Žanna Pärtlas

From Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search


Žanna Pärtlas (aastani 1992 Krasnova, sündinud 11. märtsil 1964 Leningradis) on Eesti muusikateadlane.[1]

Elulugu[edit | edit source]

Žanna Pärtlas on venelane, tantsupedagoogi tütar ja Margus Pärtlase abikaasa.[1]

Lõpetas 1983 N. A. Rimski-Korsakovi nimelise Leningradi Muusikakooli, 1989 Leningradi Riikliku Konservatooriumi muusikateaduse erialal, kunstiteaduste kandidaat (1992, samas), väitekiri "Гетерофонное многоголосие русской народной песни: определение феномена, закономерности образования и строения (на материале традиции русско-белорусского пограничья)". Oli 1986–89 Leningradi Moskva rajooni Lastemuusikakooli nr 4, 1990–91 Peterburi Riikliku Konservatooriumi, 1991–1992 Herzeni-nimelise Venemaa Pedagoogikaülikooli muusikateoreetiliste ainete õpetaja, 1994–98 Eesti Muusikaakadeemia lektor, 1998–2000 dotsent, 2000– (aastast 2005 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) vanemteadur.[1]

Teadustöö[edit | edit source]

Uurimisvaldkond: Vene-Valgevene piiriala ja setu rahvalaul, mitmehäälsus vokaalses rahvamuusikas, muusikaanalüütiline lähenemine etnomusikoloogias. 12 teadustrükist.[1]

Viited[edit | edit source]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti Teaduse Biograafiline Leksikon, 3. köide

Teoseid[edit | edit source]

  • Теоретические проблемы гетерофонии.// Проблемы фактуры. Санкт-Петербург, 1992
  • Tähelepanekuid setu laulu laadiehitusest ja mitmehäälsusest.// TMK (1997) 1
  • Helide funktsionaalsuhetest setu pooltoon-poolteisttoon-laadis (mitmekanaliliste salvestiste distributiivanalüüsi põhjal). // Töid muusikateooria alalt 1 (2001)
  • Viisi rütmilisest vormist ja laadirütmist setu mitmehäälses rahvalaulus. // Regilaul – keel, muusika, poeetika. Tartu, 2001
  • Muusikalise loomingu võimalikkusest setu mitmehäälses laulutraditsioonis. // Regilaul – loodud või saadud? Tartu, 2004
  • О ладовом "двуязычии" сетуских многоголосных песен. / Механизмы передачи фольклорной традиции. Санкт-Петербург, 2004
  • Muusikaanalüüs etnomusikoloogias. // Mõeldes muusikast: sissevaateid muusikateadusesse. Tallinn, 2004
  • К вопросу о сходствах в сетуской, мордовской и южнорусской песенных традициях.// Setumaa kogumik 3 (2005).

Kirjandus[edit | edit source]

Välislingid[edit | edit source]

Žanna Pärtlas Eesti Teadusinfosüsteemis Muuda Vikiandmetes

Livre.png Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.