NSV Liidu õhukaitseväed Eestis

Allikas: Vikipeedia

NSV Liidu õhukaitseväed Eestis on ülevaade Eesti NSV / Eesti territooriumil asunud NSV Liidu relvajõudude koosseisu kuulunud NSV Liidu õhukaitsevägede väeosadest.

Eestis asunud NSV Liidu relvajõudude õhukaitseväed moodustati varem Eestis tegutsenud 8. sõjalaevastiku õhukaitsevalitsuse väeosade ja hilisema Balti Laevastiku Õhukaitsevägede 13. baasrajooni (13 базового района ПВО БФ) vägede baasil 1957. aastal, kui seniste spetsialiseeritud õhukaitseväeosade asemel moodustati NSV Liidus erinevaid väeliike ühendavad ja konkreetse piirkonna kaitse eest vastutavad üldarmeed.

Õhukaitse seniitraketipolk koosnes komandopunktist, 4–8 enamasti ühte tüüpi raketikompleksidega stardidivisjonist ja tehnilisest divisjonist (lisaks veel teenindavad allüksused). 1960. a-te keskpaiku muudeti paljud seniitraketipolgud brigaadideks, mille koosseisu kuulus mitut tüüpi (erineva tegevus- ja sihtmärkide tabavusulatusega) kompleksidega stardidivisjone ning mitu tehnilist divisjoni.

Seniitraketiväe väikseima iseseisva lahinguvõimega osa, seniitraketikompleksi moodustasid stardidivisjoni juhtimispunkt, sihtmärkide avastamise ja rakettide sihtmärkideni suunamise seadmed ning laskeseadmed.

Õhukaitse seniitraketidivisjoni (õhutõrjeraketidivisjon, „maa–õhk” tüüpi rakettide divisjon) koosnes juhtkonnast, stardipatarei(de)st, raadiotehnilisest ja tehnilisest patareist, etteveorühmast (e. autorühmast) ja majandusrühmast. Mitu ühise juhtkonna ja ühiste tulejuhtimisvahenditega divisjoni moodustasid kokku divisjonigrupi[1].

NSV Liidu õhukaitseväed Eestis 1977–1988[muuda | muuda lähteteksti]

Balti sõjaväeringkonna 6. üksiku punalipulise õhukaitsearmee[2] 14. õhukaitsediviis[3] (14 ДПВО, в/ч 03115) koosnes seniitraketi- ehk õhukaitseraketivägedest, raadiotehnikavägedest, hävituslennuväest ja tagalaväeosadest, [4],[5], diviisi ülem lennuväe kindralmajor Zijautdin Abdurahmanov.

14. õhukaitsediviisi staap, asus Tallinnas, Filtri tee 12
Raadiolokatsioonikompleks P-14 "Tall King"
Raadiolokatsioonikompleks P-15

Raadiotehnilised väeosad[muuda | muuda lähteteksti]

Hävituslennuväepolgud[muuda | muuda lähteteksti]

425. hävituslennuväepolk[muuda | muuda lähteteksti]

Hävitaja MiG-17

425. hävituslennuväepolk[13] (425 ИАП, 425-й истребительный авиационный полк, в/ч 32906, sõjaväeosa - s/o 32906), Haapsalu lähedal Kiltsi külas ja Haapsalu sõjaväelennuväljal,

 • 102. üksik lennuvälja hoolduspataljon (102 отдельный батальон аэродромного обслуживания, 102 ОБАТО), Haapsalu
 • 1201. üksik side ja raadiotehniline pataljon (1201 отдельный батальон связи и радиотехнического обеспечения, 1201 ОБСРО), Haapsalu

655. hävituslennuväepolk[muuda | muuda lähteteksti]

Hävitaja MiG-19

655. hävituslennuväepolk[14] (655 ИАП, в/ч 40361, s/o 40361), Pärnu Uus-Sauga ja Pärnu lennuväljal

 • 96. üksik lennuvälja hoolduspataljon (96 отдельный батальон аэродромного обслуживания, 96 ОБАТО), Pärnu
 • 1195. üksik side ja raadiotehniline pataljon, (1195 отдельный батальон связи и радиотехнического обеспечения, 1195 ОБСРО), Pärnu. Pärnu lennuvälja (s/o 31556) radaripost nr. 1 ja nr. 2, Pappsaarel ja lennuvälja radaripostid, Eametsa külas ning Nurme külas.

656. hävituslennuväepolk[muuda | muuda lähteteksti]

NSV Liidu lennukid MiG-23 Tapa lennuvälja kohal. Foto 1980-ndate lõpust
Hävitaja MiG-23

656. hävituslennuväepolk[15] (656 ИАП, в/ч 31522, s/o 31522) Tapal ja Tapa lennuväljal, Tapa sõjaväelinnakus.

 • 91. üksik lennuvälja hoolduspataljon (91 отдельный батальон аэродромного обслуживания, 91 ОБАТО, в/ч 40377), Tapal ning ka Jootmel asunud s/o 40377 lennujuhtimise punkt ning Räsnal asunud ladu ja raadiojaam
 • 1198. üksik side ja raadiotehniline pataljon (1198 отдельный батальон связи и радиотехнического обеспечения, 1198 ОБСРО ), Tapa

384. üksik helikopterieskadrill[muuda | muuda lähteteksti]

Mi-24

384. üksik helikopterieskadrill[16] (384 отдельная вертолетная эскадрилья, 384 овэ, в/ч 55351, s/o 55351),

Seniit- ehk õhutõrjeraketiväeosad[muuda | muuda lähteteksti]

94. seniitraketibrigaad[muuda | muuda lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis 94. seniitraketibrigaad.
S-75
S-125
S-200 ja S-75
S-200

207. seniitraketibrigaad[muuda | muuda lähteteksti]

210. seniitraketibrigaad[muuda | muuda lähteteksti]

898. õhutõrjeraketipolk/1115. õhutõrjepolk[muuda | muuda lähteteksti]

54. õhukaitsekorpuse raketidivisjonid[muuda | muuda lähteteksti]

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

1957–1960[muuda | muuda lähteteksti]

Põhja-Eesti ja eriti Tallinnas baseeruva Balti laevastiku põhibaasi kaitseks moodustati 1957. aasta alguses Õhukaitsevägede Tallinna diviis (Таллинская дивизия ПВО)[47], Diviisi koosseisus olid:

 • 95. õhutõrje suurtükidiviis (95-я зенитно-артиллерийская дивизия) – 517. kaardiväe õhutõrje suurtükipolk (517 гв. зенап), 925. ja 1142 õhutõrje suurtükipolk),
 • 90. hävituslennuväe diviis (90-я истребительная авиационная дивизия): 1) 18. 2) 411. ja 572. hävituslennuväepolk (иап) (Keila-Joa lennuväljal, enne seda asunud Pärnus ning Ämaris),
 • 1. üksik raadiotehniline polk (1-й отдельный радиотехнический полк),
 • 192. sidesõlm.

Diviisi komandörid:

 • 1957, polkovnik Aleksandr Ivanovits Korobitsõn;
 • 1957–1961, Nõukogude Liidu kangelane, lennuväe kindralmajor Vladimir Fjodorovitš Abramov (1921–1985)[48], 1960. aastast ümbernimetatud 14. õhukaitsediviisi ülem;
 • Diviisi staabiülem Nõukogude Liidu kangelane, polkovnik A.I. Nefedov;
 • Diviisiülema asetäitja poliitalal, polkovnik A.I. Gerasimtšuk.

Õhukaitseväeosade reorganiseerimise lõppfaasis likvideeriti 95. ja 90. diviiside juhtkonnad ning polgud allutati PVO Tallinna diviisi juhtkonnale ning 1960. aastal moodustati kogu NSV Liidu territooriumil õhukaitsearmeed, Eesti territooriumil vastavalt Leningradi sõjaväeringkonnale alluv 6. üksik õhukaitsearmee, mille koosseisu kuulusid Eesti territooriumil – 14. õhukaitsediviis; Läti territooriumil 27. õhukaitsekorpus ja Leningradi oblastis 54. õhukaitsekorpus.

1960–1967[muuda | muuda lähteteksti]

Hävituslennuk MiG-19
Raadiolokaatorijaam P-12
Raadiolokaatorijaam P-35

1960. aastal moodustatud NSV Liidu õhukaitsevägede 14. õhukaitsediviisi koosseisus olid:

Lennuväepolgud olid varustatud hävituslennukite MiG-19P, С, СВ (425.), Su-9 (656.) ja Jak-28P (655. hävituslennuväepolk).

Raadiotehnilised üksused omasid raadiolokaatoreid P-12, P-15, P-35) (РЛС П-12, П-15, П-35).

 • 898. seniitraketipolk 898. зенитно-ракетный полк, 898-й зенитный ракетный Красносельский дважды Краснознаменный полк)- Valgas;
 • 1176. seniitraketipolk (1176. зенитно-ракетный полк, 1176-м зенитный артиллерий Краснознаменный полк) (s/o 74907, в/ч 74907Saaremaa, Kingissepa,
 • 1142. seniitraketipolk (1142 зрп) Keila-Joal;
 • 188. seniitraketipolk (188-го зенитный ракетный полк), Tapa, mis liideti diviisi koosseisu 1961. aastal;

Õhukaitseväed olid varustatud õhutõrje raketikompleks S-75 "Desna" (C-75 «Десна») ja rakettide 13D (13Д), mis aja jooksul vahetati S-75 "Volhov"i (С-75 «Волхов») ja rakettidega 20D (20Д).

Seni Eestis dislotseerunud 517. krdv. õhutõrjepolk viidi üle Karjalasse; 925. õhutõrjepolk viidi üle aga Kaliningradi oblastisse.

1967–1977[muuda | muuda lähteteksti]

Järgnenud aastatel reorganiseeriti senised raketipolgud-raketibrigaadideks (1142., 188. ja 1176. polgud 1968. aasta suvel – 94., 207. ja 210. seniitraketibrigaadideks[49]; 898. seniitraketipolku aga jäi veel polgustruktuuriga) ja uute raketikomplekside relvastussevõtmisega võeti raketibrigaadide relvastusse uued raketikomplekid S-125, 1142. srp relvastusse võeti raketikompleks S-200 «Angara» ning 20. augustil 1967. aastal asusid esimesed nende raketikompleksidega varustatud 3 raketidivisjoni lahinguvalvesse.

 • 94. õhutõrjebrigaad (94 зрбр), ülem, polkovnik K. S. Babenko; brigaadi relvastuses peale raketikomplekside S-75 ja S-125, ka kaks divisjoni raketikompleksidega S-200.
 • 207. õhutõrjeraketibrigaad (207 зрбр ), ülem, polkovnik G. J. Ivanov; brigaadi relvastuses peale raketikomplekside S-75 ja S-125 ka divisjon raketikompleksidega S-200.
 • 210. õhutõrjeraketibrigaad (210 зрбр ), ülem, polkovnik S. J.Tihhonov; brigaadi relvastuses peale raketikomplekside S-75 ja S-125 ka divisjon raketikompleksidega S-200.
 • 898. õhutõrjeraketipolk (898 зрп), ülem, polkovnik G. M. Kotov; brigaadi relvastuses raketikomplekside 4 patareid S-75; 3 patereid S-125.

Õhutõrjekomplekside tegevuse juhtimiseks võeti 1970. aastast automaatsed juhtimissüsteemid RKASS-1MA (АСУРК-1МА), 1972. aastast 94. srb juhtimissüsteem «Vektor 2L».

Eestis asusid NSV Liidu Õhukaitsevägede (ПВО) 23. kaardiväe Lenini ordeniga Punalipulise Orjoli-Berliini raketidiviisi (23 гвардейская ордена Ленина Краснознамённая Орловско-Берлинская ракетная дивизия, в/ч 21201) neli polku, neid teenindanud neli remondi- ja tehnikabaasi, sidesõlme raadiokeskus, õppeväeosa ja muud väiksemad väeosad. 23. Raketidiviisi staap Läti NSV poolel Valka linnas. Ilmselt paiknes seal ka mitu diviisi teenindanud üksust, sidesõlm, sõjaväeprokuratuur ja NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Eriosakond.[50]

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Rutu raketibaas Viljandimaal Karksi vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”
 2. 6-я отдельная Краснознамённая армия ПВО, Противовоздушная оборона (ПВО) Soviet Armed Forces, 1945-1991
 3. 14-я дивизия ПВО, Противовоздушная оборона (ПВО) Soviet Armed Forces, 1945-1991
 4. 14-я дивизия ПВО
 5. Управление 14-я дивизия ПВО
 6. Mälestised • 8889 Peeter Suure Merekindluse Pääsküla positsiooni varjenditevaheline tunnelisüsteem, 1913–1917. a.
 7. 4-я радиотехническая бригада, Противовоздушная оборона (ПВО) Soviet Armed Forces, 1945-1991
 8. Pullapää komandokeskus /radarijaam Läänemaal Ridala vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”
 9. Humala komandopunkt Harju maakonnas Harku vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”
 10. Raketibaasi varemed meenutavad koletist, Pärnu Postimees, 13. detsember 2008
 11. Радиолокационный комплекс 5Н87
 12. Nõukogude väeosa Ruhnus, Eesti Entsüklopeedia (vaadatud 5. august 2014)
 13. 425-й истребительный авиационный полк ПВО, Противовоздушная оборона (ПВО) Soviet Armed Forces, 1945-1991
 14. 655-й истребительный авиационный полк ПВО, Противовоздушная оборона (ПВО) Soviet Armed Forces, 1945-1991
 15. 656-й истребительный авиационный полк ПВО, Противовоздушная оборона (ПВО) Soviet Armed Forces, 1945-1991
 16. 384-я отдельная вертолетная эскадрилья, Противовоздушная оборона (ПВО) Soviet Armed Forces, 1945-1991
 17. 94-я зенитно-ракетная бригада, Противовоздушная оборона (ПВО) Soviet Armed Forces, 1945-1991
 18. Humala komandopunkt Harju maakonnas Harku vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs
 19. Keila-Joa (Türisalu) raketibaas Keila vallas Harjumaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs
 20. 20,0 20,1 20,2 http://wikimapia.org/
 21. 6. seniitraketidivisjon Läänemaal Ridala vallas Rohukülas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”
 22. Paldiski, Pakri poolsaar ja saared. 2000.a. Geoloogia instituut
 23. Nõmme õhutõrjeraketidivisjon Läänemaal Ridala vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”
 24. Suur-Nõmmküla raketibaas Läänemaal Noarootsi vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”
 25. 207-я зенитно-ракетная бригада, Противовоздушная оборона (ПВО) Soviet Armed Forces, 1945-1991
 26. "Vene Föderatsiooni relvajõudude poolt üleantud või mahajäetud vara edasine haldamine" (Riigi Teataja I 1995, 38, 500), Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1995. a korraldus nr 1104-k
 27. Kupu raketibaas
 28. Lobi raketibaas Lääne-Virumaal Vihula vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”
 29. 210-я зенитно-ракетная Краснознаменная бригада, Противовоздушная оборона (ПВО) Soviet Armed Forces, 1945-1991
 30. Oriküla (Karida) komandokeskus Saare maakonnas Kärla vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”
 31. Sergo Selder, Jalutuskäik Dejevos endise ohvitseri Sulev Truuväärtiga, Saarte Hääl, 26. juuli 2008
 32. Kallemäe seniitraketidivisjon Saaremaal Valjala vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”
 33. Maantee seniitraketidivisjon Saaremaal Torgu vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”
 34. Liiva (Levalõpme) raketibaas Saare maakonnas Muhu vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”
 35. Tagaranna seniitraketidivisjon Saaremaal Mustjala vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs
 36. Tammese (Kõruse) raketibaas Saaremaal Kihelkonna vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs
 37. Tehumardi seniitraketidivisjon Saaremaal Salme vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”
 38. Laadla seniitraketidivisjon Saaremaal Torgu vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”
 39. Liu raketibaas Pärnu maakonnas Audru vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”
 40. Oriküla (Karida) seniitraketidivisjon Saare maakonnas Kärla vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”
 41. 898 зенитный ракетный полк
 42. Rutu raketibaas Viljandimaal Karksi vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”
 43. Anto Raukas. Endise Nõukogude Liidu sõjaväe jääkreostus ja selle likvideerimine, lk 39. Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium, Tallinn, 1999
 44. 204-я гвардейская зенитно-ракетная Речицко-Бранденбургская Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого бригад, Противовоздушная оборона (ПВО) Soviet Armed Forces, 1945-1991
 45. 46-я радиотехническая бригада, Противовоздушная оборона (ПВО) Soviet Armed Forces, 1945-1991
 46. 54-й корпус ПВО, Противовоздушная оборона (ПВО) Soviet Armed Forces, 1945-1991
 47. Приказа МО СССР от 03.01.1957 г. № 002
 48. Герои Советского Союза, Краткий биографический словарь, М., Военное изд-во, 1988. АБРАМОВ Владимир Федорович
 49. Директива Генерального штаба ВС СССР от 30.12.1967 г. № орг/8/64880
 50. NSV Liidu sõjaväe jäljed kaovad tasapisi Valgamaa maastikult

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]