Kasutaja:EeroBot/ETBL/Arvo Ots

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Arvo Ots (sündinud 26. juunil 1931 Pärnus) on Eesti tehnikateadlane ja soojusenergeetik.[1]

Elulugu[muuda | muuda lähteteksti]

Arvo Ots on kooliõpetaja poeg.[1]

Lõpetas 1950 eksternina Tallinna 2. Keskkooli, 1955 TPI meh-teaduskonna, 1958 Ehituse TUI aspirantuuri, tehnikakandidaat (1958, TPI), väitekiri "Põlevkivitolmu põlemine", tehnikadr (1968, Eesti TA), väitekiri "Füüsikalis-keemilised protsessid põlevkivi tolmkütte kolletes". Eesti TA liige (1983). Oli 1958–60 Ehituse TUI nooremteadur, aastast 1960 TPI soojusenerg kateedri dotsent, 1968–92 kateedri juhataja, 1969– professor, 1992– soojustehnika instituudi juhataja. Lugenud termodünaamika, kütuste, põlemise ja keskkonnakaitse, katelseadmete ning soojuselektrijaamade kursusi. Juhendanud u 30 väitekiri-a.[1]

Teadustöö[muuda | muuda lähteteksti]

Peamine uurimisvaldkond – põlevkivi energeetiline kasutamine. Teadustöö tähtsamad suunad: põlevkivi koostise, kütteväärtuse ja põlemisgaaside hulga arvutamine kütuse tehn analüüsi andmete alusel; tolmustatud põlevkivi põlemiskarakteristikud, leegi levikukiirus ja mahuline soojuseraldus; väikese põlevaine ja suure mineraalosa sisaldusega koksistunud polüfraktsioonse tolmkütuse põlemine; põlevkivi mineraalosa komponentide käitumine põlevkivi põlemisel; tolmkütte katelde kollete saastumise mehhanism; termiline piirikiht ja selle mõju soojusülekandele koldes; soojusülekande dünaamika aurukatelde küttepindades muutuvsaastumise tingimustes; teraste kõrgtemperatuurne korrosioon; katla küttepinna torude korrosioon-erosiivne kulumine; aurukatelde küttepindade veejoaga puhastamine ja kombineeritud puhastustehnoloogia; temperatuurišoki mõju katla küttepinna metallile; õhku saastavate komponentide teke vedelkütuste ja põlevkivi põletamisel; põlevkivi põletamine ülerõhulises koldes. Osalenud Eesti energ arengut käsitlevate programmide väljatöötamisel. Eesti TA Inform ja Tehnikateaduste Osakonna akadeemilise sekretäri asetäitja, ajakirja Oil Shale peatoim aset, "Eesti Põlevkivi" haldusnõukogu liige, "Eesti Energia" tead konsultant jt org-de liige. Soome Tehnikateaduste Akad välisliige (1966). USA Meh-inseneride Assots-i liige (2005). ENSV teeneline teadlane (1981). ENSV riiklik preemia (1970 ja 1980, kollektiivis). Eesti TA medal (2001), Valgetähe IV klassi teenetemärk (2002). Üle 280 teadustrükise, arvukalt õppe- ja aimeartikleid, sh 3 monograafiat, 14 autorit.[1]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti Teaduse Biograafiline Leksikon, 3. köide

Teoseid[muuda | muuda lähteteksti]

 • Termodünaamika. Tallinn, 1972
 • Soojustehnika (kaasautorid A. Kull, I. Mikk.) Tallinn, 1966, 21974
 • Процессы в парогенераторах при сжигании сланцев и Канско-Ачинских углей. М, 1977
 • Soojustehnika käsiraamat (kaasautor). Tallinn, 1977
 • Коррозия и износ поверхностей нагрева котлов. М, 1987
 • Formation of Air-Polluting Compounds while Burning Oil Shale. // Oil Shale 9 (1992) 1
 • The Use of Estonian Oil Shale for Power Generation. // Environmentally Sound Management of Low-Grade Fuels. Stockholm, 1993
 • Sintering and Fouling Characterization of Ashes with High Calcium Oxide Content. // 13th Int. Conf. on Fluidized Bed Combustion (kaasautor). New York, 1995
 • Sintering and fouling characterization of ashes with high calcium content (kaasautorid T. Parve, B.-J. Skifvars). // J. Institute of Energy. Dec., 1996
 • The influence of pressure on the behaviour of oil shale carbonates (kaasautorid T. Pihu, A. Hlebnikov). // Oil Shale 14 (1997) 3
 • Soojustehnikainseneride koolitamine TTÜ-s ja selle tulevik (kaasautor A. Kull). // Insenerikultuur Eestis. 3. Tallinn, 1997
 • Mechanism of ash deposits formation corrosion and sulphur capture by burning calcium and chloride content fuels. // VGB Kraftwerke Kongress. Düsseldorf, 2000
 • Influence of sulphur dioxide on decomposition of oil shale mineral matter (kaasautor). // Oil Shale 18 (2001) 4
 • Põlevkivi põletustehnika. Tallinn, 2005
 • Oil shale fuel gombostion: properties. Tallinn, 2006
 • Keevkiht-põletustehnoloogia. // Teadusmõte Eestis (IV). Tehnikateadused II. Tallinn, 2007.

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

 • TPI 1936–1986, 152-153, 285, 301–303, 413, 415–416, 453–455
 • TTÜ professorid 1993, 43
 • Eesti TA liikmeskond 1938–1998, 94–95
 • Eesti TA 1980–1985, 341
 • EE 14, 347
 • Eesti majanduse biograafiline leksikon. Tallinn, 2000, 342
 • Akadeemik Arvo Ots 75. // Eesti TA aastaraamat 2006 XII (39), 130–131
 • TTÜ professorid läbi aegade, 288–289.
Livre.png Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.