Mine sisu juurde

Katend

Allikas: Vikipeedia
 See artikkel räägib mäenduse mõistest; tee-ehituse mõiste kohta vaata artiklit Teepinnas

Katend

Katendiks nimetatakse mäenduses kõike, mis lasub maavaralasundi peal.

Rõhtsa lasumise puhul on katend sama mis lasum (geoloogias kasutusel olev üldisem mõiste).

Maavara avakaevandamisel katend eemaldatakse, allmaakaevandamisel töötatakse katendi all.

Allmaakaevurid nimetavad katendit ka laeks, laekivimeiks.

Katendi paksusest sõltub, kas maavara on otstarbekas väljata ava- või allmaakaevandamisega.

Eesti põlevkivimaardlas on avakaevandamine otstarbekas, kuni katend on õhem kui 27 meetrit.