, varem 2 Ko)
 9. Pauluse kiri galaatlastele (Gl, varem Ga)
 10. Pauluse kiri efeslastele (Ef)
 11. Pauluse kiri filiplastele (Fl, varem Fi)
 12. Pauluse kiri koloslastele (Kl)
 13. Pauluse esimene kiri tessalooniklastele (1Ts, varem 1 Te)
 14. Pauluse teine kiri tessalooniklastele (2Ts, varem 2 Te)
 15. Pauluse esimene kiri Timoteosele (1Tm, varem 1 Ti)
 16. Pauluse teine kiri Timoteosele (2Tm, varem 2 Ti)
 17. Pauluse kiri Tiitusele (Tt)
 18. Pauluse kiri Fileemonile (Fm)
 19. Kiri heebrealastele (Hb, varem He)
 20. Jakoobuse kiri (Jk)
 21. Peetruse esimene kiri (1Pt, varem 1 Pe)
 22. Peetruse teine kiri (2Pt, varem 2 Pe)
 23. Johannese esimene kiri (1Jh)
 24. Johannese teine kiri (2Jh)
 25. Johannese kolmas kiri (3Jh)
 26. Juuda kiri (Jd, varem Ju)
 27. Johannese ilmutus (Ilm)