Kasematt

Allikas: Vikipeedia

Kasematt (saksa või vene keelest < prantsuse keeles casematte; < itaalia keeles casamatta – ‘maa-alune võlvruum’; < kreeka keeles χάσμα – 'lõhe, kuristik'; ka 'suurtüki-õõne suue') –

1. – kindlusehitise siseruum, mis oma tarinduselt on mõeldud iseseisvalt ja ilma lisaehitisteta vastu pidama tulistamisele ja pommitamisele. Kasematt ei ole funktsioonilt iseseisev ehitis, vaid see on varjend, mille peamine iseloomuomadus on oma ehituslaadist tulenev vastupanupanuvõime.

Peamiselt eristatakse aktiivseid (tulistamiseks mõeldud) kasematte (laskekasematt) ning passiivseid (inimeste ja loomade varjamiseks; toidu- ja sõjamoona vms hoidmiseks mõeldud) kasematte (nt laokasematt). Üldiselt liigitatakse viimaste hulka ka eriotstarbelised kasematid (ühendus- (mh ka potern), kaevu-, luure- jms kasematid). Eri otstarbeid võib kasemattides omavahel kombineerida; täpsemalt - kujult, mõõtmetelt ja otstarbelt eri ruume võib ühiselt kasemateerida.

Kasematil on ka tänapäeva fortifikatsioonis tähtis koht, ehkki oluliselt tähtsustub kindlusehitise paigaldamise ning vajadusel ka teisaldamise kiirus ja paindlikkus.

2. – ka sõjalaeva, soomusrongi, tanki vms soomustatud suurtükiruum.