Mine sisu juurde

Kiviõli I Keskkool

Allikas: Vikipeedia

Kiviõli I Keskkool on üldhariduskool Ida-Viru maakonnas Kiviõli linnas.

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

1927. aastal asutati vene õppekeelega Kiviõli algkool. 1930. aastate lõpul kuulus algkooli juurde ka poola õppekeelega klass. 1932. aastal rajati sinna juurde eestikeelne õppeklass, mis esimesel aastal töötas algklasside liitklassina. Esimesel õppeaastal töötati liitklassina (I, II, III), milles oli 34 õpilast.

1930. aastatel ehitati Kiviõlli suurem koolimaja, kus 1940. aastatel toimus õppetöö nii eesti kui ka vene keeles. Tekkis kaks eraldi kooli: Kiviõli Eesti Keskkool ja Kiviõli Vene Keskkool. 1934. aastal muutus neljaklassiline kool kuueklassiliseks.

Kool asus väikeses majas Raudtee tänaval. Korralik koolimaja ehitati Kiviõlli 1930. aastate teisel poolel. Õppetöö Vabaduse tänava koolimajas algas 1. septembril 1938, maja avati pidulikult 4. detsembril 1938, kui valmis ka võimla. Praegu on selles hoones Kiviõli Kunstide Kool. 1940. aastatel õppis selles nii eesti kui ka vene lapsi. Kool hakkas kasvama keskkooliks.

Tekkis kaks eraldi kooli: Kiviõli Eesti Keskkool ja Kiviõli Vene Keskkool. Linn kasvas ja elanike arv suurenes. Koolimaja jäi kahele koolile kitsaks. Ehitati uus maja Metsa tänavale. Sinna pidi minema eesti kool. Uude majja koliti 1949. aasta veebruari alguses. Selle järgi peetaksegi kooli aastapäeva veebruari esimesel laupäeval. Esimene aastapäevapidu oli veebruaris 1950.

1949. aastal ehitati uus koolimaja ja selles hakkas tööle Kiviõli Eesti Keskkool. Esimene lend lõpetas 1949. aastal.

Alates 1. septembrist 1950 on kooli ametlik nimi Kiviõli I Keskkool. Uue maja üheks miinuseks oli see, et puudus võimla. Seegi maja jäi kitsaks, saadi abihoone Nõukogude tänaval (praegune Keskpuiestee, linnavalitsuse hoone). 1959. aasta veebruaris likvideeriti Kiviõli rajoon ja täitevkomitee hoone jäi vabaks. Kümme aastat jooksid õpetajad ja ka vanemad õpilased kahe maja vahet. Lõpuks leiti võimalus ehitada uus koolimaja – praegune Viru tänava kool. Avaaktus toimus 13. septembril 1969. Uus maja oli igati ajakohane: õppekabinetid, aula, võimla, ujula, lasketiir, söökla, töökojad, avarad jalutusruumid, raamatukogu, muuseum. Õpilaste arv oli kõige suurem 1960. aastate lõpul – üle 900 õpilase. Klassikomplekte oli siis 29. Põhikooli osas oli kolm paralleelklassi, keskkoolis kaks. Praegu on õpilasi 340, klassikomplekte 17. Ka õpetajate arv on aja jooksul muutunud. Praegu töötab koolis 32 õpetajat. Oluline on kaadri püsivus. Paljudele on Kiviõli kool olnud ainuke töökoht.

Õppeaastast 2024/25 liitub kool koos kahe teise Ida-Virumaa kooliga Kiviõli Riigikooliks.[1]

Direktorid[muuda | muuda lähteteksti]

 • 1932–1934 Antonina Veletsky-Velling
 • 1934–1939 Salme Kübar-Tepp
 • 1939–1944 Artur Vihtma
 • 1944–1951 Irina Hrebtova
 • 1951–1956 Vsevolod Snetkov
 • 1956–1958 Asta Järve
 • 1958–1962 Olav Raie
 • 1963 Liivia Karp-Roose
 • 1963–1965 Väino Roose
 • 1965–1995 Olav Raie
 • 1995–1998 Arne Piirimägi
 • 1998–2004 Rein Oselin
 • 2004–2019 Heidi Uustalu
 • 2020–2022 Anu Vau
 • 2022 Tiit Kristofer Salvann II

KIK-i sõber[muuda | muuda lähteteksti]

Tunnustamiseks saab esitada suure südamega kooli heategija, kogukonna liikme, kes väärib oma tegevusega märkamist ja esiletõstmist.

Esitaja: õpilane, õpilasesindus, kooli töötajad, juhtkonna liikmed.

Sihtrühm: kodanik, kodanike rühmitus, õppeasutuse pidaja, organisatsioon, hoolekogu

Eesmärk: KIK-i sõbra auhinnaga on tunnustatud kodanik, kodanike rühmitus, õppeasutuse pidaja, organisatsioon või hoolekogu, kes on meie kooli toetanud ja abistanud õppija jaoks mitmekülgse arengukeskkonna loomisel, on olnud heaks partneriks "Ettevõtliku kooli" programmi põhimõtete ellurakendamisel nii õppeprotsessi siseselt kui ka väliselt (nt huvitegevuses).

Definitsioon:

 • KIK-i sõber on panustanud omakasupüüdmatult oma aega ja head tahet õppija arengu jaoks parimate tingimuste loomisesse, on olnud hea koostööpartner meie erinevates ettevõtmistes.
 • Auhinna saaja on toetanud õpilast või õpilaste gruppi või õppeasutust füüsilise ja/või vaimse arengukeskkonna loomisel.
 • Auhinna saaja on kajastanud KIK-i edulugusid ja ettevõtmisi meedias.
 • KIK-i sõbra tegevus on olnud eeskujuks õppuritele ning oma tegevusega on ta pälvinud koolipere lugupidamise.
 • KIK-i sõbra tegevus on olnud ettevõtlikku õpikeskkonda kujundav, selle mõjul on loodud tahan-suudan-teen hoiakut väärtustav õhkkond.

Esitamine: kandidaatide esitamise tähtaeg on 1 kuu enne auhinna üleandmist, hiljemalt jooksva aasta 23. jaanuaril.

Valimine: esitatud kandidaatide seast valib tunnustatava välja žürii, mille moodustavad ÕE president, kooli direktor, huvijuht ja ettevõtlikkuse koordinaator.

Tunnustamine: auhind (seinaplaat) KIK-i sõber antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel.

1. KIK-i sõber 2013 – Anu Needo

2. KIK-i sõber 2016 – Ida-Viru Ettevõtluskeskus 

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Peegel, M. (2024). Paarkümmend väikekooli lõpetab tegevuse iseseisva asutusena. ERR, 2. veebruar 2024. 2. veebruar 2024, [1]