Oberkommando der Wehrmacht

Allikas: Vikipeedia

Oberkommando der Wehrmacht, Relvajõudude ülemjuhatus oli Saksa Riigi relvastatud jõudude Wehrmachti kõrgeim sõjaline keskasutus aastatel 1938–1945.

Saksamaa relvajõudude kõrgeim ülemjuhataja (Oberster Befehlshaber der Wehrmacht) oli sõjalise hariduseta Adolf Hitler, kuid kõrgeima ülemjuhataja juures tegutses professionaalsetest Saksamaa sõjaväelastest koosnev Wehrmachti ülemjuhatus.

Oberkommando der Wehrmachti juhid ja organisatsioon[muuda | muuda lähteteksti]

Relvajõudude ülemjuhatuse ülem (Chef des OKW) kindralfeldmarssal Wilhelm Keitel (1938–1945)

Armee peastaabi ülem (Wehrmachtführungsstab) kindralooberst Alfred Jodl

Relvajõudude ülemjuhatus (Oberkommando der Wehrmacht või OKW) koosnes:

 • Relvajõudude Operatiivstaap (Wehrmacht-Führungsamt (WFA)), kuhu kuulusid kõigi kolme väeliigi staapide esindajad ning kes valmistasid ette plaane ning tegutsemisvariante ülemjuhataja Adolf Hitlerile;
  • operatiivstaabi ülema asetäitja (Stellvertretender Chef des Wehrmachtführungsstabes – Stellv Chef WFSt), kes kontrollis staabi allosakondades olevate eri väeliikide esindajate tegutsemise kooskõlastamist (varustamisel, tegevuse planeerimisel, luureinformatsiooni kogumisel ja organisatsioonilistes küsimustes);
  • välisgrupp, millele allusid OKW esindajad välisdiplomaatilistes esindustes (sõjaväeatašeed), jälgis välisajakirjandust ning kontrollis Saksa sõjaväelaste suhtlust välismaalastega);
  • relvajõudude sidegrupp (Amtsgruppe Wehrmachtnachrichtenverbindungen – Ag WNV), kes vastutas sidepidamise eest OKW, OKH, OKL juhtkondade ning väegruppide kõrgemate juhtidega. Grupi koosseisus olid nii raadio- kui ka telefonside allosakonnad;
  • krüpteerimise (Chiffrier-Abteilung – Chi) allosakond;
  • relvajõudude ajaloo (Kriegsgeschichtliche Abteilung der Wehrmacht – W Kr Gesch) allosakond;
  • relvajõudude propaganda (Abteilung für Wehrmachtpropaganda – W Pr) allosakond.

Operatiivstaap kuulus OKW koosseisu, kuid asus reaalselt kõrgeima ülemjuhataja Adolf Hitleri juures Führerhauptquartier, OKW haldusosakonnad aga tagalas.

 • Välisamet (sõjaväeluure ja vastuluure (Amt Ausland/Abwehr)
 • Relvajõudude keskamet (Wehrmachtzentralamt – WZA), mis tegeles kesksete organisatsiooniliste küsimuste ja OKW personaliküsimustega;
 • Relvajõudude motoriseeritud transpordi ülem (Chef des Wehrmachtkraftfahrwesens – Chef WKW) ja talle alluv osakond, mis tegeles sõjaväe transportküsimustega motoriseeritud transportvahenditega;
 • Relvajõudude transpordi ülem (Chef des Transportwesens der Wehrmacht – Chef Trspw d W) ja talle alluv osakond, mis tegeles sõjaväe transportküsimustega vee- ja raudteetranspordiga;
 • Relvajõudude patrullteenistuse ülem (Chef des Wehrmachtstreifendienstes – Chef W Str D) ja talle alluv osakond, mis tegeles sõjaväe tagalateenistusega;
 • Relvajõudude meditsiiniteenistuse ülem (Chef des Wehrmachtsanitätswesens – Chef W San);
 • Relvajõudude staabis sideohvitser Maavägede staabist;
 • Majandussõja büroo (Sonderstab für Handelskrieg und wirtschaftliche Kampfmassnahmen – Sd St HWKn)
 • Sõjavangide asjade kindralinspektor (Generalinspekteur für das Kriegsgefangenenwesen der Wehrmacht – Gen Insp Kriegsgef), kes kontrollide sõjavangide valve ja julgeolekuküsimusi ning nende töölerakendamist sõjavangilaagrites;
 • Relvajõudude raamatupidamisosakond
 • Relvajõudude juriidiline osakond
 • Relvajõudude üldamet (Allgemeines Wehrmachtamt – AWA)
 • Relvajõudude majandusamet (Wehrwirtschaftsamt – Wi A), tegeles pikaajaliste sõjapidamisega seotud majandusplaneeringutega, okupeeritud territooriumite ressursside kasutamise organiseerimisega sõjaväe kasuks.
  • Relvajõudude majandusteenistus (Wehrwirtschaftliche Abteilung – Wi), tegeles üldise planeerimise ning alluvate organisatsioonide kontrolliga;
  • Toorme ja ressursside teenistus (Rohstoffabteilung – Ro),
  • Lepingute ja hindade kontrolli teenistus (Vertrags- und Preisprüfwesen – Preispr),
 • Värbamisamet (Wehrersatzamt – WEA)
 • Natsionaalsotsialistliku kasvatustöö Staap (Nationalsozialistischer Führungsstab des OKW – NSF/OKW)
 • Motoriseeritud transpordi kindralinspektor, kes koordineeris kõikide transpordiviiside koostööd.[1]

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]