Pärnu Päikese Kool

Allikas: Vikipeedia

Pärnu Päikese Kool (varasema nimega Pärnu Toimetulekukool) on Pärnu linna munitsipaalkool, kus õppetöö toimub põhikooli lihtsustatud õppekava alusel toimetuleku- või hooldusõppes. Koolis toetatakse õpilaste vaimset, füüsilist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Õpilastele on loodud võimetekohane turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond, mis toetab õpilast ning aitab kaasa tema paremale sotsialiseerumisele ühiskonnas[1].

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Pärnu Päikese Kool (kuni 31. detsembrini 2018 Pärnu toimetulekukool) alustas tegevust 1. septembril 2002 kolme klassikomplektiga. Aastate keskmine õpilaste arv on 45.[1] Õppekeelteks on eesti ja vene keel[2] .

Kooli eripära[muuda | muuda lähteteksti]

Kool on Pärnu linnas ja maakonnas ainuke eesti- ja venekeelne toimetuleku- ja hooldusõpet pakkuv kool. Koolis õpivad õpilased, kes vajavad erituge ning sellega seoses kohandatud õpet ja eriteenuseid. Õpilasi võetakse kooli SA Innove Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna otsusel ja vanema kirjalikul nõusolekul. Kool nõustab ka vanemaid, korraldab arenduspäevi, koordineerib koostöövõrgustiku tööd[1].

Eritugi[muuda | muuda lähteteksti]

Erituge rakendatakse õpilasele, kes oma raske ja püsiva psüühikahäire, intellekti- või meelepuude või liitpuude tõttu vajab puudespetsiifilist õppekorraldust, -keskkonda, -metoodikat, -vahendeid ning õppes osalemiseks pidevat tugispetsialistide teenust lõimituna sotsiaal- või tervishoiuteenustega või mõlemaga; osaajaga õpet individuaalselt või rühmas või pidevat individuaalset tuge klassis või õpet eriklassis[1].

Kontakt[muuda | muuda lähteteksti]

Kooli aadress on Rõugu 8a, Pärnu, 80031. Direktor on Marju Trumsi, õppealajuhataja Enela Kase-Tonna.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 "Pärnu Toimetulekukool". Originaali arhiivikoopia seisuga 29. mai 2019.
  2. "Riigi teataja".