Komi Vabariigi hümn

Allikas: Vikipeedia

Komi Vabariigi hümn (komi keeles Коми Республикаса кып, vene keeles Государственный гимн Республики Коми) on Komi Vabariigi ametlik hümn. Selle sõnad ja muusika on kirjutanud Viktor Savin. Komikeelsed sõnad mugandas Vladimir Timin, venekeelsed sõnad Aleksandra Šergina ja Aleksandr Suvorov. Muusika mugandas Mihhail Hertzmann. Muusika võeti kasutusele aastal 1994, sõnad aastal 2006.[1]

Sõnad[muuda | muuda lähteteksti]

Komi keeles[2][muuda | muuda lähteteksti]

Kirillitsa Transliteratsioon IPA transkriptsioon Eestikeelne tõlge
Ылын-ылын Войвылын
Джуджыд парма сулалӧ.
Парма шӧрын варыш поз
Кыпыд горӧн шыалӧ.
Лэбзьӧй, повтӧм варышъяс,
Вына бордъяс шеныштлӧй,
Веськыд туйӧд нуӧдӧй,
Коми мусӧ югдӧдӧй!
Õlõn-õlõn Vojvõlõn
Džudžõd parma sulalö.
Parma šörõn varõš poz
Kõpõd gorön šõalö.
Lębźöj, povtöm varõš‘jas,
Võna bord‘jas šenõštlöj,
Veśkõd tujöd nuödöj,
Komi musö jugdödöj!
ɨɫɨn-ɨɫɨn vojvɨɫɨn
d͡ʒud͡ʒɨd pɑrmɑ suɫɑɫɘ.
pɑrmɑ ʃɘrɨn vɑrɨʃ poz
kɨpɨd gorɘn ʃɨɑɫɘ.
ɫebʑɘj, povtɘm vɑrɨʃjɑs,
vɨnɑ bordjɑs ʃʲenɨʃtlɘj,
vʲesʲkɨd tujɘd nuɘdɘj,
komʲi musɘ jugdɘdɘj!
Kaugel, kaugel põhjas
asub kõrge taiga.
Taiga südames on pistriku pesa,
kust kostab linnupoegade rõõmsat sirinat.
Lennake, te kartmatud pistrikud,
lehvitage oma tugevaid tiibu!
Juhtige lühemat teed pidi
Komimaa õndsa eluni!

Vene keeles[2][muuda | muuda lähteteksti]

Kirillitsa Transliteratsioon IPA transkriptsioon Eestikeelne tõlge
Север, наш родимый край,
Глубоки твои снега,
Холодны твои ветра,
Высока твоя тайга!
Нас несут через века
Соколиные крыла.
Коми край, твоя судьба
Благодатна и светла!
Sever, naš rodimõj kraj,
Gluboki tvoi snega,
Holodnõ tvoi vetra,
Võsoka tvoja tajga!
Nas nesut tšerez veka
Sokolinõje krõla.
Komi kraj, tvoja sud'ba
Blagodatna i svetla!
ˈsʲevʲɪr, naʂ rɐˈdʲimɨj kraj,
ˈɡlubəkʲɪ tvɐˈi ˈsʲnʲeɡə,
ˈxolədnɨ tvɐˈi ˈvʲetrə,
vɨsɐˈka tvɐˈja tɐjˈɡa!
nas nʲɪˈsut ˈt͡ɕerʲɪz‿ˈvʲekə
səkɐˈlʲinɨjə ˈkrɨlə.
ˈkomʲɪ kraj, tvɐˈjæ sʊdʲˈba
bləɡɐˈdatnə ˈi svʲɪtˈla!
Põhjamaa, me kallis maa,
su lumed on sügavad,
su tuuled on külmad,
su taiga on suursugune!
Läbi aegade meid
pistriku tiivad kannavad.
Komimaa, su saatus on
armuline ja helge!

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. "http://www.nationalanthems.us/forum/YaBB.pl?num=1182159965". {{netiviide}}: välislink kohas |Pealkiri= (juhend)
  2. 2,0 2,1 "http://rkomi.ru/en/left/info/gos_simv/gimn/". Originaali arhiivikoopia seisuga 1. november 2012. {{netiviide}}: välislink kohas |Pealkiri= (juhend)