Kasutaja:Paasik/liivakast

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

{Kasutaja liivakast}}Blokeering (saksa keeles blockieren – tõkestama) on meetodite ja vahendite kompleks, mis tagab aparaadi, masina, elektrilülituse, tööseadise (elemendi) või tehnilise süsteemi teatava seisundi kinnistumise, kusjuures see seisund säilib ka pärast blokeeringu rakendumist põhjustanud teguri mõju lakkamist. Blokeering suurendab seadmete ohutust ja töökindlust: teda rakendatakse transpordisedmeis (näiteks rongiliikluse ohutuse kindlustamiseks), energiasüsteemides, elektrijaamades ja -alajaamades ning mitmesugustes tööstus- ja olmeseadmeis. Blokeering realiseeritakse mehaanilise, optilise, magnetilise või elektrilise sidestusega. Blokeeringu toime lakkab, kui aparaadi- või masinaosa viiakse lähteasenndisse või lubatavasse uude asendisse.[1] Seega: blokeering tagab aparaadi, masina, elektrilülituse, tööseadise (elemendi) või tehnilise süsteemi lubatud (ohutud) seisundid ja töö, ning väldib lubamatud seisundid (ohtliku olukorra).


Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Blokeering. Tehnikaleksikon. Tallinn: Kirjastus Valgus 1981 lk 54Diferentsiaalregulaatori väljundsignaal y on avaldatav seosega

.

kus TD on diferentsiaalregulaatori ajakonstant, x—sisendsignaal.

Joonis 1. Proportsionaal-Integraalregulaatori struktuuriskeem


Soojusprotsesside juhtimisel kasutatakse kõige sagedamini PI-regulaatoreid, millel on nii P- kui I-regulaatori omadused. Analoog-PI-regulaatori väljund on 

.

Digitaalse PI-regulaatori väljundfunktsioon on avaldatav kujul

.Seetõttu ei saa reaalselt kirjeldada eraldi P- ja I-reguleerimist nii, nagu lihtsustatult kujutatud joonisel 2. Kui tagasiside hõlmab täiturmehhanismi, siis on PI-regulaatori ülekandefunktsioon avaldatav valemiga

.

kui aga tagasiside ei hõlma täiturit, siis on vaja tagasisideahelasse lülitada aperioodiline lüli võimendusteguriga

.


ka siis on regulaatori ülekandefunktsioon sama. PI-regulaatori siire lõpeb siis, kui x = x0, s.t. kui sisendsignaali hälve on likvideeritud.[1]

Negatiivse tagasisidega süsteemis kujutab regulaatori sisendsuurus x seadeväärtuse xs ja tagasisidesignaali xts vahet (joonis 2).

.

Arvestades tagasisidet saame diskreetse proportsionaalregulaatori väljundfunktsiooniks

.

Ülekandefunktsioon on kogu automaatikasüsteemi või selle üksiku lüli väljundsuuruse Laplace`i teisenduse suhe sisendsuuruse Laplace`i teisendusse. Joonisel 2 kujutatud struktuuriga proportsionaalregulaatori ülekandefunktsioon dünaamilises olukorras Wr(p) on

.

kus poperaatormuutuja (kompleksarv),

kP – regulaatori võimendi võimendustegur,

W2 (p) – täiturmehhanismi ülekandefunktsioon,

kts – tagasisideahela võimendustegur.

Ligikaudu võime kirjutada[1]


.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Automaatregulaator

Kontroller

PID-regulaator

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. 1,0 1,1 Liiske, Matti. Sisekliima, Tartu: Eesti Põllumajandusülikooli kirjastus, 2002. 188 lk.
Viitamistõrge: <references>-siltide vahel olevat <ref>-silti nimega "TLpr" ei kasutata eelnevas tekstis.

Elektriküttekeha[muuda | muuda lähteteksti]

Erikujulisi elektriküttekehi

CO2


Küttekehade kasuamine[muuda | muuda lähteteksti]

Läbivooluküttekehi kasutatakse keskküttes, soojusvahetites, vedelikemahutite küttesedmeis jm. Elektriküttekehi kasutatakse elektriahjudes, -pliitides, hoonete kütte- ja kliimasedmeis, masinate ja aparaatide kohtkütteseadmeis jm. [1]

α=(360°)/(N_ph∙m∙Z)360°


kus on pooluste arv faasi kohta, m faaside arv ning Z hammaste arv.


Kiirgustemperatuur arvutatakse valemiga

         


kus on musta kera sisetemperatuur, K,

- ümbritseva õhu temperatuur, K,

- õhu liikumiskiirus, m/s,

- konvektiivset ja kiirgussoojusülekannet arvestav tegur , =0,247·1092

  ja .


   ,

kus on vee erisoojus, J/(m3·K),

Q – soojuskandja vooluhulk, m3s,

– antava vee temperatuur, °C,

– tagastuva vee temperatuur, °C.

 1. Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt. Viite nimega EE5 tekst puudub.