Leedu ajalugu

Allikas: Vikipeedia
Leedu 21. sajandil
Leedu etnograafilised piirkonnad: Žemaitija ehk Samogitia, Aukštaitija, Väike-Leedu, Suvalkija ja Dzūkija
Euroopa poliitiline kaart umbes 1000

Leedu ajalugu on ülevaade Leedu riigi maa-alal toimunud ajaloolistest sündmustest ja ajaloost.

Leedu ja Ida-Euroopa alad 1125. aastal
Balti hõimude asualad umbes 1200

Vanaaeg[muuda | redigeeri lähteteksti]

Viimane jääaeg lõppes Leedus varem kui Eestis. 15 tuhat aastat tagasi, kui Eesti alal oli täielikult igijääga kaetud, oli Leedu juba täielikult jäävaba[1]. Esimesed inimesed saabusid Leedu maa-alale 12 tuhat aastat tagasi. Leedu ajaloolase Marija Gimbutase hinnangul saabusid nad kahest suunast: ühelt poolt Jüüti poolsaarelt, mis tollal ei olnud poolsaar, koos Skånega, mis tollal oli ühendatud Jüütimaaga, kuid mitte ülejäänud Skandinaaviaga, ning teiselt poolt Poolast. Mõlemad olid rändhõimud, kes ei rajanud püsivaid asulaid, aga kultuuriliselt olid nad erinevad, mis on näha nende asulapaikadest leitud tööriistadest.

8. aastatuhandel eKr kliima soojenes ja Leedu kattus metsadega. Inimesed hakkasid vähem rändama. Nad tegelesid endiselt jahi, kalapüügi ja korilusega. Umbes 7000 aastat tagasi hakati koduloomi pidama. Elamud muutusid keerulisemaks ja võisid varju pakkuda suuremale arvule inimestele. Põllumajandusega hakati tegelema alles 3. aastatuhandel eKr, umbes sel ajal hakkas tekkima kaubandus.

Leedu alad 1230-1240
Leedu alad 1240-1263

Balti hõimud jõudsid Läänemere idakaldale umbes 3000 aastat eKr. Nad esindasid nöörkeraamika kultuuri. Tänapäeval on balti keelkonda kuulunud balti rahvastest säilinud vaid idabalti rahvad: leedulased ja lätlased (sh latgalid). Läänebalti hõimud – preislased, jatvingid, galindid jt – on välja surnud. Balti hõimude sekka kuulusid ka kuršid, semgalid, seelid, samogiidid, aukštaidid, skalvid, sembid, natangid, varmid, pogesaanid, pomesaanid, bartid ja nadruvid.

Muinasaeg[muuda | redigeeri lähteteksti]

Rauaaeg[muuda | redigeeri lähteteksti]

Rooma rauaaeg dateeritakse Leedus 1.-4. sajandisse, keskmist rauaaega Leedus dateeritakse 5.9. sajandisse, mil linnused olid muudetud tugevateks kantsideks, mis hiljem kujunesid ka tähtsaiks majanduslikeks ja administratiivseteks keskusteks. Tänapäeva Vilniuse keskel asuva Gediminase lossimäel ulatub kultuurkihi tekkimine ajas tagasi 1. aastatuhande keskele. Leedu läänerannikul asus üks tähtsamaid kurššide tugipunkte Apuolė, mida 9. sajandi kroonikates nimetatakse linnaks. Linnus asus kahe jõe ühinemiskohal neemikul ning on maapoolselt otsalt kaitstud võimsa valliga. Linnamäe ümber paiknes suur avaasula. Trakai piirkonnas asus Aukštadvarise linnamägi. Alates 5.–6. sajandist hakkasid erinevad hõimurühmad Leedumaal – kuršid, skalvad, žemaitid, semgalid ja leedulased – moodustama oma administratiivseid ja territoriaalseid liite.

Nooremat rauaaega dateeritakse Leedus 10.13. sajandi alguseni. Esimest korda mainiti Leedut 1009 Quedlinburgi kroonikas, mille järgi püha Brunoni ja 18 munga elu sai õnnetu lõpu 19. märtsil 1009, kui nad Venemaa ja Leedu piiril paganate poolt taevariiki saadeti.[2]

Esialgu maksid leedu hõimud Polotski vürstiriigile andamit, aga Kiievi-Vene nõrgenedes hakkas olukord muutuma vastupidiseks. Pöördepunkt oli 1180. aastatel, mil leedulased lakkasid maksmast andamit ja hoopis ise korraldama rüüsteretki tänapäeva Valgevenes asuva Polotski ja Loode-Venemaal asuva Pihkva vürstiriigi vastu, ähvardades isegi Novgorodi vürstiriiki. 12. sajandi lõpust on Leedumaalt teada umbes 700 maalinna. Feodaalsuhted muutusid valitsevaiks 13. sajandil. 13. sajandi algusest on teada 8 maakonda (Ceklis, Dainava, Deltuva, Karšuva, Lietuva, Medininkai, Nalšia ja Upyte), mille eesotsas olid vürstid. Aastal 1219 on nimetatud 22 vürsti. 13. sajandi alguseks oli kujunenud Leedu vürstiriikide konföderatsioon, mille eesotsas seisis viis vanemat vürsti.

Keskaeg[muuda | redigeeri lähteteksti]

Władysław II Jagiełło.
Jan Matejko maal.
Leedu ja Poola 1387. aastal
Leedu suurvürstiriik 13. –15. sajandini
Lublini uniooni järgne Leedu ja Poola ühisriik

Leedu Suurvürstiriik[muuda | redigeeri lähteteksti]

Mindaugas, Aukštaitija vürst ja hilisem Leedu suurvürst, ühendas leedu hõimud, Aukštaitija, Žemaitija ja teisi maid ning osa jatvingide ja kuršide alasid riigiks 1230. aastatel. 6. juulil 1253 krooniti ta Leedu suurvürstiks (leedu keeles didysis kunigaikštis). Leedu oli viimane paganlik riik Euroopas ning seetõttu oli ta sagedane Saksa ja Liivi ordu korraldatud ristisõdade sihtmärk. Sellest hoolimata laienes Leedu kiiresti, hõivates ida ja lõuna pool asunud, kuid poliitiliselt nõrgenenud slaavlaste maid. Mindaugas ühendas sajandi keskpaiku maa-ala, mida on nimetatud Must-Veneks, Polotski vürstiriigi osad, Turovi-Pinski vürstiriigi lääneosa, vürstiriigid Prõpjatsi jõe ülemjooksul ja osa Volõõniamaast. Edu saavutati ka võitluses saksa ordurüütlitega Saule (1236) ja Durbe lahingus (1260).

Pärast Mindaugase tapmist 1263 jagunes Leedu vürstiriikideks, Leedu suurvürsti võim säilis ainult nimeliselt.

Leedu suurvürstid Traidenis (12701282), Vytenis (1293–1316) ja Gediminas (13161341) taastasid ühtse riigi. Gediminas tugevdas päriliku suurvürsti võimu. Leedu lõi 13. ja 14. sajandil korduvalt tagasi tatarlaste rünnakuid. 14. sajandi I poolel ühendas Gediminas Leeduga Valge-Vene, Polotski vürstiriigi ja osa Ukrainast. Algirdas liidendas Vitebski ja Brjanski vürstiriigi (1356). Tema valitsemise ajal (13451377) olid Leedu, Vene ja Žemaitija suurvürstiriigi kontrolli all tänapäeva Smolenski, Brjanski, Kaluga, Tula, Orjoli, Moskva, Pihkva ja Novgorodi alad.

Next.svg Pikemalt artiklis Leedu, Vene ja Žemaitija suurvürstiriik

Liit Poola kuningriigiga[muuda | redigeeri lähteteksti]

1385. aastal abiellus Leedu suurvürst Jogaila Poola kuningriigi pärija Jadwigaga, ristiti katoliku usku ning hakkas Poola kuningaks, Władysław II Jagiełło´na. Sellega algas järkjärguline Leedu ristiusustamine. 1387. aastal asutati Rooma-katoliku kiriku Vilniuse piiskopkond.

1410. aastal purustas Leedu, Vene ja Žemaitija suurvürstiriigi ja Poola ühendatud sõjavägi Grünwaldi lahingus Saksa ordu peaväed ja sellega lõppes sajanditeks Saksa ordu oht Leedule. Saksakeelne sõna grünwald tähendab tõlkes 'roheline mets', leedu keeles žalgiris ja selle lahingu mälestuseks kannab tänapäeval Vilniuse tähtsaim spordiklubi Žalgirise nime.

Moskva–Leedu sõjad[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Moskva-Leedu sõda

Kiievi-Vene riigi lagunemise, slaavi vürstiriikide Kuldhordi vasallriikideks muutmise järel slaavi vürstiriikide killustumise tulemusel oli Leedu, Vene ja Žemaitija suurvürstiriik laienenud slaavi vürstiriikide arvel (Kiievi vürstiriik, Polotski vürstiriik jt).

15. sajandi lõpuks teostus täielikult kirdevene maade ühendamine Moskva suurvürstiriigi võimu alla. Moskva vürstide kõigi vene maade ühendamisele suunatud poliitika viis vastasseisuni Leedu, Vene ja Žemaitija suurvürstiriigiga läänevene maade valitsemise pärast. Moskva suurvürstiriigi ja Leedu, Vene ja Žemaitija suurvürstiriigi vahel toimusid territooriumite valdamise eest sõjad: 1492–1494; 1500–1503; 1507–1508; 1512–1522 ja 1534–1537.

Leedu–Poola ühisriik[muuda | redigeeri lähteteksti]

14471492 ja 15011569 olid Leedu, Vene ja Žemaitija suurvürstiriik ja Poola kuningriik personaalunioonis. Lublini uniooniga liitusid Leedu ja Poola 1569 üheks riigiks Rzeczpospolitaks. Leedu säilitas oma haldus- ja kohtuorganid, sõjaväe ja riigikassa. Võim kuulus Poola-Leedu ühisele seimile. III Leedu statuut 1588 vormistas šlahta seisusena. Pärast Bresti uniooni (1596) edenes katoliiklus.

Next.svg Pikemalt artiklis Rzeczpospolita

Vene-Poola sõja ajal 16541667 hõivasid Venemaa väed suure osa Valgevenest, kuid Andrussovo vaherahuga 1667 jäi maa Rzeczpospolitale.

Lahingutegevus Põhjasõjas aastatel 1700–1709

Uusaeg[muuda | redigeeri lähteteksti]

Sõjad Venemaa ja Rootsiga 16. sajandi keskpaigast 18. sajandi alguseni kurnasid Leedut. Teravnesid rahvuslikud ja klassivastuolud. Leedu šlahta poolastus 17. ja 18. sajandil tunduvalt.

Põhjasõda[muuda | redigeeri lähteteksti]

17051709 toimus Leedus mitu Põhjasõja lahingut.

Next.svg Pikemalt artiklis Põhjasõda

Sõdades kannatanud majandus elavnes 18. sajandi II poolel, hakkasid tekkima varakapitalistlikud suhted.

Venemaa keisririigis[muuda | redigeeri lähteteksti]

Rzeczpospolita jagamised: 1772, 1793 ja 1795
1793. aastal Venemaa keisririigiga liidetud alad

Rzeczpospolita jagamisega 1772, 1793, 1795 läksid Leedu ja Valgevene alad Venemaa keisririigile, välja arvatud Sūduva ja osa Podlaasiast (need liideti Venemaaga vastavalt 1815 ja 1807). 1796 moodustati kahest kubermangust: Vilno ja Slonimi kubermangust, Leedu kubermang, mis 1802 jaotati Vilniuse (Vilno) ja Hrodna kubermang. Vilno kubermangust eraldati 1842. aastal Kovno kubermang.

Leedumaa kubermangud Venemaa keisririigis 1867–1914

Poola ülestõusud[muuda | redigeeri lähteteksti]

Leedut haaras ka Poolas Tadeusz Kościuszko juhtimisel 24. märtsil 1794 puhkenud ülestõus.

1820. aastail, eriti pärast 1830.–1831. aasta Poola Novembriülestõusu lämmatamist tugevnes tsarismi surve: likvideeriti üliõpilaste salaseltsid "Filomaadid" ja "Filaretid", 1832 suleti Vilniuse Ülikool.

1863 Poolas puhkenud Jaanuariülestõus (seda juhtisid Zygmunt Sierakowski, Antanas Mackevičius ja Kastuś Kalinoŭski) haaras ka Leedu alasid. Pärast ülestõusnute lüüasaamist Biržai juures 7.9. mail 1864 lämmatati ülestõus Vilniuse kindralkuberneri Mihhail Muravjovi juhtimisel.

Aastatel 1864–1904 oli keelatud leedukeelsete raamatute trükkimine ladina tähestikus, leedu keel oli koolides ja ametiasutustes keelatud. Preisi kuningriigis saksastati Klaipėda ala, kus 1872 keelati koolides leedu keele kasutamine.

Uusim aeg[muuda | redigeeri lähteteksti]

1860. aastail algas streigiliikumine. 1900 tekkis uus partei Poola Kuningriigi ja Leedumaa Sotsiaaldemokraatia. 19051906 toimus Leedus palju streike, relvastatud kokkupõrkeid politseiga ja talupoegade väljaastumisi.

Esimene maailmasõda Leedus[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Leedu Esimeses maailmasõjas, Leedu iseseisvussõda

Esimese maailmasõja käigus okupeerisid Saksa keisririigi väed Leedu ja Kuramaa 1915. aastal. Vilnius hõivati 19. septembril 1915. aastal ning liideti Saksa vägede poolt okupeeritud Idaalade Ober-Osti sõjaväelise valitsuse alla. Saksa okupatsioonivõimude kontrolli all moodustatud (mitte vabalt valitud) esindajate Vilniuse konverentsilt (18.–22. september 1917) nõuti konverentsilt Saksa ülemvõimu tunnistamist (analoogselt 1917. aasta kevadel Balti hertsogiriigi Balti landesraadi moodustamisega, Eestis ja Lätis).

Leedu Nõukogu (Lietuvos Taryba) liikmed

Iseseisvusdeklaratsioon[muuda | redigeeri lähteteksti]

Leedu parempoolsed poliitikud moodustasid konverentsil oma võimuorgani, 20-liikmelise, Leedu Nõukogu (Lietuvos Taryba), mis Jonas Basanavičiuse juhtimisel kuulutas välja 11. detsembril 1917. aastal Leedu iseseisvuse, Saksa protektoraadi all ja võttis seejärel 16. veebruaril 1918 vastu Leedu riigi moodustamist käsitleva deklaratsiooni.

Leedu kuningriik[muuda | redigeeri lähteteksti]

Leedu riiginõukogu kutsus Monacos sündinud katoliiklase 2. Urachi hertsogi ja Württembergi krahvi, Wilhelm Karl Florestan Gero Crescentiuse 4. juunil 1918 Leedut valitsema ja too nõustus. Wilhelm nõustus alaliselt Leedus elama ja leedu keele selgeks õppima, kuid ei jõudnud ise kunagi Leetu. 11. juulil valiti ta Leedu kuningaks Mindaugas II nime all. Ta sai Saksa keisririigi toetusel juriidiliselt võimul olla kuni 2. novembrini 1918, mil Leedu riiginõukogu tühistas oma otsuse Mindaugas kuningaks kutsuda.

1918. aasta 11. novembril allkirjastas Esimese maailmasõja kaotanud Saksamaa Compiègne vaherahulepingu ning lõpetas sõjategevuse Idarindel. Saksamaa kapitulatsiooni järel moodustati Leedus oma valitsus, mille juhiks, Leedu esimeseks peaministriks oli 11. novembrist26. detsembrini 1918. aastal, Augustinas Voldemaras.

Leedu NSV, Leedu-Valgevene NSV[muuda | redigeeri lähteteksti]

Leedu-Valgevene NSV

8. detsembril 1918 moodustati Vilniuses Ajutine Revolutsiooniline Tööliste ja Talupoegade Valitsus, mida juhtis Vincas Kapsukas. 22. detsembril tunnustas Vene SFNV Leedu NSV iseseisvust. 1918. aasta novembrist 1919. aasta jaanuarini hõivas Punaarmee koos kohalike partisanidega suurema osa maast. 1. jaanuaril 1919 kuulutati Smolenskis välja Valgevene NSV. 5. jaanuaril 1919 viidi valitsus Minski, mis jäigi Valgevene pealinnaks. Veebruariks oli Kesk- ja Ida-Leedu revolutsioonilise valitsuse kontrolli all. 18.20. veebruaril toimus Vilniuses Leedu nõukogude I kongress, mis kinnitas Leedu ja Valgevene ühinemise Leedu-Valgevene NSV-ks. 27. veebruaril 1919 valiti Leedu ja Valgevene NSV ühine valitsus, mille esimees oli Vincas Kapsukas.

Leedu Vabariik[muuda | redigeeri lähteteksti]

Leedu Vabariik kuulutati välja 16. veebruaril 1918, kuid 1919. aasta veebruaris-augustis hõivasid Poola väed osa Leedu ja Valgevene NSV-st, sealhulgas 21. aprillil Vilniuse. 1920. aasta aprillis algas Poola-Nõukogude sõda. Juulis hõivas Punaarmee Vilniuse ja selle ümbruskonna. Vene SFNV tunnustas 12. juulil 1920 sõlmitud rahulepinguga Leedu Vabariigi iseseisvust ja loovutas Vilniuse ala Leedule, kuigi selle 139 tuhandest elanikust oli leedulasi vaid 1,6% (poolakaid 54%, juute 41%).

Leedu territooriumi muudatused aastatel 1939-1940

Poola-Nõukogude sõja käigus hõivasid Poola väed 9. oktoobril 1920 Vilniuse uuesti ja Leedu Vabariigi ajutiseks pealinnaks sai Kaunas. Kuid 1922 vastu võetud Leedu põhiseadus sätestas, et Leedu pealinn on Vilniuses. Leedu ei tunnistanud Poola võimu Vilniuse üle isegi de facto. Poola ja Leedu vahel ei olnud kuni 1938. aastani diplomaatilisi suhteid. Üle Leedu-Poola piiri ei liikunud rongid, telegraafiliinid ega isegi post. Leedu deklareeris Vilniust oma pealinnaks kõigis ametlikes dokumentides, kaasa arvatud 1922 vastu võetud põhiseaduses. Leedu võimuorganid viidi üle Kaunasesse, mida ametlikult nimetati "ajutiseks pealinnaks". Leedu hinnangul pidi Kaunas olema ajutine pealinn seni, kuni Vilnius on "vabastatud Poola okupatsioonist".

Next.svg Pikemalt artiklis Kesk-Leedu, Vilniuse piirkond

Teine maailmasõda[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Leedu Teises maailmasõjas, Vilniuse piirkond, Klaipeda piirkond, Suwałki piirkond
Plaanitud ja tegelikud piirid Kesk-Euroopas aastatel 1939-1940.

23. augustil 1939 sõlmisid NSV Liit ja Saksamaa Molotovi-Ribbentropi pakti, millega jagasid Ida-Euroopa oma mõjusfäärideks. 1. septembril alustas Saksamaa Teist maailmasõda, rünnates Poolat. 17. septembril viis oma väed Poolasse ka NSV Liit. 19. septembril hõivas Punaarmee Vilniuse. 10. oktoobril sõlmiti Leedu Vabariigi ja NSV Liidu vaheline vastastikuse abistamise pakt, mille alusel Leetu paigutati Punaarmee sõjaväebaasid. Vastutasuks lubas NSV Liit Leedule Vilniuse. Punaarmee tõmmati linnast välja ja 27.28. oktoobril 1939 anti Vilnius ja Vilniuse piirkond Leedule üle.

15. juunil 1940 okupeeris Nõukogude Liit kogu Leedu ning moodustati Leedu NSV. 6. augustil 1940. aastal inkorporeeriti Leedu Nõukogude Liitu.

1941. aasta juuni lõpus hõivasid linna Saksa väed, kes 22. juunil olid tunginud kallale Nõukogude Liidule. Leedus elas sõja hakul arvukalt juute, kellest rõhuv enamus langes holokausti ohvriks. Vilniuses asutati kaks getot: väiksem likvideeriti juba oktoobriks, suurem tegutses 1943. aastani.

1. septembril 1943 puhkes Vilniuse getos ülestõus, mis aga maha suruti. Holokaust Leedus hävitas 91% sealsest juudi kogukonnast. Paljud nendest tapeti Vilniuse keskusest kõigest 10 km lääne pool asuvas Paneriai koonduslaagris. Seal hukati umbes 70 tuhat juuti, 20 tuhat poolakat ja 8 tuhat vene sõjavangi, kokku umbes 100 tuhat inimest.

Next.svg Pikemalt artiklis Ostland, Leedu kindralkomissariaat

13. juulil 1944 vallutas Punaarmee taas Vilniuse.

Leedu NSV[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Leedu NSV

Taasiseseisvumine, Leedu Vabariik[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Balti kett, Vilniuse teletorni vallutamine, Medininkai piiriületuspunkt

4. veebruaril 1991 sai Island esimeseks riigiks, kes tunnustas Leedu iseseisvust. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist võeti Leedu 17. septembril 1991 koos Eesti ja Lätiga vastu ÜRO-sse. Viimased Venemaa väeüksused lahkusid Leedust 31. augustil 1993. Leedu esitas taotluse astuda NATO-sse 1994. 2004 sai ta koos Eestiga NATO ja Euroopa Liidu täisliikmeks ja ühines 21. detsembril 2007 samuti koos Eestiga Schengeni leppega.

Viited[muuda | redigeeri lähteteksti]