Kasutaja:EeroBot/ETBL/Ilmar Rebane

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Ilmar Rebane (4. august 1912, Peterburi13. juuni 1995, Tartu) oli Eesti õigusteadlane.[1]

Elulugu[muuda | muuda lähteteksti]

Ilmar Rebane oli rätsepa poeg, Leida Loone vend ja Eero Loone onu.[1]

Lõpetas 1930 J. Westholmi Gümnaasiumi, 1936 TÜ ja 1945 Moskva RÜ aspirantuuri; õigusteaduse knd (1945, Moskva Ülikool), väitekiri "Учение о соучастии", õigusteaduse dr (1969, NL Prokuratuuri Instituut, Moskva), väitekiri "Убеждение и принуждение в деле борьбы с посягательствами на советский правопорядок". Töötas 1936–38 Tööliskoja peasekretärina ning vandeadvokaadi abina Tartus ja Tallinnas, 1938–40 õiguskantsleri nõunik. Teenis 1941–43 Nõuk armees tööpataljonis ja 1. Eesti tagavarapolgus. Oli 1944–45 Moskva Ülikooli asp ja 1945–50 TÜ kriminaalõiguse ja -protsessi kateedri vanemõpetaja. 1950–54 oli kodanlikus natsionalismis süüdistatuna ülikoolist kõrvaldatud, töötas Tallinnas juriskonsultandina ja 1954–55 advokaadina. 1955–70 taas TÜ kriminaalõiguse ja -protsessi kateedri dotsent, aastast 1970 professor ja 1993 emeriitprof, ühtlasi 1955–68 Tartu Õigusnõuandla advokaat, 1966–76 kriminoloogia labori juht. 1990 Salzburgi Ülikooli külalislektor.[1]

Teadustöö[muuda | muuda lähteteksti]

Uurimisvaldkond: kriminaalõigus, kriminoloogia ja õiguse üldteooria, kriminaalseaduste kommenteerimine ja analüüs, Eesti kriminaalseadustiku eelnõu koostamine. Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees 1988–91, EV Ülemnõukogu Presiidiumi nõunik 1990–92 ja Põhiseaduse Assamblee ekspert. Osalenud õigusloomes, koostades õigusaktide eelnõusid ja andes nende kohta eksperthinnanguid. Põhiseadusest tulenevate seaduste eelnõude ekspertgrupi juht 1992–94. Eesti NSV tnl jurist (1987), Eesti Akad Õigusteaduse Seltsi esimees 1989–91. Umbes 400 teadustrükist.[1]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti Teaduse Biograafiline Leksikon, 3. köide

Teoseid[muuda | muuda lähteteksti]

 • Nõukogude kriminaalõigus. Üldosa (kaasautor). Tallinn, 1963
 • Убеждение и принуждение в целе борьбы с посягательствами на советский правопорядок. Tartu, 1966
 • Nõukogude kriminaalõigus. (kaasautor). Tartu, 1966
 • Avalik kõne (kaasautor). Tallinn, 1973
 • ENSV kriminaalkoodeks. Kommenteeritud väljaanne (koost ja kaasautor). Tallinn, 1960–80 (viis trükki)
 • Nõukogude kriminaalõigus. Üldosa I–IV. Tartu, 1974–83
 • Õiguskord ja seda mõjutavad tegurid töökollektiivis. Tartu, 1985
 • Õpetus kriminaalseadusest. Tartu, 1986
 • Kohus. Kaebealune. Kaitsja. Tallinn, 1987
 • Konstitutsiooni reformist. // Nõuk Õigus (1988) 6
 • О методологических и теоретических вопросах причинной свяази в советской уголовном праве. // Уч. зап. ТГУ 806 (1988).

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

 • AAUT III, 70
 • EE 14, 417
 • Nõuk Õigus (1982) 4, 275–277
 • Tartu Riikliku Ülikooli õppe-teaduskoosseisu biobibliograafia nimestik 1944–1980. Trt, 1987, 443
 • II, 146
 • Õigusteaduse doktori, professor Ilmar Rebase tööde personaalnimestik. Tartu, 1987 (koost U. Lõhmus)
 • Kes on kes Eesti poliitikas 1988–1992. Tallinn, 1992, 53
 • Fakulty of Law (1994) 58–59.
Livre.png Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.