Njuuton meetri kohta

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Njuuton meetri kohta on SI-süsteemi erinimetusega tuletatud jõu ühiku njuuton ja pikkuse põhiühiku jagatis . Antud kombinatsiooni dimensioon on ja põhiühikutes väljendub see kujul . Seda ühikut kasutatakse juhul, kui soovitakse rõhutada, et tegemist pikkusele mõjuva jõuga.

Näiteks, kui tugevusõpetuses on tegu varda pikkusele mõjuva ühtlase koormusega, märgitakse tema intensiivsust ühikuga . Üldiselt on tugevusõpetuses taoliselt mõjuv jõud varda omakaalust tingitud raskusjõud või tema peale toetuva keha raskusjõud, mis mõlemad mõjuvad varda pikkusel.

Vedru jäikust võib samuti esitada ühikuga , aga kasutatakse ka sama dimensiooniga ühikut .

Samuti saab ühikuga esitada pindpinevustegurit.