Kasutaja:EeroBot/ETBL/Evald Rajavee

From Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Evald Rajavee (aastani 1936 Ulfsak, 22. jaanuar 1924, Valga12. jaanuar 2004, Tallinn) oli Eesti kiirguskeemiateadlane.[1]

Elulugu[edit | edit source]

Evald Rajavee oli raudteelase poeg ja Olaf Rajavee vend.[1]

Lõpetas 1944 Valga Reaalgümnaasiumi ja 1951 Tallinna Polütehnilise Instituudi; keemiakandidaat (1964, Eesti Teaduste Akadeemia), väitekiri "Põlevkivi termilise töötlemise heitvete fenoolid ja nende eraldamine". Töötanud 1951–63 msg ametikohtadel Kohtla-Järve Põlevkivitöötlemise kombinaadis ja Põlevkivi Uurimise Instituudis. 1963–66 NL Plaanikomitee Balti majanduspiirkonna keemiatööstuse peaspetsialist, 1967–83 Läti Teaduste Akadeemia Puidukeemia Instituudi kiirguskeemia labori juhataja, 1984–91 Eesti NSV TA Keemia Instituudi vanemteadur ja juhtivteadur.[1]

Teadustöö[edit | edit source]

Uurinud põlevkivi termilise töötlemise heitvete fenoole ja nende eraldamist, kõrgmolekulaarsete ühendite kiirguskeemia probleeme, radikaalide tekkemehhanismi makromolekulide radiolüüsil, gammakiirguse efekte tselluloosi ja polüetüleeni makromolekulides. Üle 100 teadustrükise ja 10 autoritunnistust.[1]

Viited[edit | edit source]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti Teaduse Biograafiline Leksikon, 3. köide

Teoseid[edit | edit source]

  • Микроколориметрический метод исследования радиационно-химической полимеризации в системе мономер-древесина (kaasautor). // Облагораживание древесины. Рига, 1971
  • Исследование дозных полей гамма-излучения в реакционном объеме прототипа промышленных цилиндрических облучателей радиоционных контуров (kaasautor). // Изв. АН Латвийской ССР. Серия физ. и техн. наук. (1972) 6
  • Исследование сверхмедленных молекулярных движений в целлюлозе методом ЭПР (kaasautor). // Высокомолекулярные соединения. А19 (1977) 11
  • Кинетика затухания фосфоресценции, возбужденной УФ-излучением в гидроксиль-содержащих соединениях (kaasautor). // Химия древесины (1983) 2
  • Влияние гаммаоблучения на структуру целлюлозы (kaasautor). // TA Toim. Füüs-matem 34 (1985) 3
  • Радиолиз огранического вещества горючих сланцев. Гамма радиолиз керогена (kaasautor). // Гор. сл. (1988), 5 /4.

Kirjandus[edit | edit source]

Livre.png Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.