Metasüsteem

Allikas: Vikipeedia

Metasüsteem ehk süsteemide süsteem on süsteemiteoorias süsteem, mille abil saab analüüsida, kirjeldada, üldistada ja modelleerida teisi süsteeme. Metasüsteemi kirjeldavat mudelit nimetatakse metamudeliks.

Matemaatikas kasutatakse metasüsteemi mõistet domeeni D jaoks kehtiva matemaatilise modelleerimise reeglite süsteemi tähenduses.

Kultuuriuurimuses ja sotsioloogias mõistetakse metasüsteemi all konteksti, miljööd, situatsiooni, ökosüsteemi, looduskeskkonda ning bioloogilisi protsesse, mis ümbritsevad inimese loodud süsteeme ning on nendega vastastikuses käitumuslikus suhtes.

Küberneetikas mõistetakse metasüsteemi juhtsüsteemi või kontrollisüsteemi tähenduses. Juhtimisküberneetika (management cybernetics) ning sellega seoses elavate süsteemide mudeli (Viable System Model) looja Stafford Beer räägib metasüsteemist kui metakeelest, mis toimib laiema kontekstina ning omab suuremat variatiivsust (variety).

Majandusteaduses mõistetakse metasüsteemi all üldist (globaalset) majandust vastandina piiratud majandussüsteemidele. Arshad Naim oma raamatus "Komplementaarsus" ("Complementarity") defineerib metasüsteemi millenagi, mis asub väljaspool süsteemi.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]