Lopado­temacho­selacho­galeo­kranio­leipsano­drim­hypo­trimmato­silphio­parao­melito­katakechy­meno­kichl­epi­kossypho­phatto­perister­alektryon­opte­kephallio­kinklo­peleio­lagōio­siraio­baphe­tragano­pterygōn

Allikas: Vikipeedia
Aristophanes

Lopado­temacho­selacho­galeo­kranio­leipsano­drim­hypo­trimmato­silphio­parao­melito­katakechy­meno­kichl­epi­kossypho­phatto­perister­alektryon­opte­kephallio­kinklo­peleio­lagōio­siraio­baphe­tragano­pterygōn on sõna, mida kasutatakse väljamõeldud roa tähistamiseks Aristophanese teoses "Naised rahvakoosolekul" ("Ekklēsiazousai", kirjutatud arvatavasti aastal 392 eKr).

Sõna transkriptsioon
vanakreeka ladina tähtedega

λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεο-
κρανιολειψανοδριμυποτριμματο-
σιλφιοκαραβομελιτοκατακεχυμενο-
κιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστερα-
λεκτρυονοπτοκεφαλλιοκιγκλοπε-
λειολαγῳοσιραιοβαφητραγα-
νοπτερύγων

Lopadotemachoselachogaleo-
kranioleipsanodrimhypotrimmato-
silphioparaomelitokatakechymeno-
kichlepikossyphophattoperistera-
lektryonoptekephalliokinklope-
leiolagōiosiraiobaphetraga-
nopterygōn[1]

(vv. 1169–1175)

Teadaolevalt on tegemist pikima kirjandusteoses avaldatud sõnaga.[2][3]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. Umberto Albini, Nel nome di Dioniso, Garzanti, 2002, p. 30. ISBN 978-88-11-67420-7
  2. Kenneth M., De Luca (2005). "The Political Allegory of the Assemblywoman". Aristophanes' male and female revolutions: a reading of Aristophanes' Knights and Assemblywomen. Lexington Books (inglise). Lanham. Lk 124. ISBN 978-0-7391-0833-8. Vaadatud 10. märtsil 2013. It is the longest word we know of in Ancient Greek literature, as the names for a host of edibles are merged into one
  3. Guinness Book of World Records, 1990 ed, p. 129 ISBN 0-8069-5790-5