Lüüger

Allikas: Vikipeedia
Lüüger

Lüüger (pr. lougre) oli harilikult kolmemastiline kiire, väike purjelaev, mida kasutati side-, posti- ja kaaperlaevana, aga ka kalapüügiks ja kaubaveoks. Kandevõime oli 40-140 tonni. Purjestus koosnes pika pukspriidi kohal asuvast eespurjest ja alamastidel ning tengidel paiknevatest trapetsikujulistest raapurjedest ehk nn lüügerpurjedest. Et besaanmast asetses päris ahtris, juhiti besaanpurje soot tekile piki ahterpriiti (ahtrist väljaulatuvat paikset peelt). Lüüger leidis kasutamist 18. sajandil Prantsusmaal, hiljem ka Suurbritannias.