Küsilause

Allikas: Vikipeedia

Küsilause väljendab küsimust. Küsilausete liigitamisel lähtutakse sellest, kas küsimusega antakse võimalikud vastused ette või mitte.

Valikküsilaused[muuda | muuda lähteteksti]

Valikküsilauseteks ehk alternatiivküsilauseteks nimetatakse küsilauseid, milles vastus on küsimusega ette antud.

Kas sul on punane pinal? - Võimalik on vaid jaatav või eitav vastus.

Valikküsilaused jagatakse kolmeks alaliigiks.

Üldküsilaused[muuda | muuda lähteteksti]

Üldküsilause eeldab jaatavat või eitavat vastust, küsimuse mõjualaks on terve lause.

Kas sa nägid seda õnnetust pealt?

Ülderiküsilaused[muuda | muuda lähteteksti]

Ülderiküsilause eeldab jaatavat või eitavat vastust, aga küsimuse mõjualaks on vaid osa lausest.

Kas Enn käis Hollandis?

Loetlevad valikküsilaused[muuda | muuda lähteteksti]

Valikküsilause kitsamas tähenduses ei eelda eitavat või jaatavat vastust ega mõju tervele lausele.

Kes kukkus pikali, sina või Mari?

Eriküsilaused[muuda | muuda lähteteksti]

Kui võimalikke vastusevariante kindlalt ette ei teata, on tegemist eriküsilausega.

Kes nägi neid ufosid?

Eelistusküsilaused[muuda | muuda lähteteksti]

Kui mis tahes küsilauses väljenduvad oletused või kahtlused vastuse tõenäosuse suhtes, nimetatakse seda eelistusküsilauseks.

Kas ta sind enam armastabki?