Matemaatiliste sümbolite loend

Allikas: Vikipeedia

Siin on valik sümboleid matemaatika eri valdkondadest.

Mõned matemaatilised märgid

Selgitus[muuda | muuda lähteteksti]

Iga sümboli kohta antakse järgmist informatsiooni:

Sümbol
Sümbol esitatakse LaTeX-märgenduskeele vahendusel.
Rakendus
Näide sümboli valemis kasutamise kohta. Valemites kasutatud tähed võivad esitada arve, muutujaid või avaldisi.
Tähendus
Näitevalemi lühikirjeldus
Artikkel
Sümboliga seotud artikkel Vikipeedias
LaTeX
Dokumentide ettevalmistussüsteemi LaTeX käsk (selle käsuga kujutatakse sümboleid Vikipeedia valemites). ASCII märgid esitatakse peale mõne erandi otse.
HTML
Märgistussüsteemi HTML käsk (selle käsuga saab kujutada sümboleid Vikipeedia tekstis).
Unicode
Vastav märgistandardi Unicode koodipunkt.

Hulgateooria[muuda | muuda lähteteksti]

Hulga ehitus[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
tühi hulk tühi hulk \varnothing,
\emptyset
∅ U+2205
hulk, mis koosneb elementidest , jne Hulk (matemaatika),
Klass (hulgateooria)
\{ \} U+007B/D
elementide hulk või klass , mis rahuldab tingimust \mid U+007C
: U+003A

Operatsioonid hulkadega[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
hulkade ja ühend Ühend \cup ∪ U+222A
hulkade ja ühisosa Ühisosa \cap ∩ U+2229
hulkade ja vahe Vahe \setminus U+2216
hulkade ja sümmeetriline vahe Sümmeetriline vahe \triangle Δ U+2206
hulkade ja otsekorrutis Otsekorrutis \times × U+2A2F
ühisosata hulkade ja ühend Disjunktne ühend \dot\cup U+228D
hulkade ja disjunktne ühend \sqcup U+2294
hulga täiend Täiend \mathrm{C} U+2201
\bar U+0305
hulga alamhulkade hulk Alamhulkade hulk \mathcal{P} U+1D4AB
\mathfrak{P} U+1D513

Hulkade suhted[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
on pärisalamhulk Alamhulk \subset ⊂ U+2282
\subsetneq U+228A
on alamhulk \subseteq ⊆ U+2286
on pärisülemhulk Ülemhulk \supset ⊃ U+2283
\supsetneq U+228B
on ülemhulk \supseteq ⊇ U+2287
element kuulub hulka Element \in ∈ U+2208
\ni, \owns ∋ U+220B
element ei kuulu hulka \notin ∉ U+2209
\not\ni U+220C

Arvude hulgad[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
algarvud Algarv \mathbb{P} U+2119
naturaalarvud Naturaalarv \mathbb{N} U+2115
täisarvud Täisarv \mathbb{Z} U+2124
lõplik korpus primaarkarakteristikuga Lõplik korpus \mathbb{F} 𝔽 U+1D53D
ratsionaalarvud Ratsionaalarv \mathbb{Q} U+211A
irratsionaalarvud Irratsionaalarv \mathbb{I} 𝕀 U+1D540
algebralised arvud Algebraline arv \mathbb{A} 𝔸 U+1D538
transtsendentsed arvud Transtsendentne arv \mathbb{T} 𝕋 U+1D54B
reaalarvud Reaalarv \mathbb{R} U+211D
hüperreaalarvud Hüperreaalarv {}^*\mathbb{R} * ℝ U+211D
kompleksarvud Kompleksarv \mathbb{C} U+2102
kvaternioonid (hüperkompleksarvud) Kvaternioon \mathbb{H} U+210D
oktonioonid ehk Cayley arvud Oktonioon \mathbb{O} U+1D546
sedenioonid (16-dimensioonilised hüperkompleksarvud) Sedenioon \mathbb{S} U+1D54A
funktsionaalanalüüs Banachi algebra \mathbb{K} 𝕂 U+1D542

Hulga võimsus[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
hulga võimsus (kardinaalsus) Võimsus (hulgateooria) \vert U+007C
\# U+0023
kontiinuumi võimsus Kontiinuum (matemaatika) \mathfrak{c} U+1D520
, , ... kardinaalarvud Kardinaalarv \aleph U+2135
, , ... Beth-arvud Beth-funktsioon \beth U+2136

Aritmeetika[muuda | muuda lähteteksti]

Arvutamine[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
-le liidetakse Liitmine + U+002B
lahutatakse -st Lahutamine − U+2212
korrutatakse -ga Korrutamine \cdot · U+22C5
\times × U+2A2F
jagatakse -ga Jagamine : U+003A
/ U+00F7
\frac U+2044
negatiivne arv Unaarne miinus - − U+2212
pluss või miinus \pm ± U+00B1
miinus või pluss \mp U+2213
sulud määravad tehete järjestuse ( ) U+0028/9
[ ] U+005B/D

Märkus: Inglise keeleruumis on jagamismärgina kasutusel ka (LaTeX: \div, HTML: ÷)

Võrdus[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
on võrdne -ga Võrdus = U+003D
ei ole võrdne -ga Mittevõrdus \neq ≠ U+2260
on -ga identne ehk samane Samasus (matemaatika) \equiv ≡ U+2261
on ligikaudu võrdne -ga Ligikaudne arv \approx ≈ U+2248
on -ga võrdeline Võrdelisus \sim ∼ U+223C
\propto ∝ U+221D
vastab -le \widehat{=} U+2259
on niisama hinnatud kui Võrdlussuhe \sim -

Võrdlus[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
on väiksem kui Võrratus < &lt; U+003C
on suurem kui > &gt; U+003E
on väiksem kui või sellega võrdne \le, \leq &le; U+2264
\leqq U+2266
on suurem kui või sellega võrdne \ge, \geq &ge; U+2265
\geqq U+2267
on palju väiksem kui \ll U+226A
on palju suurem kui \gg U+226B
on mitteranges võrdlusjärjestuses eespool kui ehk on vähemalt niisama hea kui bzw Võrdlusjärjestus \succcurlyeq -
on mitteranges võrdlusjärjestuses eespool kui ehk . on vähemalt niisama hea kui \preccurlyeq -
on ranges võrdlusjärjestuses eespool kui \succ -
on ranges võrdlusjärjestuses eespool kui \prec -

Jaguvus[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
on arvu jagaja (arv jagub arvuga ) Jaguvus \mid U+2223
ei ole arvu jagaja (arv ei jagu arvuga ) \nmid U+2224
ja suurim ühistegur Suurim ühistegur \sqcap U+2293
\wedge U+2227
ja vähim ühiskordne Vähim ühiskordne \sqcup U+2294
\vee U+2228

Vahemik[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
ja püsivahemik Vahemik ( )
[ ]
U+0028/9
U+005B/D
ja avatud vahemik
ja vahemik paremal poolavatud
ja vahemik vasakul poolavatud

Elementaarfunktsioonid[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
moodul Absoluutväärtus \vert U+007C
ruutjuur arvust Juur (matemaatika) \sqrt &radic; U+221A
-es juur arvust
protsenti Protsent \% U+0025

Kompleksarvud[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
kompleksarvu reaalosa Kompleksarv \Re U+211C
kompleksarvu imaginaarosa \Im U+2111
arvu kaaskompleksarv \bar U+0305
\ast &lowast; U+002A
kompleksarvu absoluutväärtus Absoluutväärtus \vert U+007C

Märkus: Kompleksarvu reaal- ja imaginaarosa tähistatakse harilikult lühenditega ja .

Konstandid[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
pii Pii \pi &pi; U+03C0
e (arv) e U+0065
kuldlõige Kuldlõige \varphi &phi; U+03C6
imaginaarühik Imaginaararv i U+0069

Matemaatiline analüüs[muuda | muuda lähteteksti]

Jadad ja read[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
Summa rajast kuni rajani , summa üle kõigi -de hulgas Summa \sum &sum; U+2211
Korrutis rajast kuni rajani , summa üle kõigi -de hulgas Korrutis \prod &prod; U+220F
Kaaskorrutis rajast kuni rajani , summa üle kõigi -de hulgas Kaaskorrutis \coprod U+2210
liikmete jada Jada (matemaatika) ( ) U+0028/9
jada koondub piirväärtusel \to &rarr; U+2192
läheneb lõpmatusele Lõpmatus \infty &infin; U+221E

Funktsioonid[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
funktsioon (kui operaator) teisendab sisendväärtuste hulga väljundväärtuste hulgaks Funktsioon (matemaatika) Vastavus \to &rarr; U+2192
funktsioon teisendab elemendi elemendile \mapsto U+21A6
argumendi (sõltumatu muutuja) funktsiooni väärtus Kujutus (matemaatika) ( ) U+0028/9
hulga kujutise funktsioon
[ ] U+005B/D
funktsiooni kitsendamine hulgale Kitsendus (matemaatika) \vert U+007C
funktsiooni argumendi koht Muutuja (matemaatika) \cdot &middot; U+22C5
funktsiooni pöördfunktsioon Pöördfunktsioon -1 U+207B
hulga algkujutis Algkujutis (matemaatika)
funktsioonide ja liitfunktsioon Liitfunktsioon \circ U+2218
funktsioonide ja konvolutsioon Konvolutsioon \ast &lowast; U+2217
funktsiooni Fourier’ transformeering Fourier' teisendus \hat U+0302

Piirväärtused[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTMLed Unicode
funktsiooni vasakpoolne piirväärtus, kui läheneb -le Piirväärtus \uparrow &uarr; U+2191
\nearrow U+2197
funktsiooni mõlemapoole piirväärtus, kui läheneb -le \to &rarr; U+2192
funktsiooni parempoolne piirväärtus, kui läheneb -le \searrow U+2198
\downarrow &darr; U+2193
tõenäosuse koonduvus, kui läheneb -le Konvergents \to &rarr; U+2192
üldistatud funktsiooni koonduvus, kui läheneb -le \to &rarr; U+2192
koonduvus ruutkeskmisse, kui läheneb -le \to &rarr; U+2192

Asümptootiline käitumine[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
funktsioon on asümptootiliselt võrdne funktsiooniga Asümptootiline analüüs \sim &sim; U+223C
funktsioon kasvab aeglasemalt kui Landau-Symbole o U+006F
funktsioon ei kasva oluliselt kiiremini kui \mathcal{O} U+1D4AA
funktsioon kasvab niisama kiiresti kui \Theta &Theta; U+0398
funktsioon ei kasva oluliselt aeglasemini kui \Omega &Omega; U+03A9
funktsioon kasvab kiiremini kui \omega &omega; U+03C9

Diferentsiaalarvutus[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
funktioni esimene või teine tuletis Diferentsiaalarvutus \prime &prime; U+2032
funktsiooni esimene või teine tuletis aja järgi (füüsikas) \dot, \ddot U+0307
funktsiooni -es tuletis ( ) U+0028/9
funktsiooni tuletis järgi \mathrm{d} U+0064
funktsiooni täisdiferentsiaal Täisdiferentsiaal
funktsiooni osatuletis järgi Osatuletis \partial &part; U+2202

Integraalarvutus[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
, määratud integraal rajades ja ehk määratud integraal üle piirkonna Integraalarvutus \int &int; U+222B
integraal üle kõvera \oint U+222E
integraal üle pinna Pindintegraal \iint U+222C
integraal üle ruumala Ruumintegraal \iiint U+222D

Vektoranalüüs[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
funktsiooni gradient Gradient \nabla &nabla; U+2207
vektorvälja divergents Vektorvälja divergents
vektorvälja rootor Vektorvälja rootor
funktion Laplace’i operaator Laplace’i operaator \Delta &Delta; U+2206
funktsiooni D’Alemberti operaator D’Alemberti operaator \square U+25A1

Topoloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
hulga raja Raja (topoloogia) \partial &part; U+2202
hulga sisemus Hulga sisemus \circ &deg; U+02DA
hulga sulund Sulund (topoloogia) \bar U+0305
punkti ümbrus \dot U+0307

Funktsionaalanalüüs[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
topoloogilise vektorruumi topoloogiline duaalruum Topoloogiline duaalruum \prime &prime; U+2032
normeeritud vektorruumi biduaalruum Biduaalruum
meetrilise ruumi täiendus \hat U+0302
topoloogilise ruumi sisestamine ruumi Sisestamine (matemaatika) \hookrightarrow U+21AA
lineaarse operaatori kaasoperaator Kaasoperaator \ast &lowast; U+002A

Mõõduteooria[muuda | muuda lähteteksti]

Symbol Verwendung Interpretation Artikel LaTeX HTML Unicode
mõõt on suhtes absoluutselt pidev Mõõt (matemaatika) \ll U+226A
mõõt on suhtes singulaarne Singulaarne mõõt \perp U+22A5
vähim -algebra, milles sisaldub σ-algebra \sigma U+03A3
vähim Dynkini süsteem, milles sisaldub Dynkini süsteem \delta U+0394

Lineaaralgebra ja geomeetria[muuda | muuda lähteteksti]

Elementaargeomeetria[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
punktide ja vaheline lõik Lõik (geomeetria) [ ] U+005B/D
punktide ja vahelise lõigu pikkus \vert U+007C
\overline U+0305
punktide ja ühendusvektor Vektor \vec U+20D7
punkte ja läbiv sirge ( ) U+0028/9
nurk haaradega ja Nurk \angle &ang; U+2220
kolmnurk tippudega , ja Kolmnurk \triangle U+25B3
nelinurk tippudega , , ja Nelinurk \square U+25A1
sirged ja on omavahel paralleelsed Paralleelsus (Geometrie) \parallel U+2225
sirged ja ei ole omavahel paralleelsed \nparallel U+2226
sirged ja on omavahel ristseisus \perp &perp; U+22A5

Vektorid ja maatriksid[muuda | muuda lähteteksti]

Symbol Interpretation Artikkel LaTeX
reavektor elementidest kuni Vektor \begin{pmatrix}
...
\end{pmatrix}

oder

\left(
\begin{array}{...}
...
\end{array}
\right)
veeruvektor elementidest kuni
maatriks elementidest kuni Maatriks

Vektorarvutus[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
vektorite ja skalaarkorrutis Skalaarkorrutis \cdot &middot; U+22C5
( ) U+0028/9

\langle \rangle &lang; &rang; U+27E8/9
vektorite ja ristkorrutis (vektorkorrutis) Riskorrutis \times &times; U+2A2F
[ ] U+005B/D
vektorite , und segakorrutis Segakorrutis ( ) U+0028/9
vektorite ja tensorkorrutis ehk väliskorrutis Tensorkorrutis \otimes &otimes; U+2297
vektorite ja katuskorrutis \wedge U+2227
vektori absoluutväärtus Vektor \vert U+007C
vektori norm \Vert, \| U+2016
vektori ühikvektor Ühikvektor \hat U+0302

Maatriksarvutus[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
maatriksite ja korrutis Maatriksite korrutamine \cdot &middot; U+22C5
maatriksite ja Frobeniuse skalaarkorrutis (füüsikas) Frobeniuse skalaarkorrutis \colon U+003A
maatriksite ja Hadamardi korrutis Hadamardi korrutis \circ U+2218
maatriksite ja Kroneckeri korrutis Kroneckeri korrutis \otimes &otimes; U+2297
maatriksi transponeeritud maatriks Transponeeritud maatriks T U+0054
maatriksi adjungeeritud maatriks Adjungeeritud maatriks H U+0048
\ast &lowast; U+002A
\dagger &dagger; U+2020
maatriksi pöördmaatriks Pöördmaatriks -1 U+207B
maatriksi Moore’i-Penrose’i inversioon Pseudoinversioon + U+002B
maatriksi determinant Determinant \vert U+007C
maatriksi norm Maatriksi norm \Vert, \| U+2016

Vektorruumid[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
vektorruumide ja summa otsesumme + U+002B
vektorruumide ja otsesumma \oplus &oplus; U+2295
vektorruumide ja otsekorrutis Otsekorrutis \times &times; U+2A2F
vektorruumide und tensorkorrutis Tensorkorrutis \otimes &otimes; U+2297
vektorruumi faktorruum alamvektorruumi järgi Faktorruum / &frasl; U+002F
alamvektorruumi risttäiend Ortogonaalkomplement \perp &perp; U+27C2
vektorruumi duaalruuma Dualruum \ast &lowast; U+002A
vektorite hulga annihilatsiooniruum Annihilaator (matemaatika) 0 U+0030
vektorite hulga kumer (lineaarne) kate Kumer kate \langle \rangle &lang; &rang; U+27E8/9

Algebra[muuda | muuda lähteteksti]

Seosed[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
seoste ja kompositsioon Kompositsioon (matemaatika) \circ U+2218
elementide ja seos (üldiselt) Seos (matemaatika)
\bullet &bull; U+2219
\ast &lowast; U+2217
elementide ja vaheline järjestusseos Järjestusseos \leq &le; U+2264
element eelneb elemendile \prec U+227A
element järgneb elemendile \succ U+227B
ekvivalentsiseos elementide ja vahel Ekvivalentsiseos \sim &sim; U+223C
elemendi ekvivalentsusklass Ekviivalentsusklass [ ] U+005B/D
hulga faktorhulk ekvivalentsiseose järgi / &frasl; U+002F
seose pöördseos Pöördseos -1 U+207B
seose transitiivne sulund Transitiivne sulund + U+002B
seose refleksiivtransitiivne sulund \ast &lowast; U+002A

Rühmad[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
rühmad ja on isommorfsed Isomorfsus \simeq U+2243
\cong &cong; U+2245
rühmade ja otsekorrutis Otsekorrutis \times &times; U+2A2F
rühmade ja poolotsekorrutis \rtimes U+22CA
rühmade ja pärgkorrutis Pärgkorrutis \wr U+2240
on rühma alamrühm Alamdühm \leq &le; U+2264
on rühma pärisalamrühm \lt &lt; U+003C
rühma normaaljagaja (normaalalamrühm) Normaaljagaja \vartriangleleft U+22B2
rühma faktorrühm normaaljagaja järgi Faktorrühm / &frasl; U+002F
alamrühma indeks rühmas Indeks (rühmateooria) \colon U+003A
hulga tekitatud alamrühm Erzeuger (Algebra) \langle \rangle &lang; &rang; U+27E8/9
rühmaelementide ja seos Konjugatsioon (rühmateooria) ( ) U+0028/9
rühmaelemtide ja kommutaator Kommutaator (matemaatika) [ ] U+005B/D

Korpuseteooria[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
korpuse laiendus läbi korpuse Korpuse laiendus / &frasl; U+002F
\mid U+007C
\colon U+003A
korpuse laiendusaste üle
algebraliselt suletud korpus \overline U+0305
reaal- või kompleksarvude korpus Korpus (matemaatika) \mathbb{K} U+1D542
lõplik korpus Lõplik korpus \mathbb{F} U+1D53D

Ringid[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
ringi multiplikatiivselt inverteeritav rühm \ast &lowast; U+2217
\times &times; U+2A2F
on ringi ideaal Ringi ideaal \vartriangleleft U+22B2
ringi faktorring ideaali järgi Faktorring / &frasl; U+002F
muutujaga polünoomring üle ringi Polünoomring [ ] U+005B/D

Stohhastika[muuda | muuda lähteteksti]

Kombinatoorika[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
permutatsioonide hulk elemendist Faktoriaal ! U+0021
püsipunktita permutatsioonide hulk elemendist Subfaktoriaal
-elemendiliste korduseta kombinatsioonide arv elemendist \binom U+0028/9
elementide järjestuste arv Multinoomi kordaja
-elemendiliste kordusega kombinatsioonide arv elemendist Multihulk U+0028/9
kordajaga kasvav faktoriaal alates -ist Kasvav ja kahanev faktoriaal \overline U+0305
kordajaga kahanev faktoriaal alates -ist \underline U+0332
-ist väiksemate või sellega võrdsete algarvude korrutis Primoriaal \# U+0023

Tõenäosus[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
sündmuse tõenäosus P U+2119
sündmuse tõenäosus tingimusel tngimuslik tõenäosus \mid U+007C
juhusliku muutuja ootusväärtus tingituna -st Ootusväärtus - U+1D53C U+223C
juhusliku muutuja ootusväärtus - U+1D53C
juhusliku muutuja varieeruvus - -
juhusliku muutuja dispersioon Dispersioon] - -
juhuslike muutujate ja kovariantsus Kovariantsus
juhuslike muutujate ja korrelatsioon Korrelatsioon \rho &rho; U+03C1
juhuslike muutujate ja vahelise korrelatsiooni ruut \rho &rho; U+03C1
juhuslikud muutujad on on stohhastiliselt sõltumatud - - -

Statistika[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
väärtuste mediaan Mediaan \tilde U+0303
juhuslike muutujate valimi keskväärtus Keskväärtus \bar U+0305
väärtuste keskväärtus \bar U+0305
funktsiooni kõigi väärtuste keskväärtus (füüsikas) \langle \rangle &lang; &rang; U+27E8/9
parameetri hinnanguväärtus Estimaator \hat U+0302

Matemaatiline loogika[muuda | muuda lähteteksti]

Definitsioon[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
on definitsiooni kohaselt võrdne -ga Definitsioon : U+003A
on definitsiooni kohaselt võrdväärne -ga

Konnektorid[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
lause ja lause Konjunktsioon \land &and; U+2227
lause või lause (või mõlemad) Disjunktsioon \lor &or; U+2228
lause järeldub lausest ja vastupidi Ekvivalents \Leftrightarrow &hArr; U+21D4
\leftrightarrow &harr; U+2194
lausest järeldub lause Implikatsioon &rArr; U+21D2
\rightarrow &rarr; U+2192
kas lause või lause Välistav disjunktsioon \oplus &oplus; U+2295
\veebar U+22BB
\dot\lor U+2A52
mitte lause Eitus \lnot &not; U+00AC
\bar U+0305

Kvantorid[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
kõik elemendid Kvantifikatsioon (loogika) \forall &forall; U+2200
\bigwedge U+22C0
on vähemalt üks element \exists &exist; U+2203
\bigvee U+22C1
on ainult üks element \exists! &exist; U+2203
\dot\bigvee U+2A52
ei ole ühtki elementi \nexists U+2204

Deduktsioonimärgid[muuda | muuda lähteteksti]

Sümbol Rakendus Tähendus Artikkel LaTeX HTML Unicode
lause tuletub süntaktiliselt lausest \vdash U+22A2
lause järeldub semantiliselt lausest \models, \vDash U+22A8
lause on üldkehtiv Tautoloogia
\top U+22A4
lause on vastuoluline \bot &perp; U+22A5
lause on tõene, mistõttu ka lause on tõene \therefore U+2234
lause on tõene, sest ka lause on tõene \because U+2235
vasturääkivus \lightning U+21AF
tõestuse lõpp quod erat demonstrandum \blacksquare U+220E
\Box U+25A1

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

  • Deutsches Institut für Normung: DIN 1302: Allgemeine mathematische Zeichen und Begriffe, Beuth-Verlag, 1999
  • Deutsches Institut für Normung: DIN 1303: Vektoren, Matrizen, Tensoren; Zeichen und Begriffe, Beuth-Verlag, 1987
  • Internationale Organisation für Normung: DIN EN ISO 80000-2: Größen und Einheiten – Teil 2: Mathematische Zeichen für Naturwissenschaft und Technik, 2013

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]