Kongruents (arvuteooria)

Allikas: Vikipeedia

Kongruents ehk kongruentsus on arvuteoorias täisarvude erinevus teatud kindla naturaalarvu (mooduli) kordsete võrra.

Arvud a ja b on kongruentsed, kui jagamisel teatava kindla naturaalarvuga n > 1 (mooduliga) annavad nad ühesuguse jäägi, st nad kuuluvad samasse jäägiklassi n järgi.

Arvude a ja b kongruentsus mooduli n järgi kirjutatakse