Mall:Keemiline aine/doc

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Mall on infokast, määratud keemilistele ainetele.

Malli algvorm[muuda lähteteksti]

{{Keemiline aine
| nimetus=
| pilt=
| pildilaius=
| pildiallkiri=
| valem=
| välimus=
| mass=
| sulamistemperatuur=
| keemistemperatuur=
| tihedus=
| lahustuvus=
| dhgaas=
| dhvedel=
| dhtahke=
| sgaas=
| svedel=
| stahke=
| suu=
| nahk=
| silmad=
}}

Parameetrid[muuda lähteteksti]

nimetus keemilise aine nimetus, näit. Lämmastikhape kohustuslik parameeter
pilt aine või selle struktuuri pild või skeem, st. faili nimetus, näit. HNO3_molecule.png mittekohustuslik parameeter
pildilaius pildi laius, kui peab olema muu laius kui 280px, näit. 200px mittekohustuslik parameeter
pildiallkiri pildi allkiri, kui mingisugune peab olema mittekohustuslik parameeter
valem aine keemiline valem, näit. HNO<sub>3</sub>; kui peab sisaldama viiteid, tuleb neid käsitsi sisse kanda, näit. [[Vesinik|H]][[Nitraat|NO<sub>3</sub>]] kohustuslik parameeter
välimus aine välimuse sõnaline kirjeldus, näit. pruun vedelik mittekohustuslik parameeter
mass aine molekulimass aatommassiühikutes, näit. 63,0 mittekohustuslik parameeter
sulamistemperatuur aine sulamistemperatuur Celsiuse kraadides, näit. -42 (vt märkused) mittekohustuslik parameeter
keemistemperatuur aine keemistemperatuur Celsiuse kraadides, ümmardatud täisarvuks, näit. 83 (vt märkused) mittekohustuslik parameeter
tihedus aine füüsikaline tihedus kilogrammides kuupmeetri kohta, näit. 1,522×10³ mittekohustuslik parameeter
lahustuvus aine lahustuvus (sõnaliselt kirjeldatud) mittekohustuslik parameeter
dhgaas standardne tekkeentalpia gaasilises olekus kilodžaulides mooli kohta, näit. –134,31 mittekohustuslik parameeter
dhvedel standardne tekkeentalpia vedelas olekus kilodžaulides mooli kohta mittekohustuslik parameeter
dhtahke standardne tekkeentalpia tahkes olekus kilodžaulides mooli kohta mittekohustuslik parameeter
sgaas standardne entroopia gaasilises olekus džaulides mooli ja kelvini kohta, näit. 266,39 mittekohustuslik parameeter
svedel standardne entroopia vedelas olekus džaulides mooli ja kelvini kohta mittekohustuslik parameeter
stahke standardne entroopia tahkes olekus džaulides mooli ja kelvini kohta mittekohustuslik parameeter
suu keemilise aine toime suu kaudu võtmise puhul mittekohustuslik parameeter
nahk keemilise aine toime nahaga kokkupuute puhul mittekohustuslik parameeter
silmad keemilise aine toime silma sattumise puhul mittekohustuslik parameeter

Malli kasutamise näide[muuda lähteteksti]

Lämmastikhape
Nitric-acid-3D-balls-B.png
Lämmastikhappe molekuli
kolmemõõtmeline mudel
Üldised omadused
Keemiline valem HNO3
Välimus Värvuseta või pruun vedelik
Füüsikalised omadused
Molekuli mass 63,0 amü
Sulamistemperatuur 231,15 K (-42 °C)
Keemistemperatuur 356,15 K (83 °C)
Tihedus 1,522×10³ kg/m³
Lahustuvus Segunev
Termokeemia
ΔfH0gaas –134,31 kJ/mol
ΔfH0vedel –174 kJ/mol
ΔfH0tahke –184 kJ/mol
S0gaas 266,39 J/mol·K
S0vedel 156 J/mol·K
S0tahke  ? J/mol·K
Ohutus
Suukaudne manustamine Võib vigastada seedeelundeid.
Nahk Võib põhjustada tõsiseid põletushaavu, arme, plekke jms.
Silmad Väga ohtlik
Kasutatakse SI-süsteemi ühikuid. Kui pole teisiti öeldud, eeldatakse normaaltingimusi.
{{Keemiline aine
| nimetus=Lämmastikhape
| pilt=Nitric-acid-3D-balls-B.png
| pildilaius=200px
| pildiallkiri=Lämmastikhappe molekuli<br />kolmemõõtmeline mudel
| valem=[[Vesinik|H]][[Nitraat|NO<sub>3</sub>]]
| välimus=Värvuseta või pruun vedelik
| mass=63,0
| sulamistemperatuur=-42
| keemistemperatuur=83
| tihedus=1,522×10³
| lahustuvus=Segunev
| dhgaas=–134,31
| dhvedel=–174
| dhtahke=–184
| sgaas=266,39
| svedel=156
| stahke=?
| suu=Võib vigastada seedeelundeid.
| nahk=Võib põhjustada tõsiseid põletushaavu, arme, plekke jms.
| silmad=Väga ohtlik
}}

Märkused[muuda lähteteksti]

Sulamis- ja keemistemperatuurist Celsiuse kraadides arvutatakse automaatiliselt sulamis- ja keemistemperatuur kelvinites. Selle tõttu peavad need arvud olema kirjutatud "programmeerija viisil", st detsimaalpunktiga ja programmeerija miinusega, näit. 32.45, -13, mitte 32,45, –13.