Kaeveõõs

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
Greenside kaevanduse mäetööde plaan

Kaeveõõs on maavara kaevandamiseks või allmaarajatiste tarbeks rajatud või kaevandamise tulemusena moodustunud tühimik. Kaeveõõsi nimetetakse ka kaevanduskäikudeks. Enne kaevandamist koostatake mäetööde plaan, millele märgitakse kaeveõõnte asetus.

Kaeveõõsi liigitatakse asendi, asukoha, otstarbe, kasutamisaja ja kasutamisviisi järgi.

Liigitus asendi järgi[muuda | muuda lähteteksti]

Wallaroo kaevanduse šaht

Vertikaalselt rajatud kaeveõõned on pimešaht, gesenk, šaht, šurf, puurauk

Horisontaalselt rajatud kaeveõõned on stoll, tunnel, kveerslaag, strekk, ort, vahekäik, rööplõõr

Kallakalt rajatud kaeveõõned on kaldšaht, bremsberg, tõstekallak, liug, ramp, diagonaalstrekk, kaldgesenk, kaldlõõr, kald-inimkäik, kald-stoll, kaldsurf

Liigitus asukoha järgi[muuda | muuda lähteteksti]

Allmaakaevandamisel tekkinud kaeveõõned on pimešaht, gesenk, šaht, šurf, puurauk, stoll, tunnel, kveerslaag, strekk, ort, vahekäik, rööplõõr, kaldšaht, bremsberg, tõstekallak, liug, ramp, diagonaalstrekk, kaldgesenk, kaldlõõr, kald-inimkäik, kald-stoll, kaldsurf.

Väljak. Turba kaevandamine Valgevenes

Avakaevandamisel tekkinud kaeveõõned on karjäär, väljak, tranšee (kaevand), kraav.

Liigitus otstarbe järgi[muuda | muuda lähteteksti]

Ettevalmistuskaeveõõned on kaeveõõned, mis rajatakse kaevandustes paneelide ja korruste avamiseks.

Koristuskaeveõõned on kaeveõõned, kust toimub raimatud maavara eemaldamine.

Uuringukaeveõõned on kaeveõõned, mis on rajatud uuringu eesmärgil. Enamasti on nendeks puuraugud, kaevandid, šurfid.

Liigitus kasutamisaja järgi[muuda | muuda lähteteksti]

Pikaealised ehk kapitaalsed kaeveõõned on kindlat toestatud ning nende eluiga on sama pikk kui kaevanduse või karjääri oma. Toestamiseks kasutatakse ankurdamist ja betoneerimist.

Lühiealisi kaeveõõsi kasutatakse lühiajaliselt. Kaevise eemaldamise hetkel. Toestamiseks kasutatakse ankruid või tugesid.

Liigitus kasutamisviisi järgi[muuda | muuda lähteteksti]

Transpordikaeveõõnte kaudu toimub kaevise, inimeste, seadmete transport. Transportimiseks kasutatakse mobiilseid masinaid, konveiereid, skippe, konge, rööbastransporti.

Tuulutuskaeveõõsi kasutatakse värske õhu juhtimiseks kaevandusse ja kasutatud õhu välja juhtimiseks.

Eriotstarbelised kaeveõõsi kasutatakse eriotstarbeliselt. Näiteks lõhkeaine ladu, töökoda, söökla.

Allmaakaeveõõnte ristlõiked[muuda | muuda lähteteksti]

Horisontaalsete kaeveõõnte ristlõiked valitakse vastavalt kivimite füüsikalis-mehaanilistele omadustele ning kivimi paiknemisele (kihi paksus, suund, mäerõhk).

Kaeveõõnte ristlõiked

Ristkülikukujuline (a) on kõige enam levinud, kui puudub kivi külgsurve. Toestamiseks kasutatakse puittoestiku, ankruid ja segatüüpi toestust (betoon seinad ja põrandad, metalltalad).

Trapetsikujuline (b) võtab vastu nii vertikaalset kui ka horisontaalset mäerõhku. Toestamiseks kasutatakse puidust, metallist, betoonist toestiku.

Hulknurkset (c) ristlõiget kasutatakse siis, kui külgkivimid on tugevad, kuid lagi vajab toestamist. Toestamiseks kasutatakse trapetsikujulist toestust, mis toetub tugevale kivimile.

Kaarekujulist (d) ristlõiget kasutatakse, et vähendada vertikaalset mäerõhku.

Kaarjat (e) ristlõiget kasutatakse, kui vertikaalne mäerõhk on suurem kui horisontaalne. Toestuseks kasutatakse metallist kaari.

Ümar kuju (f) on kõige sobivam hüdrostaatilise rõhu korral. Ümara kuju korral saab toestamiseks kasutada valmis betoonelemente ja betoonist või metallist kinnitusdetaile. Kui vertikaalne ja horisontaalne mäerõhk on üksteisest erinevad võtab kaeveõõs ellipsikujuliseks (g, h).