Kasutaja:Naat/harjutus

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

I Akadeemiline tekst loeng Naat (arutelu) 24. september 2012, kell 17:02 (EEST)

"Teaduse kolm põhilist funktsiooni on kirjeldada, seletada ja ennustada" Teadustöös peab olema probleem mida lahatakse.

Lõputöö:/teadustekst metoodika peab olema kirjeldatud (valim, protseduur, mõõtmisvahend, analüüsimeetod) Eelnevad tööd/kasutatud kirjandus Teadustöö lugejal peab olema võimalus hinata uuringu andmeid, korrata katseid, jälgida autori mõttetööd, kontrollida kas andmed kinnitavad järeldusi. Tekst peab olema objektiivne, süsteemsus (terminoloogiline ühtsus, väidete väljaarendamine?), mõtteline ja sisuline tihedus (iga lause olgu oluline arendagu teksti - K. Vonnegut) plagiaadi vältimiseks viita korrekselt!

Ülesehitus: Pealkiri, resümee (abstract)(kiire ülevaade. kirjutatakse viimasena - minevikuvormis!), sissejuhatus, metoodika, tulemused, arutelu/järeldused, kokkuvõte (soovitused/piirangud - mis tingimustel töö kehtib), kasutatud kirjandus, lisad (kui vaja) Huvi äratamine soodustab viitamiste arvu! St hästi kirjutatud artikkel.

Pealkiri pannakse viimasena - see on teema võimalikult täpne sõnastus. Mida pikem pealkiri seda täpsem kuigi raskem meeles pidada. Probleemisõnastus: 1 probleem , 1 eesmärk. Kui on hüpotees siis see käib koos statistikaga. Statistika - hüpotees! UT digikogu D- space. Plagiaadi tuvastamiseks on oma programmid. www.dustball.com/cs/plagiarism.checker Igal instituudil on oma kinnitatud juhend viitamiseks. (vt viitamiseks: mendeley.com ja qiqqa.com moodle.ut/opiobjektid/mkursus/infootsing www.utlib.ee, scholar.google.com, ESTER Eesti keele tesaurus: www.filosoft.ee/thes_et

..................................

Spektroskoopialink Spektroskoopia

Viide no 1 ][1]]

Pilt ehk läheb alla suurelt ST vs LOU - 21

4 tilde ~ annab allkirja ja ajatempli. Naat (arutelu) 17. september 2012, kell 17:24 (EEST)

Siia, enda lehe alla, vastava nimega alamlehele tuleb artikkel teha. MITTE vikisse kohe.

  1. märgete