Lülitus

Allikas: Vikipeedia

Lülitus on elektrotehnikas

  • omavahel elektriliselt ühendatud elektri- ja elektroonikaseadiste kogum, näiteks elektroonikalülitus, analooglülitus, digitaallülitus, integraallülitus, mikrolülitus (kõnekeeles ka mikroskeem);
  • elektriahela elementide ühendamise viis, näiteks tähtlülitus, kolmnurklülitus, jadalülitus, rööplülitus; selles tähenduses on -lülituse asemel levinum -ühendus: tähtühendus, kolmnurkühendus, jadaühendus, rööpühendus;
  • liitsõnades on lülitus- enamasti tähenduses lülitamine (sisse-, välja-, ümberlülitamine): lülitusseade, lülitusaparaat, lülituskilp.

Elektri- ja elektroonikalülituse elementide ning nendevaheliste ühenduste graafiline kujutis on skeem, näiteks struktuuriskeem, põhimõtteskeem, lahterskeem ehk plokkskeem, ühendusskeem, montaažiskeem.