Pereõde

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Pereõde on meditsiiniõde, kes on saanud meditsiiniõe koolituse töötamiseks perearstiteenuse osutamisel või läbi teinud vastavad spetsialiseerumiskursused ning sooritanud nõutava eksami.

Pereõde osutab koos perearstiga üldarstiabi teenust tema nimistusse kantud isikutele.

Haigekassa finantseerib perearstiteenuse osutamisel ühte pereõde iga perearsti kohta.